Wydanie Nr 82,  z dnia 29.10.2004 r


Dwa względy...

   W sobotę odbyło się w Rucianem Nidzie ważne spotkanie. Dzięki uprzejmości Pana Eugeniusza Faryja mogliśmy gościć na terenie naszego powiatu animatorów i kierowników schronisk młodzieżowych tej części naszego regionu. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych jest organizacją skupiającą podmioty prowadzące specyficzną działalność turystyczną. Specyfika ta polega na ukierunkowanej ofercie i jej adresacie. Schroniska młodzieżowe to w istocie szkoły i internaty, które podczas lata udostępniają swe pomieszczenia na noclegowe potrzeby najmniej zamożnych turystów. W wyniku transformacji gospodarczej PTSM przeżywa kłopoty i są głosy, że czasy świetności ma już za sobą Jeśli spojrzeć na ilość zorganizowanych grup młodzieży, które odwiedziły nasze schroniska podczas ostatnich wakacji, to dane, faktycznie nie są imponujące. Sądzę, że bierze się to jednak nie z anachronicznej formy spędzania wakacji, a z małej aktywności samych schronisk, bo jeśli placówki tego typu są zarządzane „po menedżersku”, to wpływy z prowadzonej działalności mogą być wręcz imponujące. Mam w tej sprawie własne doświadczenia i wiem, jak prowadzenie schroniska może wspomóc szkolny budżet. Przecież wciąż przemierzają Mazury wędrowne obozy, wciąż ci mniej zamożni poszukują taniego lokum, nadal jest zapotrzebowanie na jak najtańsze kwatery na jedną czy dwie noce z tanim sniadaniem. Jeśli szkoła szuka kontaktów, zabiega o potencjalnego turystę i odpowiednio przygotuje ofertę, to wakacyjny sezon może nawet znacznie zasilić szkolną kiesę. Sobotni spotkanie w Rucianem Nidzie było wstępem do zawierania takich kontaktów, integracji i nawiązywania współpracy z PTSM. Drugi powód spotkania to wstępna prezentacja naszego pomysłu na nowy szlak wokół Jeziora Śniardwy. Rzecz nie jest nowa i doskonale funkcjonowała przed laty w świadomości turystów. Pisz, Orzysz, Mikołajki, Wejsuny i Ruciane – Nida to osnowa i punkty etapowe wyprawy wokół jeziora. Jeśli turysta zechce zobaczyć śluzę w Karwiku, Szeroki Ostrów, Rezerwat Łuknajno, stację PAN w Popielnie czy Muzeum w Praniu, to trzeba mu tylko przedstawić scenariusz, marszrutę i jej etapy. W to wkomponować należy szlaki i trasy opracowywane przez gminy, aby wystąpić już z konkretną ofertą pobytu. Nasza propozycja spotkała się z zainteresowaniem gości i wiosna przyszłego roku będzie inauguracją nowego szlaku na Mazurach. Ważne, że w tej koncepcji jest miejsce dla Mikołajek. Względy podziałów administracyjnych nie powinny i nie mogą stać na przeszkodzie rozwojowi turystyki, a Mikołajki są przecież jedną z perełek tej części naszego regionu. Wspieranie szkolnych budżetów i promocja nowego szlaku wokół Jeziora Śniardwy to dwa względy, dla których odbyła się nasza konferencja. Jedną z jej atrakcji był rejs do leśniczówki Pranie. Już sam rejs i wizyta w muzeum wywarły na gościach duże wrażenie, dlatego znajdą one właściwe miejsce w naszej przyszłorocznej ofercie, a Panu Eugeniuszowi i Pani Jagience należą się podziękowania.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  18 października odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja oceniła procedury przetargowe w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych oraz zasady sprzedaży majątku powiatowego. Ponadto oceniono gospodarowanie finansami w ZSO Nr 1 w Piszu.

2.  19 października odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa..., na którym przedstawiono informację o realizacji programu unijnego w aspekcie dopłat bezpośrednich dla rolników, w których pośredniczy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3.  19 października na posiedzeniu Komisji Samorządu..., przedstawione zostały sprawozdania z realizacji zamówień publicznych oraz z działalności stowarzyszeń na terenie powiatu. Ponadto Komisja zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji RP.

4.  20 października Komisja Bezpieczeństwa…, na swoim posiedzeniu, zajęła się problematyką gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury na obszarze miast i gmin powiatu oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu.

5.  21 października odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji. Przedstawiono podsumowanie sezonu letniego w Muzeum w Praniu. Ponadto Komisja zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem obrad XXIV nadzwyczajnej sesji RP.

6.  21 października odbyły się obrady XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Pisz zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu. Rozpatrzono projekty uchwał Rady Powiatu Pisz: w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu; w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej; w sprawie zmiany określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat przez rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych; w sprawie zmiany zasad finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej; w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

7.  21 października odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkaniu przewodniczył Starosta Piski. Omówiono kwestię bezpieczeństwa na terenie powiatu piskiego w 2004 r. Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego zaprezentował referat nt. „Polska w obliczu zagrożeń terrorystycznych”. Ponadto Starosta przedstawił ocenę sytuacji w firmach „Eastwood” Drygały i „Holzwerk” Pisz.

8.  21 października w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie z Dyrektorami szkół gimnazjalnych z terenu powiatu, przedstawicielami Sądu Rejonowego w Piszu oraz z przedstawicielami Policji. Spotkanie poświęcone było współpracy instytucji w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem.

9.  21 października w PCPR odbyło się posiedzenie Zespołu Rehabilitacji Społecznej, na którym zostały rozpatrzone wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

10.  22 października w Starostwie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. dyrektorzy szkól ponadgimnazjalnych, pełnomocnicy ds. oświaty (kierownicy Zespołu Ekonomicznej Obsługi szkól poszczególnych gmin), przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, dyrektorzy szkół podstawowych i placówek podległych gminie, dyrektor Agencji Rynku Rolnego- oddział terenowy w Olsztynie, przedstawiciel Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie oraz kierownik PCPR. Omówiono zasady funkcjonowania mechanizmów dopłat do spożycia mleka i produktów mlecznych w placówkach oświatowych.

11.  Powiat piski przystąpił do realizacji programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami”. Powiat przystąpił do realizacji obszaru C, dotyczącego tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym na terenie powiatu zostaną utworzone dwa stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

12.  23 października w Rucinem Nidzie odbyła się narada kierowników schronisk młodzieżowych z terenu Suwalszczyzny i Mazur, dotycząca powstania i promocji powiatowego szlaku turystycznego wokół jeziora Śniardwy. Spotkanie poprowadził pan Mieczysław Ratasiewicz. Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości p. Eugeniusza Faryja oraz p. Jagienki Kass.

OGŁOSZENIA

1.   ŚWIĘTO NIEPOLEGŁOŚCI
Dnia 10 listopada b.r. w powiecie Piskim odbędą się obchody 86 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 Listopada- Narodowe Święto Niepodległości. Obchody rozpoczną się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela (godz. 15:30), następnie przy Pomniku Żołnierzy Polskich (cmentarz komunalny w Piszu, godz. 17:30) odbędzie się Apel Poległych oraz złożenie wieńców i kwiatów. W związku z tym organizatorzy (Starosta Powiatu Piskiego oraz Burmistrzowie Miast i Gmin Powiatu) apelują do osób prywatnych i instytucji z terenu powiatu o uczestnictwo i wywieszenie flag narodowych, dla podkreślenia charakteru święta.