Wydanie Nr 83,  z dnia 05.11.2004 r


11 Listopada

    Przed nami jedno z naszych najważniejszych świąt narodowych. 86 lat temu nasi przodkowie, po 123 latach zaborów, latach rusyfikacji i germanizacji, latach wywozu na Sybir, rugowania z ziemi, rabacji Galicyjskiej i powstańczych zrywów, ojcowie naszych ojców odzyskali swój kraj. Przez ponad 100 lat Polacy śnili o własnym polskim domu, aby wreszcie słowo Polska pojawiło się na mapie Europy.
   Staje się już niejako tradycją, że rocznicę odzyskania niepodległości czcimy w naszym powiecie w przeddzień samej rocznicy. W tym roku postanowiliśmy formułę obchodów samego święta. Dotychczas miejscem głównej celebry był cmentarz, gdzie najważniejszą częścią uroczystości było składanie wieńców. Ze względu na fakt, iż większość mieszkańców nie może w tym uczestniczyć, postanowiliśmy przenieść tę uroczystość na Plac Daszyńskiego, jako główny punkt i centrum miasta. Dzięki temu służby mundurowe mogły będą ustawić swój reprezentacyjny szyk, apel miał będzie właściwą oprawę i, co najważniejsze, w obchodach będą mogły uczestniczyć znacznie większe rzesze mieszkańców.
   11 Listopada to święto narodowe i patriotyczne, dlatego zapraszając Państwa w imieniu wszystkich organizatorów na tę uroczystość, mam nadzieję, że oddając wspólnie hołd naszym przodkom, pamiętać będziemy, iż dzień odzyskania niepodległości to święto radosne, a tak mało ich przecież mamy w naszym narodowym kalendarzu.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  Na praktyce pedagogicznej w ZSO w Piszu przebywały lub aktualnie przebywają następujące studentki: Monika Łapińska (język angielski i rosyjski), Agnieszka Dąbrowska (język rosyjski), Joanna Leszczyńska (język angielski), Joanna Kozłowska (język angielski) i Małgorzata Bałdyga (chemia).

2. 18- 25 października z rewizytą w niemieckiej szkole - Lorsenschule w Schleswigu przebywała grupa uczniów ZSO w Piszu w składzie: Marta Chmielewska, Muras Małgorzata, Karolina Rostek, Milena Malczyk, Izabela Łysoń, Katarzyna Lewandowska, Jackiewicz Aleksandra, Justyna Lemańska, Anna Pisiak, Aleksandra Wiszowata, Dorota Chrostowska, Jakub Knyżewski, Aleksander Borowski, Igor Prusinowski. Piska młodzież wyjechała pod opieką nauczycieli Anny Laudańskiej-Zając i Wojciecha Sołowińskiego. Celem wyjazdu, oprócz poznania systemu niemieckiego szkolnictwa i programu turystyczno-rekreacyjnego, było opracowanie ustaleń dotyczących wspólnego projektu edukacyjnego, który będzie realizowany w bieżącym roku szkolnym. ZSO w Piszu niemieckich uczniów gościł już wiosną, a następna ich wizyta jest zaplanowana na pierwszą połowę maja 2005 r.

3.  25 października na zaproszenie Starosty przyjechała do Pisza p. Prezes Stowarzyszenia „Edukator”. Spotkanie miało na celu zapoznanie p. Prezes z problemem funkcjonowania dwóch internatów w naszym mieście oraz kosztami ich utrzymania. Na spotkaniu przedstawiono również przyczyny zamiaru likwidacji jednego z internatów.

4.  26 października Starosta odbył spotkanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego p. Januszem Krzyżewskim oraz z Dyrektorem Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu. Celem spotkania było omówienie zasad promocji Powiatu Piskiego pod względem turystycznym na terenie województwa podlaskiego.

5.  27 października na obradach Zarządu Powiatu Piskiego poddano analizie wnioski mieszkańców oraz radnych powiatu dotyczące potrzeb inwestycyjno- restrukturyzacyjnych dróg powiatowych oraz przyjęto wstępne założenia dochodów i wydatków w budżecie powiatu na rok 2005, w tym wydatków inwestycyjnych.

6.  27 października Zarząd Powiatu Piskiego poddał analizie finansowe skutki utworzenia w miejscowości Ukta Domu Pomocy Społecznej oraz Domu Pobytu Dziennego funkcjonujących w ramach stowarzyszenia „BETEZDA”, prowadzonych przez kościół ewangelicki. Analizie poddano również możliwości otwarcia nowego oddziału w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Łupkach.

7.  28 października w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piszu odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół powiatu piskiego. Spotkanie, którego tematem przewodnim były problemy przemocy wobec dzieci, rozpatrywane w aspekcie psychologicznym i prawnym, zorganizowano we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Piszu.

OGŁOSZENIA

1.  Program obchodów Święta Niepodległości w Piszu:

 • 10.11.2004 r. godz. 15.00
  Złożenie wieńców i kwiatów przez delegacje
  Cmentarz Komunalny przy pomniku Żołnierzy Polskich
  (dla chętnych – dojazd autobusem spod Starostwa)

 • godz. 15.00 – 16.00
  Występ młodzieży z Zespołu Szkół Katolickich
  Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
  (montaż słowno – muzyczny „Polsko..., nie jesteś Ty już niewolnicą”)

 • godz. 16.00 – 17.00
  Msza Święta w intencji Ojczyzny
  Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

 • godz. 17.00 – 18.00
  główne uroczystości – Pl. Daszyńskiego

2.  ZARZĄD POWIATU W PISZU
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 619,03 m2 stanowiącej własność Powiatu Piskiego oznaczonej działką nr 355/8 o pow. 0,1762 ha położonej na terenie miasta Pisz przy ul. Grunwaldzkiej. Przetarg odbędzie się 8 grudnia 2004 r. o godz. 10:00 w sali nr 16 w Starostwie Powiatowym w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400 457 zł. Wadium w wysokości 40 000 zł należy wpłacić do 30 listopada 2004 r. na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji tut. Starostwa lub telefonicznie pod nr (087) 423 35 05 wew. 54.

3.  12 listopada b.r. urząd Starostwa Powiatowego w Piszu, w związku z obchodami Dnia 11-ego listopada, będzie nieczynny.