Wydanie Nr 65,  z dnia 02.07.2004 r


Nowy sezon w Praniu

   Od 26 czerwca ruszył nowy Sezon Kulturalny w Muzeum K.I Gałczyńskiego w Praniu. Przez dwa najbliższe miesiące leśniczówka znów tętnić będzie artystycznym życiem, przyjadą znamienici artyści i wypróbowana publiczność. Bez cienia jakiejkolwiek żenady chciałbym reklamować i polecić Państwa uwadze tegoroczny program w Praniu. Jeśli widzicie plakat z programem, podejdźcie i wybierzcie coś dla siebie. Zachęcajcie również swoich gości, przyjaciół i znajomych z regionu i całej Polski do odwiedzania latem naszego muzeum, bo naprawdę warto. Piszę „naszego” z dwóch względów: naszego, ponieważ jest to instytucja powiatowa i naszego, bo to nasze własne, mazurskie i niepowtarzalne. Muzyka u Gałczyńskiego to cykl artystycznych imprez ciągnący się od wielu już lat, jednak rozkwitł, zyskał właściwą i niepowtarzalną treść i oprawę dopiero po przybyciu do Prania Wojtka Kassa – dyrektora muzeum. On to właśnie z łódki Prania stworzył prawdziwy okręt i wypchnął na szerokie ogólnopolskie wody sztuki. Darujcie mi Państwo tę „poetykę” ale trudno mówiąc o dokonaniach poety powstrzymać się od metafor :)).
   Tegoroczny sezon to występy artystów znanych Państwu ze scen i ekranu (Turnau i  Sikorowski, Anna Maria Jopek  czy Malajkat i Łukaszewicz). Są również artyści, jak Dorota Osińska której (może się skompromituję...) nie znam lecz jeśli akompaniować ma jej Włodzimierz Korcz, to znak, że z pewnością warto to zobaczyć. Będzie muzyka poważna, trochę kabaretu i jazz, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcam Państwa do odwiedzin bo naprawdę warto.
   Nie wszyscy chyba wiedzą, że Pan Wojciech Kass został tegorocznym laureatem Nagrody Literackiej „Nowej Okolicy Poetów”. Nagrodę tę  przyznaje Towarzystwo Literackie im. Stanisława Piętaka za znaczący dorobek w dziedzinie poezji, prozy lub krytyki literackiej. Wyróżnienie to stanowi formę docenienia i zwrócenia uwagi na autorów, którzy wykraczają swą twórczością poza artystyczny szablon, których dokonania wyróżniają się w znaczący sposób lub idą niejako pod prąd modzie i estetyce. Pan Kass został wyróżniony nie tylko jako poeta ale również jako człowiek, który z Muzeum w Praniu uczynił „ośrodek promienny” prowadzący ważną działalność kulturotwórczą w wymiarze regionu i kraju. Nic dodać, nic ująć – właściwy człowiek na właściwym miejscu.. Gratulując mu osobistego sukcesu jednocześnie gratuluję nam wszystkim, że Pranie kwitnie i promienieje nie tylko podczas sezonu.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  19 czerwca w Piszu odbyły się Okręgowe Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Powiatu w klasach Optymist „B” i Cadet. W klasie optymist „B” startowało 24 załogi; I m. zajął Bogdan Kwiatkowski z UKS MOS Ełk, II m.- Kacper Górski z UKS Pisz, III m.- Konrad Żółtowski z UKS Mikołajki. W klasyfikacji dziewcząt I miejsce zajęła Katarzyna Remiszewska (MOS Pisz).
   Zwycięską załogą w klasie Cadet okazała się załoga w składzie: Tomasz Florczyk, Konrad Gryglik (MOS Pisz). W konkurencji Optimist „A” zwyciężył Piotr Jaśkowski z UKS MOS Ełk.

2. 19 czerwca w Mrągowie odbyły się V Samorządowe Igrzyska Rekreacyjno- Sportowe o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, w których udział wzięła reprezentacja naszego powiatu. Głównym celem imprezy jest integracja samorządów naszego województwa oraz popularyzacja kultury fizycznej wśród radnych i pracowników administracji. W klasyfikacji generalnej powiat piski zajął 4 miejsce.

3. 22.06. Koło ekologiczne z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach otrzymało I nagrodę, komputer, za udział w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Program Ekozespołów w mojej szkole” organizowanego przez Fundację GAP Polska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instruktorami ekozespołów są:p. Agnieszka Osińska, p. Małgorzata Ostrowska i p. Ewa Sadowska. „Strażnikom Mazur”- uczniom z OSW w Łupkach w wypełnianiu zadań związanych z ochroną przyrody omagają uczniowie z klasy Vc ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Piszu wraz z opiekunem p. Katarzyną Grosfeld- Brzozowską. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w  Warszawie.

4. 22 czerwca w OSP w Kruszewie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Powiatowego Prezydium Ochotniczych Straży Pożarnych, na którym omawiano m.in. tematy historii OSP w Kruszewie oraz jej aktualne działania i potrzeby. Podsumowano również wyniki zawodów strażackich, które miały miejsce na terenie powiatu piskiego.

5. 24 czerwca odbyła się XX Sesja Rady Powiatu, w trakcie której radni zajęli się m.in.: analizą sytuacji zakładu „Eastwood” w Drygałach; stanem rynku pracy, ograniczeniem bezrobocia, organizacją prac publicznych oraz funkcjonowaniem PUP w strukturach powiatu; oraz informacją o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych powiatu i funkcjonowaniu służb ratowniczych. Rada przyjęła uchwały: w sprawie zmian w budżecie powiatu 2004; w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Orzysz; w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz oraz przyznania pierwszeństwa nabywania lokali ich dzierżawcom; w sprawie zmiany uchwały nr VI/36/2003 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2003 roku dotyczącą ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających na akwenach wodnych powiatu; w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych; w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze stowarzyszenia „Zielona Energia na Mazurach”; oraz w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu piskiego do stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
   Ponadto zatwierdzono plany prac Komisji Edukacji, Komisji Samorządu, Komisji Bezpieczeństwa, Komisji Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2004 roku.

6. 25 zerwca Starosta uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. Podczas uroczystości podsumowane zostały działania Starostwa w zakresie poprawy stanu technicznego obiektów oświatowych, działań restrukturyzacyjnych w szkołach i placówkach podległych powiatowi oraz wyniki trwającej kontroli finansowej.

7. Daniel Banach i Marek Grądzki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu otrzymali tytuł Primus Inter Pares, nadany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie za wybitne osiągnięcia edukacyjne.

OGŁOSZENIA

1. Istnieje możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Stypendiami mogą być objęci tylko studenci i uczniowie szkół kończących się egzaminem maturalnym. O stypendia mogą ubiegać się zainteresowani zamieszkali w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców oraz których dochód na członka rodziny nie przekracza 504 zł netto lub 583 zł netto (w przypadku uczniów i studentów legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).
   Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Edukacji…Starostwa w Piszu, ul. Warszawska 5, tel. 424 11 42 (Pan Zdzisław Iłowiecki).