Wydanie Nr 70,  z dnia 06.08.2004 r


Zmienić czy zostawić?

    Przejazd samochodów pod mostem kolejowym w Piszu wciąż stanowi komunikacyjny problem miasta. Ostry zakręt, wąska jezdnia i duży ruch pieszych w okresie letnim powodują, że jest to miejsce, w którym przez lata dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Najlepszym rozwiązaniem byłoby  utworzenie nowego przejazdu łączącego ul. Mazurską i Długą, jednak sama dokumentacja kosztowałaby  około 40 tys. zł. i na razie jest to poza naszymi możliwościami.
   Problem został rozwiązany najtaniej i od pół roku ulica Pionierów i część ulicy Długiej w Piszu są jednokierunkowe, a ruch zorganizowano od ul. Jeziornej w kierunku mostu. Jakość drogi, jej szerokość, a przede wszystkim ilość rejestrowanych przez policję zdarzeń drogowych w tym rejonie, to główne powody przyjęcia takiej organizacji ruchu. Względy bezpieczeństwa są tu najważniejsze, dlatego większość piszan i mieszkańców tej części miasta zaakceptowała nowe rozwiązanie. Niektórzy jednak kierowcy, a przede wszystkim odwiedzający rokrocznie Pisz turyści, przyzwyczajeni do dawnej organizacji ruchu, wciąż jeżdżą na pamięć. Część kierujących skraca sobie tamtędy drogę do domu, czy do ogródków działkowych. Problem można oczywiście załatwić w najprostszy sposób, czyli postawić radiowóz za znakiem zakazu i wlepiać mandaty, lecz nie o takie rozwiązanie przecież chodzi.
   W związku z pojawiającymi się sygnałami, że taka organizacja ruchu nie odpowiada wielu zainteresowanym, od pewnego czasu rozważany jest projekt zmiany kierunku ruchu na tych ulicach. Na razie to tylko projekt, czy raczej studium. Należy rozważyć wszystkie argumenty, a głos mieszkańców tej części miasta jest argumentem jednym z najważniejszych.
   Na naszej stronie internetowej www.powiat.pisz.pl znajdziecie Państwo mapkę ze znakami regulującymi to ewentualne rozwiązanie. Bardzo proszę o zgłaszanie opinii na naszym forum, telefonicznie czy za pośrednictwem gazety.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 26 lipca wicestarosta piski uczestniczył w spotkaniu z komitetem strajkowym firmy Eastwood. Tematem spotkania była sprawa powołania przez warszawski sąd syndyka, do czego zastrzeżenia miała załoga firmy. W spotkaniu udział brali m.in.: reprezentujący wojewodę Jerzy Szczepanie oraz kierownik PUP p. Wioletta Śląska- Zyśk.

2. 26 lipca  wicestarosta odbył spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego Leopoldem Ażginem. Na spotkaniu omówiono sytuację i zadania stojące przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

3. W dniach 29-31 lipca w Piszu, w hotelu „Nad Pisą”, odbyła się pierwsza część szkolenia „Psychologiczne aspekty zarządzania. Zarządzanie firmą w warunkach zmiany”. Zajęcia prowadziła doktor psychologii, wieloletni współpracownik Fundacji Wspomagania Wsi- p. Marzena Łotys. W szkoleniu udział wzięło 18 przedsiębiorców z powiatu piskiego. Część druga odbędzie się w dniach 16-18 sierpnia b.r.

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych. Osoby zainteresowane muszą spełniać warunki:

 • Posiadać aktualne orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup niepełnosprawności, a w przypadku dzieci do lat 16 - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

 • Przedstawić zaświadczenie lekarskie o potrzebie zaopatrzenia w dany sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do usprawnienia osoby niepełnosprawnej,

   Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie do powyższego zadania ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie.

 

OGŁOSZENIA

1. PCPR w Piszu Informuje, że Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o. w Konstancinie organizuje kursy komputerowe dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu ruchu.
W / w szkolenia prowadzone są od 1992 r. i cieszą się dużą popularnością wśród osób niepełnosprawnych ze względu na realizowany program połączony z rehabilitacją medyczną i społeczną. Termin rozpoczęcia w/w szkoleń: I edycja 15 września do 30 października, II edycja 3 listopada do 15 grudnia 2004 r. O przyjęciu kandydata decyduje kolejność przyjmowanych zgłoszeń.
Osobą odpowiedzialną za nadzór jest Katarzyna Piotrowska, nr tel. – (0*22), 756-30-65, ewent. 756-32-40 w. 301, 0-607 486-693, fax.-22, 756-30-65, e-mail: szkolenia@ckir.pl
Osoba skierowana na kurs powinna spełniać następujące warunki:

 • skierowanie z PUP na szkolenie,

 • skierowanie od lekarza I kontaktu na rehabilitację,

 • wykształcenie średnie -w przypadku kursu z podstawami księgowości, Pozostałe kierunki: wykształcenie może być zawodowe ewentualnie podstawowe na kurs podstawowy komputerowy,

 • zdolność do samoobsługi, jeżeli osoba takiej nie posiada, zostanie przyjęta wraz z opiekunem,

Na kurs nie zostaną zakwalifikowane osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobą alkoholową, padaczką.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, że otrzymał środki na aktywizację byłych pracowników firmy „Eastwood” sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Drygałach. Pracodawców chętnych zatrudnić te osoby w ramach prac interwencyjnych prosimy o kontakt z pracownikiem PUP – p. Ewą Szymańską ( tel. 425-12-95 lub 96).

3. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz., 543 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, iż w lokalach Starostwa Powiatowego w Pisz przy ulicy Gizewiusza 5 (II piętro) wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres od 26.07.2004 r. do 16.08.2004 r. wykazy niżej wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych.

 1. Działka nr 142/36 o powierzchni 0,2618 ha położona w Piszu przy ul. Olsztyńskiej.

 2. Działka nr 1128/7 o powierzchni 0,4973 ha położona w Piszu przy ul. Jagodnej.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji tut. Starostwa lub telefonicznie pod nr 423 35 05 wew. 54.

 

DZIESIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH WSKAZÓWEK DLA KONSUMENTÓW

Pamiętaj! Zawsze, kiedy kupujesz jakieś urządzenie- na przykład lodówkę, zlecasz fachowcowi jakąś pracę w swoim mieszkaniu czy robisz cotygodniowe zakupy, upewnij się, że firma walczy o Twoje pieniądze. Stosuj się do poniższych dziesięciu najważniejszych wskazówek i pamiętaj- decyzja należy do Ciebie.

 1. Bądź asertywny - zamiast przyjmować to, co Ci oferują- poproś o to, czego Ty sam chcesz. Jeżeli życzysz sobie, aby fachowiec wykonał pracę w konkretnym terminie, powiedz mu o tym i zawrzyj umowę na piśmie.

 2. Negocjuj zaproponowaną Ci cenę. Czasem możesz uzyskać nawet lepszą ofertę niż u ulicznego sprzedawcy.

 3. Pamiętaj, iż fakt, że starasz się uzyskać jak najlepszą cenę nie oznacza, że jesteś sknerą. Nie czuj się zakłopotany, prosząc o rabat- przecież to Twoje pieniądze.

 4. Zanim coś kupisz, rozejrzyj się po innych sklepach i porównaj różne oferty.

 5. Zadaj sobie pytanie, co jest dla Ciebie najważniejsze- jakość, obsługa czy cena. Czy jesteś gotów zapłacić więcej w zamian za lepszą obsługę posprzedażną - a może zależy Ci na produkcie najwyższej jakości?

 6. Jeżeli jesteś niezadowolony z usługi lub zakupionego towaru, złóż reklamację. Jeżeli tego nie zrobisz, sprzedawca uzna, ze produkt, który Ci sprzedał jest dobry i nie dowie się, że oferowanie takiego towaru jest niedopuszczalne.

 7. Nie obawiaj się powiedzieć sprzedawcy, że gdzie indziej otrzymałeś korzystniejszą ofertę. Pamiętaj jednak-kiedy już przyjąłeś ofertę sprzedawcy, zawsze dotrzymuj umowy, jeżeli i on nie zmienia warunków transakcji.

 8. Zapytaj sprzedawcę, czy jest gotów dodać coś od siebie, aby sprzedać Ci towar- na przykład komplet baterii albo darmowy serwis.

 9. Weź pod uwagę koszty dodatkowe, takie jak na przykład kupno tonera do drukarki czy serwis sprzętu.

 10. Pamiętaj, że firmy walczą o Twoje pieniądze.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów