Wydanie Nr 64,  z dnia 25.06.2004 r


XIX wiek

   Gdy przed laty powstawał drygalski HOLZWERK, było to dla Gminy Biała Piska niczym wybawienie. Duży zakład produkcyjny na popegieerowskich terenach dotkniętych strukturalnym bezrobociem, który zatrudnia setki osób stanowi dla każdego samorządu ważny element zwalczania bezrobocia. Toteż samorządy starały się wspierać firmę, jak tylko mogły. Zwolnienia od podatków, szkolenia dla przyszłych pracowników, refundacje plac to przykładowe formy pomocy, które gmina i powiat mogły zaoferować szybko rozwijającej się firmie. Nie wiem ile Holzwer „uzyskał” od gminy Biała Piska ale środki z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone w różnej formie na zakład w Drygałach w latach 1998- 2002 to ponad milion zł. I choć dochodziły sygnały, choć „mówiło się”, że nie wszystko w Holzwerku dzieje się tak, jak w porządnej firmie dziać się powinno (głodowe pensje, rotacja pracowników, mobbing i wydajność kosztem bezpieczeństwa), to wszyscy za Drygały trzymaliśmy kciuki. Trzeba przecież dobrych kilku lat, aby firma wzmocniła się na rynku, trzeba czasu, aby dorobiła się wykwalifikowanej i identyfikującej się z zakładem załogi, trzeba stanąć na nogi, aby więcej płacić własnym pracownikom.
   Jednak Holzwerk, czyli dzisiejszy Eastwood, wcale na tych nogach nie stanął... Problemy Eastwoodu i protesty pracowników znacie Państwo z relacji mediów. 
   Mówiąc kolokwialnie „gdzieś, ktoś przekombinował” i dzisiaj zakład stoi na krawędzi upadku. Nie mnie oceniać, jaki firma popadła w finansowe tarapaty, czy była dobrze zarządzana i czy właściwie prowadzono inwestycje. Zainteresowanie samorządów przedsiębiorstwami wynika z prostego faktu, że to przedsiębiorcy tworząc miejsca pracy zmniejszają bezrobocie. Dla wielu mieszkańców powiatu lepsza marna płaca, niż żadna. Mam natomiast prawo wyrazić stanowcze oburzenie formą, w jakiej zakład, a właściwie jego właściciele, chcieli się rozstać ze swoimi pracownikami. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest płacić pracobiorcy za wykonaną pracę. Pracodawca powinien rozmawiać ze swoimi ludźmi o kłopotach, że wypłaty się opóźnią i będą zwolnienia, bo trzeba uratować zakład, aby w przyszłości znów tworzył miejsca pracy. Nie można jednak zalegać z wypłatą, a tych którzy protestują, wywalać dyscyplinarnie na bruk. Zwłaszcza, że konsekwencją takiego tupetu byłoby pozbawienie wyrzuconych prawa do podstawowych świadczeń i jeszcze wilczy bilet na drogę.  To nie jest XIX wiek i pewne standardy zachowań, choćby nawet zwykła ludzka przyzwoitość nakazują, aby poza własną firmą i dochodem widzieć jeszcze własnego pracownika. Dlatego słowa uznania dla p. dyr. K. Oleszkiewicz, że nie chciała przyłożyć do tego ręki i odmówiła podpisania zwolnień.
   Dla samorządów kwestią nadrzędną pozostaje dalsze funkcjonowanie zakładu i utrzymanie miejsc pracy.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  15 czerwca Komisja Rolnictwa przyjęła plan pracy Komisji na II półrocze 2004r. oraz zaopiniowała 3 projekty uchwał.

2. 15 czerwca w Bemowie Piskim odbyły się obchody Święta Żandarmerii Wojskowej, w których udział wziął m.in. Starosta Piski. Podczas uroczystości podkreślony został wkład żandarmerii w bezpieczeństwo i porządek na terenie powiatu.

3. 16 czerwca Zespół Reagowania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Piskiego przebywał w firmie „Eastwood” w Dygałach. Starosta poinformował strajkujących pracowników o zwołaniu posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia, która zajmie się sytuacją strajkujących pracowników zakładu.

4. 16 czerwca Komisja Bezpieczeństwa przyjęła plan pracy Komisji na II półrocze 2004r., zaopiniowała informacje o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu i działań PSP w Piszu oraz 5 projektów uchwał.

5. 17 czerwca na odbyła się zwołana przez starostę Powiatowa Rada Zatrudnienia. Na posiedzeniu omawiano sytuację firm „Holzwerk” (Pisz) i „Eastwood” (Drygały). Zakłady reprezentowały Iwona Sobolewska i Katarzyna Oleszkiewicz. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele załogi „Eastwood”, NSZZ „Solidarność” reprezentował p. Józef Dziki,  a Okręgową Inspekcję Pracy w Olsztynie p. Wiesław Matys. Na wstępie omówiono przebieg akcji protestacyjnej, starosta przedstawił podjęte dotychczas przez powiat działania, a dyr. Oleszkiewicz poinformowała o odstąpieniu właścicieli firmy od zwolnień dyscyplinarnych pracowników „Eastwood”. Opieką prawną nad pracownikami zajmie się Inspekcja Pracy, a pomocą organizacyjną i socjalną – związek zawodowy. Ustalono także, iż w trybie pilnym zorganizowane będzie spotkanie z właścicielami zakładów, którzy winni złożyć deklarację co do dalszych planów. Zebrani wyrażali obawę, czy upadający Eastwood nie pociągnie za sobą Holzwerku.

6. 17 czerwca Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Zawodowych pozytywnie zaopiniowała wniosek Starosty o przedłużeniu kadencji dyrektora Szkoły,
pana Włodzimierza Miszczaka, na następne 5 lat. Za przedłużeniem kadencji Dyrektora pozytywnie opowiedziało się 60 na 72 nauczycieli.

7. 17 czerwca Komisja Samorządu przyjęła plan pracy Komisji na II półrocze 2004r., zaopiniowała informację o działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz
6 projektów uchwał.

8. 18 czerwca w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Łupkach nastąpiło oficjalne otwarcie placu zabaw, przekazanego w formie darowizny przez przedstawicieli telefonii cyfrowej Era GSM z siedzibą w Warszawie.
W wypełnieniu piaskownic pomogli: „Silikaty Pisz” oraz „W.D.M. Mierzejewscy” z Pisza. Na koniec wychowankowie Ośrodka przekazali sponsorom własnoręcznie wykonane prace. W otwarciu udział brali m.in. wicestarosta Z. Zieliński oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego.

9. 18 czerwca w starostwie odbyło się posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego. Było to pierwsze spotkanie w sprawie tworzenia pilotażowego wieloletniego programu współpracy powiatu z sektorem NGO.

10. Ruszył Program Bezpłatnych Pomiarów Cukru. Pisz i Orzysz są jednymi z 500 miejscowości, które przyłączyły się do akcji. Dnia 10 lipca, w godzinach 15:00- 17:00,podczas obchodów Dni Orzysza, wolontariusze z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków badać będą poziom cukru wszystkim chętnym. Akcja bezpłatnego mierzenia poziomu cukru trwać będzie do października, w tym czasie każdy chętny będzie mógł się zbadać w trakcie dyżurów w siedzibach stowarzyszeń w Piszu (czwartek, 11:00-12:00) i Orzyszu (piątek 11:00-12:00).

11. W dniach 5-9.07.2004r. Starostwo Powiatowe, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Mazurskie WOPR, Mazurska Stacja Ratownicza przeprowadzi kontrolę Ośrodków Wypoczynkowych i Pól Namiotowych na terenie Powiatu w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne a także zabezpieczenia sanitarnego, przeciwpożarowego i bezpieczeństwa ogólnego.

OGŁOSZENIA

1. Fundacja Fundusz Współpracy ogłosiła konkurs wniosków „Granty dla Organizacji Pozarządowych”, przygotowujący organizacje pozarządowe do wspierania realizacji instrumentów rozwoju obszarów wiejskich, skierowanych do rolników. Dofinansowanie będzie udzielane na: opracowanie koncepcji i założeń realizacji kampanii promocyjno-informacyjnych, systemu doradztwa i programów szkoleniowych; opracowanie materiałów informacyjnych o świadczonych usługach i ich zakresie; opracowanie stron WWW, materiałów audiowizualnych, programów komputerowych na potrzeby doradztwa i konsultingu audycji radiowo-TV; przeprowadzenie szkoleń dla rolników dotyczących opracowywania wniosków do programów rolnych; przygotowanie instytucji do pełnienia funkcji doradczych (wyszkolenie pracowników, wyposażenie w sprzęt szkoleniowy- koszty wyposażenia stanowić mogą fragment całościowych kosztów programu przygotowawczego); organizację gospodarstw, ścieżek dydaktyczno-demonstracyjnych i wystaw tematycznych; staże w kraju i za granicą. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2004 o godz. 14.00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.cofund.org.pl

2. Fundacja Pro Publico Bono ogłosiła IV edycję konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską. Zgłoszenia kandydatur mogą dokonywać m.in. osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, kościoły i związki wyznaniowe. Wyróżnia się pięć kategorii inicjatyw, z których każda będzie oceniana, nagradzana i wyróżniana odrębnie:

  • inicjatywy edukacyjne,

  • inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego,

  • działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej,

  • inicjatywy na rzecz rozwoju środowiska i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy organizacji z samorządem terytorialnym;

  • inicjatywy z zakresu kontaktów międzynarodowych, międzyetniczych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2004r.
Więcej informacji na stronie www.propublicobono.pl i www.info.powiat.pisz.pl 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, że w ramach programu PHARE 2001, odbędzie się szkolenie dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Bezrobotni zainteresowani szkoleniem proszeni są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, pokój nr 20 w godzinach od 8.00 do 15.00, telefon 425-12-95 w.124.