Wydanie Nr 98,  z dnia 25.02.2005 r


Powiatowy szlak turystyczny

   Jezioro Śniardwy stanowi jedną z większych atrakcji turystycznych w naszym kraju i czas najwyższy, aby zacząć je promować. Postanowiliśmy, jako powiat, wypromować nasz szlak turystyczny wokół jeziora i to tak, aby jednocześnie promować trasy turystyczne naszych gmin. Zatem osnową jest nasz szlak, a gminne trasy są jego uzupełnieniem. Kolejne etapy marszruty to schroniska młodzieżowe w Piszu, Okartowie, Drozdowie, Wejsunach i Rucianem Nidzie. Mamy nadzieję, że nim w maju ruszymy z promocją, uda się powołać takie schronisko w Orzyszu, zaś w Mikołajkach będzie to najprawdopodobniej „Wagabunda”. Ostatnie konsultacje przyniosły jeszcze ten efekt, ze jedną z alternatywnych propozycji będzie trasa wzdłuż Jeziora Roś przez tereny gminy Białej Piskiej, bo chociaż gmina ta nie leży nad samymi Śniardwami, to przecież w naszych materiałach promocyjnych nie może jej zabraknąć. Co zamierzamy? Chcemy wydać folder i mapę w nakładzie co najmniej 3 tys. Sztuk, które stanowić będą propozycję, jak można zwiedzić tę część Mazur i co u nas warto zobaczyć. Jak już wspomniałem, trasa przebiega wokół Jeziora Śniardwy wiec ilość miejsc wartych odwiedzenia z pewnością przerasta nasze edytorskie możliwości. Będzie więc krótki rys historyczny odwiedzanych miejscowości, niezbędne informacje, oraz opis i rekomendacje. Z mapą i folderem turysta musi trafić do Oberży pod Psem, Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie i Muzeum w Praniu, zobaczyć klasztor starowierców i odwiedzić stację badawczą w Popielnie. Musi również popatrzeć na Śniardwy z Nowych Gut i przejechać trasę nad Jeziorem Łuknajno, odwiedzić śluzę w Karwiku i zatrzymać się na chwilę na Szerokim Ostrowiu. Mamy przy tym nadzieję, że na noc będzie chciał zatrzymać się w jednym ze schronisk, dzięki czemu wspomoże budżet szkoły. Tam tez powinien otrzymać komplet informacji o tym, co w danym miejscu warto zobaczyć i z jakiej oferty należy skorzystać przede wszystkim. Chcielibyśmy aby dowiedział się tam, że prócz naszej są jeszcze inne trasy, że są ścieżki rowerowe i miejsca na biwak, gdzie można coś dobrego zjeść, a gdzie wypożyczyć kajak i pojeździć konno i wreszcie, że być może należy wrócić do poprzedniego miejsca, ponieważ jest tam cos jeszcze wartego odwiedzenia. Czym będzie nasz folder i mapa? Będzie to swoista propozycja, która w swym zamyśle ma być tylko osnową dla opisu naszych atrakcji. Nie stawiamy sobie za cel przedstawienia i opisania wszystkich miejsc wartych zobaczenia, ponieważ wykraczałoby to daleko poza zakres naszych możliwości. Mamy jedynie nadzieję, że uda się nam spiąć to wszystko w jedną trasę turystyczną i przedstawić turyście przemyślaną i możliwie konkretną propozycję. Nie aspirujemy również do roli kreatora najlepszej kampanii promocyjnej i edycji wzorcowego produktu. Wręcz przeciwnie – folder i mapa będą w specjalnej teczce, do której w każdej gminie wkładane będą własne materiały.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 14 lutego w Olsztyńskim Kuratorium Oświaty przeprowadzono konsultacje z Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego, dotyczące utworzenia w Piszu Centrum Kształcenia Ustawicznego. W konsultacjach uczestniczył Starosta oraz naczelnik Wydz. Edukacji, Kultury i Sportu.

2. 14 lutego w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przeprowadzono rozmowy w sprawie dofinansowania remontu sali gimnastycznej przy ZS nr 1 w Piszu.

3. 14 lutego odbyło się spotkanie z dyrektorem Szpitala Powiatowego w Piszu dotyczące sprzedaży lokali w obiekcie przy ul. Sienkiewicza. W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta, Naczelnik Wydz. Geodezji oraz Prezes PTBS.

4. 14 lutego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska przeprowadzono negocjacje dotyczące częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie wkładu powiatu w budowę mostu na Pisie.

5. 15 lutego podpisano porozumienie między gminą Orzysz a Powiatem Pisz dotyczące wspólnego przeprowadzenia modernizacji drogi Orzysz-Gora-Cierzpięty-granica powiatu.

6.  15 lutego odbyło się spotkanie z wojewodą w sprawie inwestycji firmy IKEA na terenie naszego województwa. W uczestniczyli Starosta i Przewodniczący Rady Powiatu Pisz.

7.  16 lutego w Olsztynie, w konferencji na temat Narodowego Planu Rozwoju Gospodarczego udział brała delegacja powiatu piskiego. Gościem konferencji był Jerzy Hausner Minister Gospodarki i Pracy.

8.  17 lutego w negocjacjach dotyczących udziału finansowego wspólnej inwestycji drogowej na ulicach: Pionierów i Długiej w Piszu udział brali Starosta oraz Burmistrz Pisza.

Z POSIEDZEŃ KOMISJI

1. 15 lutego na posiedzeniu Komisji Rolnictwa omówiono m.in. stan sanitarny wsi oraz obiektów wczasowych; zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gmin oraz działalność oczyszczalni na terenie powiatu.

2. 16 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, na którym zapoznano się ze sprawozdaniami: Powiatowego Zarządu Dróg, z realizacji planów i zadań za II półrocze 2004 roku oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszu za 2004 rok.

3. 17 lutego na obradach Komisji Samorządu rozpatrzono m.in. skargę mieszkanki Pisza na czynności Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Poza tym przedstawiona została informacja o udziale powiatu piskiego w strukturach międzypowiatowych.

 

INFORMACJE Z ZSO W PISZU

1.  8 lutego w ZSO w Piszu odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich z posłem Aleksandrem Szczygło - wiceprzewodniczącym Komisji ds. Unii Europejskiej. Tematem spotkania była problematyka integracji europejskiej.

2.  12 lutego w wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Filozoficznej uczestniczył Tomasz Pilewicz. Wyniki będą znane w późniejszym terminie. Opiekun- mgr Krystyna Ciotrowska.

PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Na lata 2004-2006 przewiduje szereg działań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Dziś o jednym z działań, mającym na celu ułatwianie startu młodym rolnikom.
Działanie to poprzez premię na zagospodarowanie ma zachęcić młodych rolników do prowadzenia gospodarstw i ułatwić im założenie lub przejęcie gospodarstwa rolnego.

Kto może otrzymać pomoc:
Osoba fizyczna – właściciel gospodarstwa rolnego lub dzierżawca gospodarstwa rolnego z zasobów Skarbu Państwa, spełniający następujące warunki:

 • jest pełnoletni i w chwili podejmowania przez ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy nie przekroczył 40 roku życia,

 • po raz pierwszy podjął prowadzenie gospodarstwa rolnego

 • był posiadaczem lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego dłużej niż 12 miesięcy przed -datą przyznania pomocy,

 • jest ubezpieczony w KRUS

 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

 • gospodarstwo jest żywotne ekonomicznie lub osiągnie żywotność ekonomiczną w ciągu 5 lat od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa,

 • gospodarstwo spełnia minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt lub spełni je w ciągu 5 lat od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa,

 • bieżące uregulowanie zobowiązań podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych w KRUS,

 • projekt współfinansowy w ramach tego działania nie może być realizowany z innych środków publicznych przyznanych na realizację tego projektu,

 • beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres 5lat.

Pomoc nie może być przyznana osobie, która:

 • jest dłużnikiem ARiMR w związku z naruszeniem zasad udzielonej jej poprzednio pomocy,

 • przejęła gospodarstwa od współmałżonka,

 • prowadzi gospodarstwo jako współwłaściciel, chyba że gospodarstwo to pozostaje we wspólnocie małżeńskiej,

 • rolnik spełnił warunki dotyczące 12 miesięcznego prowadzenia gospodarstwa, lecz w okresie wcześniejszym prowadził produkcję w działach specjalnych produkcji rolnej.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Powiatowym Biurze Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu prze ul 1- go Maja 4.

STAROSTA SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA:

 • Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. mjr A. Sucharskiego w Orzyszu oraz Koordynatorowi Projektu, za zaproszenie na uroczyste podsumowanie Projektu „Z angielskim przez Europę”.

 • Panu Adamowi Plonie, za zaproszenie na wernisaż fotografii „Dziecko w Obiektywie”

 • Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej, za zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze jednostki.