Wydanie Nr 100,  z dnia 11.03.2005 r

 


Internat ZSO w Piszu

   W Diagnozie Społeczno – Gospodarczej, która jest wstępem do przyjętej przez Radę Powiatu Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego, opisane zostały uwarunkowania naszego powiatu. Dokument ten diagnozuje problemy, z którymi borykać się będzie nasz samorząd, poczynając od gospodarki, poprzez problemy społeczne, a na bezrobociu i edukacji kończąc. Wśród ograniczeń bardzo istotnym czynnikiem są problemy demograficzne. W przeciągu najbliższych lat wzrośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a zmniejszy się liczba uczniów. Do 2015 roku liczba mieszkańców w wieku 0 -19 lat zmniejszy się o ponad 4 tysiące. Widok demonstrujących przed kamerami rodziców, którzy protestują przeciwko zamknięciu kolejnej wiejskiej szkoły, był swego czasu stałym elementem telewizyjnych doniesień. Niż, który spowodował zamykanie małych szkół w całym kraju, dotknął także nasze gminy. Wtedy również głównym polemicznym argumentem obrońców było twierdzenie, że prawa ekonomi nie mogą stać przed dobrem uczniów. Zgadzam się, ze nie powinny, lecz czasami muszą.
   Zamykanie internatów jest zjawiskiem powszechnym i nasz powiat, tak jak region i cały kraj, nie ustrzeże się przed wynikającymi na ich tle konfliktami. Jeśli rozumiem postawę nauczycieli i wychowawców, to jednocześnie proszę o zrozumienie dla tych, którzy biorą na swe barki odpowiedzialność i ponoszą konsekwencje takiej decyzji. Względy wychowawcze i dobro młodzieży są podstawową kategorią oceny działalności szkół i placówek oświatowych, jednak nie mogą się one rozmijać z ograniczeniami ekonomicznymi i, śmiem twierdzić, zdrowym rozsądkiem. Na tym przecież polega rola organu prowadzącego, aby dbał o całość edukacji w powiecie i nie uciekał od nawet najtrudniejszych decyzji. Likwidacja to pochodna dostosowywania oferty szkół średnich do potrzeb rynku. Samorządy oczekują od dyrektorów takiego dostosowania oferty edukacyjnej, aby odpowiadała ona możliwie najpełniej na zapotrzebowanie. W rezultacie internat przestaje być atutem, ponieważ szkoła prowadząca preferowany przez uczniów kierunek jest w zasięgu ręki. Jest więc to wynik niżu demograficznego i zmiany oferty szkół, nie zaś zła wola bezdusznych radnych czy urzędników powiatu. Zamknięty został internat w Białej Piskiej i przyjęliśmy uchwałę o zamiarze likwidacji internatu przy ZSO w Piszu, lecz jednocześnie tworzymy CKU, przyjęliśmy i realizujemy program remontów i modernizacji obiektów oświatowych i powołaliśmy szkołę o profilu turystycznym. Jeśli uchwałą rady przyjęliśmy strategię rozwoju, to winniśmy ją konsekwentnie realizować. W strategii przyjęliśmy działanie odnoszące się do restrukturyzacji systemu edukacyjnego, gdzie w ramach optymalizacji kosztów ponoszonych na edukację przewidziano takie działania. Wszystkim zainteresowanym uczniom zapewnione zostaną miejsca w internacie ZSZ, a pracownicy i wychowawcy otrzymają propozycje pracy.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  1 marca w spotkaniu samorządowców z Marszałkiem województwa warmińsko- mazurskiego Andrzejem Ryńskim, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Piszu, udział wzięli m.in. starosta i wicestarosta.

2.  1 marca właściciel firmy „MATEX” p. Matkowski, zapoznał się z aktualnym stanem zakładu po byłym EASTWOOD-zie w Drygałach. W spotkaniu uczestniczyli również: syndyk zakładu Katarzyna Oleszkiewicz oraz Starosta. Pan Matkowski wyraził zainteresowanie kupnem zakładu.

3.  3 marca starostowie uczestniczyli w spotkaniu z właścicielami ośrodków wypoczynkowych z terenu gminy Ruciane Nida, dotyczącym ewentualnego wspólnego finansowania kolektora ściekowego lub jego ewentualnego przejęcia przez gminę Ruciane Nida.

4.  5 marca starostowie uczestniczyli w II Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim im. Kazimierza Górskiego oraz w Powiatowych Mistrzostwach Nauczycieli w Piłce Nożnej, które odbyły się w Gminnym Zespole Szkół nr 4 w Piszu.

5.  28 lutego w eliminacjach powiatowych VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem Woda- Bezpieczeństwo- Ja” udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat. W pierwszej grupie wiekowej czołowe miejsca zajęli: Paula Pieluch- SP Liski, Patrycja Urbaniak- SP w Trzonkach oraz Mateusz Krupa- SP w Piszu. W kategorii 9-10 lat zwyciężyli: Weroniak Jach- SP w Orzyszu, Marta Łyso- SP nr 2 w Piszu, Joanna Potaś- SP w Jeżach. W kategorii ostatniej triumfowali: Monika Turska, Małgorzata Opalach- Publiczne Gimnazjum i LO im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem Nidzie, Roksana Luiza Żuber- Zespół Szkół nr 1 w Piszu. Najlepszych 20 prac przesłanych zostało do następnego etapu eliminacji. Nagrody dla najlepszych 9 osób eliminacji powiatowych ufundował Starosta Piski.

6. Tomasz Pilewicz zajął pierwsze miejsce w eliminacjach okręgowych Olimpiady Filozoficznej i zakwalifikowany został do zawodów szczebla centralnego w Warszawie. Opiekunką Tomasza jest p. Krystyna Ciotrowska. Gratulujemy!

7.  Starosta składa serdeczne podziękowania :

  • Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Orzysza, za zaproszenie na uroczystości obchodów 280. rocznicy nadania praw miejskich miastu Orzysz.

  • Przewodniczącej Rady Gminy Miłki, za zaproszenie na uroczystą Sesję Rady Gminy poświęconą obchodom 530 rocznicy założenia Miłek

  • Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, gen. bryg. Jerzemu Zatońskiemu, za zaproszenie na uroczystą przysięgę żołnierzy młodego rocznika, która miła miejsce 4 marca w Orzysz

8.  Informujemy, że od dnia 01 marca trwa zbiórka publiczna na terenie naszego powiatu, z przenaczeniem na pomoc Sebastankowi Ustaszewskiemu- dziecku z ciężkim złożonym niedoborem odporności z chondrodysplazją przynasadową. Zbiórka publiczna odbywa się WYŁĄCZNIE W FORMIE SPRZEDAŻY CEGIEŁEK WARTOŚCIOWYCH w: placówkach oświatowych, urzędach administracji publicznej, placówkach służby zdrowia oraz w parafiach na terenie powiatu piskiego. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w Piszu. Zbiórka trwać będzie do końca marca b.r.