Wydanie Nr 110,  z dnia 20.05.2005 r


 

 

 

TRAGEDIA

 

       Tydzień temu wydarzyła się w naszym powiecie straszna tragedia. Jako starosta, nauczyciel, a przede wszystkim jako ojciec jestem zbulwersowany głupotą tych, którzy narażają zdrowie i życie dzieci. Organizację, warunki, brak elementarnych środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim bezmyślność osób odpowiedzialnych za organizację wypoczynku dzieci uważam za niedopuszczalne i karygodne! Wszystkich zainteresowanych informuję, że wobec tragicznych skutków organizacji Zielonej Szkoły we wsi Karwica dopilnuję, aby osoby odpowiedzialne za kontrolowanie stanu bezpieczeństwa obiektów wypoczynkowych sprawdziły warunki z odpowiednią skrupulatnością. Niefrasobliwość organizatorów wypoczynku wystawia jak najgorsze świadectwo nam wszystkim, dlatego zwracam się do wszystkich właścicieli ośrodków wczasowych, pensjonatów i pól namiotowych z apelem o przezorność i ostrożność podczas nadchodzącego sezonu.

Starosta Piski- Zbigniew Włodkowski

 

 INFORMACJE Z POWIATU

 

1. 10 maja Zarząd Powiatu Pisz złożył wniosek do Marszałka woj. warmińsko- mazurskiego o umieszczenie w zapisach Strategii województwa realizację projektu „Tyrkło- Buwełno” dotyczącego utworzenia połączenia wodnego pomiędzy dwoma jeziorami i w ten sposób stworzenia alternatywy dla dotychczasowego (jedynego) szlaku turystycznego pomiędzy jeziorami Śniardwy- Niegocin.

2. 10 maja odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Szpitala. Głównym tematem obrad Rady było poinformowanie lekarzy POZ, iż procedury podziału i wycena pomieszczeń przychodni przy ulicy Sienkiewicza dobiegła końca. Zainteresowanym lekarzom przedstawiono wartość, zgodną z operatem szacunkowym zajmowanych lokali. Lekarze chcący wykupić dzierżawione dotąd lokale skorzystają z prawa pierwokupu. Lokale, które nie znajdą nabywców wystawione będą do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego. Poza tym Dyrektor Szpitala przedstawił sprawozdania z działalności oraz finansowe zakładu za rok 2004 oraz informację z przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej (zgodnie z ust. z dnia 15 kwietnia 2005 r.).

3. 10 maja Starosta oraz zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dokonali lustracji stanu nawierzchni drogi w miejscowości Rostki. Ustalono z sołtysem, iż ubytki w nawierzchni uzupełnione zostaną na początku czerwca.

4. 10 maja Zarząd Powiatu Pisz przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Pisz dotyczący regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Piski.

5. 11 maja odbyła się narada szkoleniowa nt. „Partnerstwo na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw”. Naradę przeprowadzili instruktorzy Związku Powiatów Polskich Platformy e- Dialog. W szkoleniu udział wzięli przedsiębiorcy i samorządowy z powiatów Pisz, Giżycko, Mrągowo. Platforma e- Dialog jest innowacyjnym projektem badawczym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy EQUAL, którego głównym celem jest wspieranie procesu przystosowania się do przedsiębiorstw i pracowników do strukturalnych zmian w gospodarce wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne i komunikacyjne.

 

 

OGŁOSZENIE

  

   Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603, ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, iż w lokalu Starostwa Powiatowego w Pisz przy ulicy Gizewiusza 5 (II piętro) wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres od 09.05.2005 r. do 30.05.2005 r. wykaz G.7011/4/20005 niżej wymienionej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego użytkownika wieczystego.

1.       Działka nr 5 o powierzchni 1,8936 ha położona w Piszu przy Al. Turystów.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji tut. Starostwa lub telefonicznie pod nr 423 35 05 wew. 54.

 

STAROSTA SKŁADA PODZIĘKOWANIA

  

  • Kołu Łowieckiemu „Cyraneczka”, z zaproszenie na uroczyste nadanie sztandaru,

  • Muzeum Ziemi Piskiej, za zaproszenie na wykład dr Jana Chłosty pt. ‘Warmia i Mazury w literaturze niemieckiej po 1945 r.”,

  • Sekcji Olimpiad Specjalnych przy OSW w Łupkach, Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu w Łupkach oraz Stowarzyszeniu Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, za zaproszenie na V Regionalny Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych,

  • Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Białej Piskiej oraz Burmistrzowi Miasta Biała Piska, za zaproszenie na uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II,

  • Komendantowi Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim, za zaproszenie na uroczystość przekazania obowiązków Komendanta,

  • Burmistrzowi Orzysza, za zaproszenie na Gminne Zawody Strażackie,

  • Komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej w Piszu, za zaproszenie na uroczyste obchody „Dnia Strażaka”.