Wydanie Nr 79,  z dnia 08.10.2004 r


Młodzieżowe Centrum Wolontariatu

   Pierwszego października bieżącego roku miałem przyjemność uczestniczyć w bardzo ważnym wydarzeniu. W tym właśnie dniu otwarte zostało w internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu Młodzieżowe Centrum Wolontariatu. Słowo wolontariat weszło już na stałe do naszego słownika i coraz więcej młodych ludzi staje się wolontariuszami. Możemy być dumni, że w naszym powiecie można znaleźć młodzież, która pragnie bezinteresownie pomagać innym. To nieprawda, że w czasach bezustannej pogoni za pieniędzmi, bezduszności i zaniku wyższych wartości nie można odnaleźć młodych ludzi skłonnych do filantropii i chęci niesienia pomocy. Trzeba tylko pracy i zaangażowania, chęci i wysiłku aby ich odnaleźć i trochę nimi pokierować. Panie Iwona Kałęka i Irena Osowiecka wiedziały jak to zrobić, a co najważniejsze – chciały to zrobić.
   O potrzebie powołania takiego centrum rozmawialiśmy w starostwie już dwa lata temu. Wraz z przygotowaniami do wejścia naszego państwa do struktur zjednoczonej europy pojawiły się możliwości finansowania działań trzeciego sektora i najpierw sondowaliśmy środowisko naszych pozarządowców, kto mógłby, a przede wszystkim kto chciałby się takiej misji podjąć. Najlepiej na przyszłość rokowały właśnie dwie wymienione wyżej panie, ponieważ aby zajmować się wolontariatem trzeba mieć jakiś kącik, stały kontakt z młodzieżą, a przede wszystkim chęć działania. Dzisiaj Młodzieżowe Centrum Wolontariatu to około 20 młodych ludzi, którzy współpracują z Ośrodkiem Szkolno – wychowawczym w Łupkach, Warsztatami Terapii Zajęciowej, oddziałem dziecięcym naszego szpitala, ośrodkiem pomocy społecznej i wieloma innymi podmiotami niosącymi [pomoc potrzebującym. Jest jeszcze coś: nasi wolontariusze wchodzą w skład regionalnej sieci wolontariatu i dzięki temu nasz powiat jest w czołówce rankingu naszego województwa. Stajemy się równorzędnym partnerem dla powiatów, które prowadzą już taką działalność na swoim terenie. Czas również aby inicjatywa piskiego wolontariatu zaczęła promieniować na Ruciane Nidę, Orzysz i Białą Piską. Wiem, że nie brakuje tam nauczycieli i pedagogów, którzy myślą o podjęciu tego typu działalności. Jeśli powiat pomógł piskim wolontariuszom uczynić pierwsze kroki, to tym chętniej pomoże naśladowcom, ponieważ szlak został już przetarty, a najważniejszy jest pomysł i ludzie, którzy chcą go zrealizować.
   Wszystko zaczęło się już dziesięć lat temu, gdy młodzież z ZSZ jeszcze jako grupa nieformalna zaczęła organizować zabawy dla podopiecznych ośrodka w Łupkach, a dzisiaj zwieńczeniem jest realizowany ze środków unijnych w ramach programu MŁODZIEŻ projekt „Świat za parkanem Ośrodka”. Jednym z założeń projektu było powołanie centrum wolontariatu i tak właśnie należy to robić. Wszystkim zaangażowanym w realizację działalności centrum chcę w imieniu całej naszej społeczności pogratulować i podziękować. Podziękować chcę również pracownikom starostwa, którzy przyczynili się do powstania centrum. Wiem i zapewniam Państwa, że nie odmówią pomocy, jeśli przykład młodych piszan znajdzie naśladowców.
   Szczegółów o działalności i sukcesach naszych młodych wolontariuszy szukajcie Państwo na stronie www.powiat.pisz.pl

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 28.09 odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która na wniosek Rad Pedagogicznych Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu, przyznała roczne stypendium Starosty Powiatu Piskiego w wysokości 250 zł. miesięcznie za osiągnięcia w roku szkolnym 2003/2004:

 • Sylwia Barbara Sidorowicz – ZSZ w Piszu,

 • Natalia Kurzawa - ZSO w Orzyszu,

 • Katarzyna Klimaszewska – ZSO w Pisz,

 • Michalina Brzozowska – ZS nr 1 w Pisz - samorządowe Publiczne Gimnazjum w Pisz

 • Monika Przybylska - ZS nr 1w Białej Piskiej.

2. 28.09. Starosta uczestniczył w otwarciu Szkoły Podstawowej w Kumielsku

3. 28.09. z inicjatywy Starosty Powiatu Pisz w Ośrodku Wypoczynkowym NBP  "Guzianka"  w Rucianem Nidzie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli: NBP Oddział w Olsztynie, TP Sircom Szkolenia i Rekreacja Spółka z o. o. w Warszawie, TKKF "Korektywa" Piaski, UM i G w Rucianem Nidzie, ZWiK w Rucianem Nidzie oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Piszu na temat możliwości uruchomienia wybudowanego kolektora ścieków z m. Piaski do oczyszczalni ścieków w Rucianem Nidzie oraz współfinansowania przez potencjalnych użytkowników.

4. 29.09. odbyła się narada dyrektorów i kierowników jednostek podległych starostwu, na którym omówiono wytyczne do opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2005.

5. 1.10. Starosta, Wicestarosta oraz Naczelnik Wydziału Edukacji uczestniczyli w uroczystym otwarciu Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu. Centrum powstało w ramach projektu „Świat za parkanem ośrodka”, finansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu MŁODZIEŻ złożonego przez Nieformalną Grupę Wolontariuszy Piskich „OMTARI”.

6. 1.10. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego odcinka drogi krajowej nr 58 (Ruciane Nida – Pisz).

7. 2.10 Starosta Piski wziął udział w obchodach 40-lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu. Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Matki Boskiej Szkaplerznej. Spotkanie zaproszonych gości i pracowników szkoły umilił występ młodzieży pt. „40 lat minęło”.

OGŁOSZENIA

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, iż poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji nie spokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 1. Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;

 2. Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 4. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;

 5. Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej                     osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;

 6. Nie są chore na chorobę uniemożliwiająca właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;

 7. Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;

 8. Uzyskały pozytywna opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, tel. 424- 11-38.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że posiada środki finansowe na udzielanie osobom niepełnosprawnym dofinansowania realizacji następujących zadań:

 • likwidacji barier architektonicznych,

 • likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,

 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania proszone są o składanie wniosków do PCPR w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Piszu, tel. 424 11 38, 424 11 39.