Wydanie Nr 102,  z dnia 25.03.2005 r


 

     
 

    Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, w imieniu pracowników Starostwa powiatowego w Piszu i swoim własnym chciałbym złożyć wszystkim Państwu życzenia spełnienia marzeń i realizacji zamierzonych celów zarówno w pracy, jak i życiu osobistym.
   Życzę Wam, aby spędzone w gronie najbliższych Święta przyczyniły się do umocnienia rodzinnych więzi i przywróciły tak nam wszystkim potrzebne domowe ciepło.

STAROSTA Zbigniew Włodkowski

 
     

 

Gospodarstwa niskotowarowe

   17 marca odbyło się w starostwie szkolenie, w którym uczestniczyli sołtysi i zaproszeni przez nich rolnicy z gminy Pisz. Szkolenie miało za cel zainteresowanie rolników dostępnymi środkami w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działanie 2 – Wspieranie Gospodarstw Niskotowarowych. Program ten, w uproszczeniu, zakłada wsparcie finansowe wypłacane w formie premii przez okres 5 lat, a jej wysokość to prawie 6 tysięcy złotych rocznie na gospodarstwo. Wsparcie to powinno zwiększyć możliwości restrukturyzacji gospodarstw rolnych o niewielkim własnym potencjale ekonomicznym, a takich mamy przecież sporo. Nie są to wielkie środki, jednak w tego typu gospodarstwach liczy się każdy grosz, zwłaszcza jeśli dzieci chciałyby kontynuować naukę.
   Do chwili obecnej z terenu naszego powiatu wpłynęły do piskiego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jedynie 22 wnioski. Chcąc zwiększyć liczbę beneficjentów, a zatem i ilość wniosków postanowiliśmy zaprosić do starostwa instruktora, który przybliżył rolnikom ideę samego programu, jak również powiedział, w jaki sposób przygotować wniosek. Mamy jednocześnie nadzieję, że udział w spotkaniu sołtysów będzie najlepszą formą propagacji programu na wsi. Niewysoką kwotę premii w obrazowy sposób przedstawił sam instruktor: 6 tys. zł. to niewiele lecz często jest to roczna emerytura babci.
   Jeszcze tego samego dnia odbyło się podobne spotkanie w Białej Piskiej. Prócz samych zainteresowanych w szkoleniu uczestniczyła również grupa przyszłych maturzystów, którzy pomagać będą swoim rodzicom w przygotowaniu wniosków. Jeśli młodzież zdoła przyczynić się do pozyskania dostępnych środków, to być może pieniądze te będą w przyszłości wsparciem przy finansowaniu ich studiów?

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  14 marca Komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Ełku, płk Czesław Przyborowski podziękował Powiatowej Komisji Lekarskiej za współpracę i pozytywnie ocenił prace Wojskowej Komisji Poborowej w Piszu.

2.  15 marca na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Sanitarnej i Środowiska przedstawiono informacje dotyczące Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz przedstawiono sprawozdanie z działalności Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju lokalnego Powiatu Piskiego na lata 2005- 2006”.

3.  16 marca Komisja Bezpieczeństwa, Obronności, Budownictwa, Geodezji, Drogownictwa i Komunikacji , na swoim posiedzeniu, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu na rok 2004 w działach objętych zadaniami komisji oraz projekt uchwały dotyczący „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu piskiego na lata 2005- 206”. Poza tym Komisji przedłożono sprawozdanie dotyczące komunikacji i drogownictwa, organizacji ruchu drogowego na terenie dróg powiatowych.

4.  STAROSTA SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Stowarzyszeniu Młodzieżowe Centrum Wolontariatu oraz Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu w Łupkach, za zaproszenie na uroczyste podsumowanie projektu „Mój świat Twoim światem, Naszym Wspólnym”

5.  12 marca odbyły się II Mistrzostwa klubu „HWARANG” Pisz w taekwondo WTF.
Zwycięzcami walk są:

 • *kat. wag. – 27 kg: Konrad Korzep – I miejsce;  Jakub Choroś – II miejsce; Kamil Rokuszewski – III miejsce

 • *kat. wag. – 30 kg: Jan Glinko – I miejsce; Cezary Just – II miejsce; Norbert Wojciechowski – III miejsce

 • *kat. wag. – 38 kg: Damian Ryło – I miejsce; Mateusz Pietkiewicz – II miejsce; Gabriel Gronowski – III miejsce

 • *kat. wag. – 41 kg: Norbert Nowicki – I miejsce; Krystian Grabiec – II miejsce; Patryk Żbikowski – III miejsce

 • *kat. wag. – 48 kg: Milena Siwik – I miejsce; Angelika Sobieska – II miejsce; Ewelina Kaczyńska – III miejsce

W zawodach wzięło udział 64 zawodników.

 

UWAGA UCZNIOWIE! KONKURS!

Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza wszystkie Szkolne Kluby Europejskie do wzięcia udziału (do 8 kwietnia 2005) w następujących konkursach:

 • na "Szkolny Klub Europejski Roku 2005". Zadaniem Klubów biorących udział w konkursie jest przygotowanie sprawozdania zawierającego opis zrealizowanych projektów i działań proeuropejskich. Konkurs jest adresowany do SKE szkół ponadgimnazjalnych.

 • na hasło promujące Traktat Konstytucyjny dla Europy w kampanii przed referendum w sprawie wyrażenia zgody na jego ratyfikację. Konkurs jest adresowany do Klubów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz specjalne zaproszenia na "Paradę Schumana" organizowaną w Warszawie 15 maja.
Szczegóły dotyczące konkursów znajdują się na stronie www.schuman.org.pl , w zakładce "Projekty - Kluby Europejskie". Zgłoszenia przyjmowane są do 8 kwietnia 2005.
Wszelkich informacji udziela koordynator projektu:
Rafał Dymek - tel.: (22) 6217555, 506606427, e-mail: r.dymek@schuman.org.pl .

 

PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Dzisiaj ulepszanie i rozwój infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem.

Działanie postanowi wsparcie dla rolników i osób prawnych, prowadzących działalność rolniczą lub produkcję w działach specjalnych produkcji rolnej na budowę lub modernizację indywidualnej infrastruktury z zakresu: dróg wewnętrznych, urządzeń zaopatrzenia w wodę, urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię.

Kto może otrzymać pomoc:

 • rolnicy, czyli właściciele lub posiadacze zależni (dzierżawcy, użytkownicy, zastawcy) gospodarstw rolnych,

 • osoby prowadzące produkcję w działach specjalnych produkcji rolnej,

 • osoby prawne prowadzące działalność rolniczą lub produkcję w działach specjalnych produkcji rolnej.

Zwrotowi mogą podlegać następujące koszty:

 • budowy i modernizacji obiektów budowlanych,

 • zakupu i instalacji maszyn i urządzeń,

 • rozruchu mechanicznego i technologicznego maszyn i urządzeń,

 • przygotowania i realizacji projektu (do 12% pozostałych kosztów kwalifikowanych), czyli: przygotowania dokumentacji technicznej i ekonomicznej, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego, obsługi geodezyjnej, usług z zakresu zarządzania projektem, nabycia patentów i licencji.

 • podatek VAT może podlegać zwrotowi, jeżeli beneficjent nie ma możliwości odzyskiwania tego podatku w jakiejkolwiek formie.

Warunki uzyskania pomocy:

 • miejscowość, w której realizowany jest projekt, należy do gminy wiejskiej lub miejsko – wiejskiej i liczy do 5 tysięcy mieszkańców,

 • uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia konieczne do realizacji projektu,

 • bieżące uregulowanie zobowiązań podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych w ZUS lub KRUS,

 • projekt współfinansowy w ramach tego działania nie może być realizowany z innych środków publicznych przyznanych na realizację tego projektu

Szczegółowych informacji można uzyskać w Powiatowym Biurze Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu prze ul 1- go Maja 4.

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU INFORMUJE!

Prowadzony jest nabór osób bezrobotnych na szkolenie w zakresie dotyczącym „ZAKŁADANIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – kwiecień 2005 r. Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, pokój nr 21 w godzinach od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie 425-12-95 w.124