Wydanie Nr 75,  z dnia 10.09.2004 r


INFORMACJE Z POWIATU

1. W dniach 12-14 sierpnia zawodnicy MOS Pisz uczestniczyli w Regatach Żeglarskich "Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia kl. Cadet" w Gdyni. Na 58 załóg startujących ogółem uzyskali następujące miejsca: 27, 35 i 36. W klasyfikacji dziewcząt 2 załogi zajęły 7 i 8 miejsce. Zawodnicy uczestniczyli również w "X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży" w Pucku, która odbyła się w dniach 19-22 sierpnia. W klasyfikacji chłopców załoga MOS Pisz zajęła 24 miejsce na 41załóg startujących, w klasyfikacji dziewcząt kolejno 9 i 10 miejsce na 17 załóg startujących. Zmagania załóg przyniosły efekt w postaci zdobytych 4 pkt. spartakiadowych dla woj Warmińsko-Mazurskiego.

2. 30 sierpnia w Starostwie odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, na którym zaopiniowano zmiany w planie finansowym środków Powiatowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na rok 2004. Następne posiedzenie Rady planowane jest w dniu 06.09 b.r.

3. 31 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym zatwierdzono projekty organizacyjne szkół ponadgimnazjalnych. Zarząd dokonał również analizy zaawansowania prac remontowych obiektów szkolnych.

4. 1 września. w inauguracjach nowego roku szkolnego we wszystkich szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat, udział wzięli przedstawiciele Starostwa Piskiego.

5. Dnia 1 września Starosta odbył spotkanie z Dyrektorem SP ZOZ w Piszu oraz z p. Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia. Na spotkaniu omówiono płynność finansową Szpitala Powiatowego w Piszu.

6. 1 września Starosta spotkał się z Dyrektor ZS Nr 1 w Piszu p. Małgorzatą Oświęcimko oraz z Dyrektorem Wojewódzkiego Biura Sportu p. W. Burzanem. Omówiono procedury, jakie obowiązują przy składaniu wniosków o dofinansowanie remontów obiektów sportowych z Funduszu Totalizatora Sportowego.

7. 2 września Starosta i Naczelnik Wydziału Strategii W. Strzałkowski odbyli spotkanie z Prezesem Biura Usług Finansowych „AFFORD” p. Robertem Wierzbińskim w sprawie utworzenia punktu konsultacyjnego ds. pozyskiwania środków europejskich. Ustalono, że taki punkt zostanie utworzony w miesiącu wrześniu w budynku Starostwa na ul. Warszawskiej.

8. 2 września, w Starostwie Powiatowym, odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Starosta zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy ( Dz. U. Nr 99 poz. 1001) powołał nowy skład PRZ.W skład nowej Rady wchodzą: Zbigniew Włodkowski-przewodniczący oraz Jacek Potaś, Zofia Turska, Krzysztof Nerkowski, Roman Kaczmarek, Antoni Dąbrowski, Jan Aleszczyk, Lucyna Gajdulewicz, Leszek M. Gryciuk, Grażyna Grzesikiewicz, Jacek Zarzecki, Andrzej Szymborski, Dariusz Charubin, Andrzej Kurzątkowski, Edyta Polak.

9. 3 września w JW w Orzyszu odbyła się uroczysta przysięga wojskowa. W imieniu Starosty w uroczystości wziął udział Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego p. Tadeusz Wysocki.

OGŁOSZENIA

1. Uprzejmie informujemy, że poszukujemy bezrobotnych nauczycieli do nauki przedmiotów: matematyka, chemia, technologia informacyjna, język angielski, język niemiecki, WOS, historia, wychowanie fizyczne, religia oraz pedagog. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do Wydziału Edukacji tut. Starostwa, ul. Warszawska 5, tel. 424 11 42.

2. FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym o tematyce społecznej. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na wystawie organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Żywności, pt.: „Chleb nasz powszedni”. Termin nadsyłania prac upływa 15 września b.r. Szczegółowe informacje dotyczące wystawy i konkursu (w tym warunki uczestnictwa), znajdują się na stronach internetowych Federacji Polskich Banków Żywności www.bankizywnosci.pl

3. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, że w miesiącach październik- grudzień 2004 odbędą się szkolenia osób bezrobotnych w zakresie:

  • tkactwo artystyczne,

  • kurs prawa jazdy kat. C,

  • kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

  • technolog robót budowlanych-wykończeniowych,

  • glazurnik- posadzkarz,

  • nowoczesny sprzedawca,

  • kurs komputerowy.

Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu pokój 20 w godz. 8.00 do 15.00, tel. 425-12-95 w. 124. Pierwszeństwo do udziału w szkoleniach mają byli pracownicy zakładu „ESTWOOD” w Drygałach.

4. UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
a.
Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych (wykaz, informacje o dotacjach, ważne dokumenty, itp.) zostały umieszczone na stronie głównej Starostwa (www.powiat.pisz.pl). Uwagi, pytania i propozycje zmian można zgłaszać w wydziale Promocji Starostwa, tel. 423-35-05 wew. 25, lub e-mailem: promocja@powiat.pisz.pl

b. Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza konkurs „Kultura Bliska”. Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Projekt musi:

  • być realizowany w miejscowościach do 6 000 mieszkańców,

  • realizacja powinna się rozpocząć po 1 lutego 2005 i nie trwać dłużej niż 18 miesięcy.

Organizacje - wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, itp.). Wniosek należy złożyć do 1 października 2004 roku. Więcej informacji na stronie www.fww.org.pl

5. Przypominamy, że Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Piszu posiada nowy numer telefonu. Oprócz dotychczasowego (424 11 42) istnieje możliwość kontaktowania się również na numer: 424 05 58.