Wydanie Nr 97,  z dnia 18.02.2005 r


Rada Organizacji Pozarządowych

   12 lutego b.r. odbyła się w naszym starostwie II Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego. Podczas spotkania omawiano dotychczasowe dokonania Rady, problemy we współpracy z samorządami i perspektywy na przyszłość. Wszyscy, zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych jak i uczestniczący w spotkaniu radni, zgodziliśmy się, że zasadniczym problemem naszego powiatu jest wciąż zbyt mała aktywność sektora NGO w naszym powiecie. Gdy grubo ponad rok temu powiat zaprosił przedstawicieli naszych organizacji na pierwszą konferencję, wszystkim nam wydawało się, że aktywizacja sektora stanie się oczywistym faktem. Zebranie w jednym miejscu ponad 50 reprezentantów podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego miało umożliwić nawiązanie bezpośrednich kontaktów i przyczynić się do wypracowania wspólnego stanowiska wobec samorządów. Na konferencję zarosiliśmy również przedstawicieli sektora z Elbląga, którzy mieli pokazać naszym organizacjom jak umiejętnie i efektywnie sięgać po zewnętrzne środki oraz pomóc im wypłynąć na szersze, regionalne wody. Dalsze etapy współpracy to już samodzielna konferencja organizacji, roczny plan współpracy, strona internetowa i wreszcie granty, które miały pomagać organizacjom w sięganiu po zewnętrzne środki.
   Sobotnia konferencja budzi we mnie mieszane uczucia. Choć na spotkaniu zjawiła się liczna rzesza reprezentantów sektora i choć dyskusja była rzeczowa, to odnoszę wrażenie, że nie posuwamy się naprzód. Powiat więcej czyni dla organizacji, niż one same są w stanie wygenerować. Myślę, ze istota problemu nie tkwi wcale w słabym dostępie do informacji, czy niemożności profesjonalnego przygotowania wniosku o dotację, ale w niechęci organizacji do podejmowania swej statutowej działalności. Zabrzmieć to może krzywdząco, ale większość sektora nie podejmuje nawet wysiłku, by dreptać w swojej sprawie i ogranicza się do corocznego przekazania powiatowi dokumentów ze swej formalnej działalności. Nawet największa częstotliwość zebrań, spotkań i narad nie zastąpi faktycznej działalności organizacji. Nie załatwi tego ani Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego, ani Rada Powiatu Pisz, ani burmistrz, ani nikt, jeśli organizacje same nie zechcą się wreszcie dostosować do nowych warunków. Gdy rok temu zapewniałem, że powiat pomagał będzie w przygotowywaniu projektów i sporządzaniu wniosków, z tej uprzejmości zechciało skorzystać niewiele podmiotów. Cieszy, że tak wiele spośród nich skutecznie aplikowało o środki i chwalić się możemy wolontariatem, ogromną aktywnością ośrodka w Łupkach, czy projektem finansowanym ze środków Danone. Cieszy przede wszystkim dlatego, że jako powiat wywiązaliśmy się ze złożonego zobowiązania i pomagaliśmy w pracach nad wnioskami.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  07 lutego Przewodniczacy Rady Powiatu spotkał się z Marszałkiem Województwa,  Andrzejem Ryńskim w sprawie wydłużenia relacji pociągów na trasie Olsztyn – Pisz – Olsztyn.

2. 07 lutego odbyło się spotkanie Wicestarosty Andrzeja Nowickiego ze z Marszałkiem Sejmiku Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego Stefanem Dukiem i Członkiem Zarządu PZPN Pawłem Zarzecznym w sprawie zorganizowania meczu piłkarskiego pomiędzy reprezentacją samorządowców i aktorów.

3. 08 lutego odbyło się podsumowanie działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszego powiatu.

4. 09 lutego obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia. Na spotkaniu obecny był Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, który przedstawił zasady finansowania Powiatowych Urzędów Pracy.

5. 10 lutego w Bemowie Piskim omawiano przebieg rajdu samochodowego, który planowany jest na kwiecień b.r. Gospodarzem spotkania był Dowódca Ośrodka Szkolenia Poligonowego, Pułkownik Marek Marcińczyk

6. 10 lutego Zarząd Powiatu Pisz odbył spotkanie z Burmistrzem Pisza. Spotkanie poświęcone było wspólnej inwestycji drogowej, tj. remontu ulicy Pionierów i Długiej w Piszu. Uzgodniono, że do dnia 17 lutego zapadną w tej sprawie ostateczne decyzje.

7. 11 lutego w Warszawie starostowie uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem Gabinetu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, p. Wiesławem Sikorskim. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania ZOZ.

8. 11 lutego w Warszawie Starostowie odbyli spotkanie z zastępcą Dyrektora Polskiego Radia S.A. Włodzimierzem Sytą. Spotkanie dotyczyło objęcia przez Polskie Radio S.A. patronatu medialnego nad mającym się odbyć na terenie powiatu majowym Konwentem Starostów.

9. Starosta składa serdeczne podziekowania:

 • Dyrekcji Publicznego Gimnazjum  oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska za zaproszenie na uroczyste otwarcie sali sportowej  Publicznego Gimnazjum w Białej Piskiej.

 • Warmińsko- Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, z a zaproszenie na uroczyste podsumowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko- mazurskiego w roku 2004

 

PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Na lata 2004-2006 przewiduje szereg działań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Dziś ułatwianie startu młodym rolnikom. Działanie to poprzez premię na zagospodarowanie ma zachęcić młodych rolników do prowadzenia gospodarstw i ułatwić im założenie lub przejęcie gospodarstwa rolnego.
Kto może otrzymać pomoc:
Osoba fizyczna – właściciel gospodarstwa rolnego lub dzierżawca gospodarstwa rolnego z zasobów Skarbu Państwa, spełniający następujące warunki:

 • jest pełnoletni i w chwili podejmowania przez ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy nie przekroczył 40 roku życia,

 • po raz pierwszy podjął prowadzenie gospodarstwa rolnego

 • był posiadaczem lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego dłużej niż 12 miesięcy przed datą przyznania pomocy,

 • jest ubezpieczony w KRUS

 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

 • gospodarstwo jest żywotne ekonomicznie lub osiągnie żywotność ekonomiczną w ciągu 5 lat od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa,

 • gospodarstwo spełnia minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt lub spełni je w ciągu 5 lat od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa,

 • bieżące uregulowanie zobowiązań podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych w KRUS,

 • projekt współfinansowy w ramach tego działania nie może być realizowany z innych środków publicznych przyznanych na realizację tego projektu,

 • beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres 5lat.

Pomoc nie może być przyznana osobie, która:

 • jest dłużnikiem ARiMR w związku z naruszeniem zasad udzielonej jej poprzednio pomocy,

 • przejęła gospodarstwa od współmałżonka,

 • prowadzi gospodarstwo jako współwłaściciel, chyba że gospodarstwo to pozostaje we wspólnocie małżeńskiej,

 • rolnik spełnił warunki dotyczące 12 miesięcznego prowadzenia gospodarstwa, lecz w okresie wcześniejszym prowadził produkcję w działach specjalnych produkcji rolnej.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Biuro Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu przy ul 1- go Maja 4.