Wydanie Nr 103,  z dnia 01.04.2005 r


Żelazna

Już dziś chciałbym Państwa zaprosić na imprezę, która odbywać się będzie w dniach 8-9 kwietnia b.r. na poligonie w Bemowie Piskim. W imprezie weźmie udział kilkadziesiąt samochodów terenowych, które zmagać się będą z najtrudniejszymi warunkami terenowymi. Nie będą to krosowe wyścigi, a raczej żmudny maraton, gdzie pojazdy i ich załogi poddane zostaną najcięższej próbie. A zatem: strome podjazdy, błoto i wyciągarki oraz ogromna rzesza zapaleńców i fanów motoryzacji, którzy brnąć będą z mapą po bezdrożach poligonu. Na imprezę przyjadą stare wysłużone UAZ-y i nowoczesne pojazdy terenowe. Z miejsc widokowych oglądać będziemy zmagania uczestników rajdu, a w międzyczasie będzie można pojeździć quadem, a nawet uprawiać wspinaczkę. Dzięki przychylności Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Bemowie Piskim i Nadleśnictwa Drygały, będziemy mieć imprezę na skalę całego kraju, która rozpoczyna tegoroczny cykl promocyjny Powiatu Piskiego.

Pozdrawiam Starosta Powiatu Piskiego Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  21 marca Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej oraz przedstawiciele Szkoły Polskiej na Litwie uroczyście podpisali umowę partnerską. W trakcie uroczystości gimnazjaliści z Białej Piskiej zaprezentowali montaż słowno- muzyczny „A to Polska właśnie”, swój program artystyczny przedstawiła też młodzież z Polskiej Szkoły Średniej w Bezdanach (Litwa). Uroczystości miały charakter podniosły i patriotyczny, jako odniesienie do polskości i wartości narodowych. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca obu szkół okaże się owocną, jak też zachęci inne tego typu szkoły do podjęcia podobnych działań. Wśród zaproszonych gości był m.in. wicestarosta Andrzej Nowicki.

2.  22 marca Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Wolontariatu oraz Szkolno- Wychowawczy Ośrodek w Łupkach uroczyście zakończyły realizację projektu „Mój świat Twoim światem, naszym wspólnym”. Mali aktorzy z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach zaprezentowali fragmenty wszystkich wystawianych wcześniej w szkołach podstawowych i przedszkolach przedstawień teatralnych. Czas między kolejnymi występami umilał zespół taneczny „Iskierki” z Ośrodka w Łupkach, gościnnie na scenie wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeżach. Projekt „Mój świat Twoim światem, naszym wspólnym” stał się doskonałą formą integracji dzieci niepełnosprawnych i sprawnych. Projekt w całości sfinansowany został przez Fundację J&S Pro Bono Poloniae. W imprezie uczestniczyli m.in. starosta i wicestarosta.

3.  24 marca starosta wraz z wicestarostą uczestniczyli w spotkaniu z Prezesem Zarządu Polskiego Radia S.A. Andrzejem Siezieniewskim dotyczącym objęcia przez Polskie Radio S.A. patronatu medialnego nad mającym się odbyć, w ramach obchodów „Roku Niemieckiego w Polsce” w dniu 5 maja 2005 r. na terenie Pisza, Konwentu Starostów województwa warmińsko – mazurskiego z jego niemieckim odpowiednikiem z Landu Schlezwig – Holstein.

 

 Z POSIEDZEŃ KOMISJI

1.  21 marca Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał dotyczących: założenia Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w: Zespole Szkół Zawodowych w Piszu, Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie, Szkole Podstawowej w Drozdowie; likwidacji internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu. Ponadto Komisja zapoznana została m.in. z materiałami promocyjnymi powiatu piskiego dotyczącymi powiatowej trasy turystycznej, jak też ze sprawozdaniami z wykorzystania bazy turystycznej w 2004 roku oraz z realizacji imprez kulturalnych i sportowych w powiecie piskim w 2004 roku

2.  21 marca Komisja Rewizyjna, na swoim posiedzeniu, pozytywnie zaopiniowała m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu.

3.  22 marca posiedzenie odbyła Komisja Samorządu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawach: zmian w budżecie powiatu na 2005 rok; określenia dochodów, które mogą być gromadzone przez jednostki budżetowe powiatu piskiego na rachunkach dochodów własnych, przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek uprawnionych do otwarcia rachunku dochodów własnych; określenia zadań powiatu realizowanych w 2005 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i Ośrodku Interwencji Kryzysowej; założenia Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w: ZSZ w Piszu, ZSDiL w Rucianem Nidzie oraz w Szkole Podstawowej w Drozdowi; przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005 – 2006”; likwidacji internatu ZSO w Piszu. Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok oraz z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 rok

UWAGA!
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, SZKOŁY
PLACÓWKI POZASZKOLNE!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (administrator programu) ogłasza rozpoczęcie programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2005 - Małe Granty Regionalne". Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. W ramach programu organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki, domy dziecka) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów adresowanych do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach Programu można realizować dwa rodzaje projektów:

  • projekty "autorskie"

  • projekty "biorę przykład"

Maksymalna kwota, o którą można ubiegać się to 7 000 zł. Termin składania wniosków: do 29 kwietnia 2005 na działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lipca 2005 i trwając nie dłużej niż do 31 grudnia 2005.
Wnioski należy przesyłać na adres: Stowarzyszenie Tratwa, 10 - 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1, inf. tel. 0 89 5269670, 5269594 wew.46. Ponadto informacji udziela Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży: tel. (0 22) 826 10 16, lub pocztą elektroniczną: a.lega@pcyf.org.pl. Zasady konkursu, wnioski i dodatkowe informacje znajdują się na stronie:www.rownacszanse.pl.