Wydanie Nr 63,  z dnia 18.06.2004 r


Czterdziestolecie ZSZ w Piszu

   Choć Zespół Szkół Zawodowych w Piszu obchodził jubileusz czterdziestolecia swego istnienia przed dwoma tygodniami, to czuję się w obowiązku wrócić do tego wydarzenia, zwłaszcza, że sam nie mogłem w tym ważnym święcie uczestniczyć.
   Jeśli rozważać co stanowi podstawę, jakby istotę pojęcia miasto, to na pewno jednym tchem wymienimy kilka ulic, urzędów i instytucji. W mieście musi być magistrat, policja, sąd i szpital, bo bez nich nie ma pojęcie „miasta” swego podstawowego znaczenia. W mieście musi być również szkoła, jako miejsce, gdzie kolejne pokolenia przegotowywane są do życia w naszej społeczności. Znaczenia Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu dla historii miasta chyba nie sposób przecenić, bo 40 lat to już dwa pokolenia piszan, mieszkańców gminy i powiatu. Edukacja obejmować winna wszystkich młodych ludzi i uwzględniać ich aspiracje i możliwości. Jeśli ambicją szkół ogólnokształcących jest kształcenie przyszłych magistrów, to ZSZ chce przede wszystkim przygotować młodzież do wykonywania konkretnego zawodu. Skromne początki sprzed czterdziestu lat zamieniły się w nieprzeliczoną liczbę wychowanków i czy powstał w tym czasie w Piszu choć jeden budynek, w którego powstaniu nie uczestniczyłby absolwent ZSZ-u? Twierdzę, ze całe miasto jest jednym wielkim pomnikiem dokonań tej szkoły. Uważam, że nie w liczbie magistrów – inżynierów należy upatrywać probierza rangi jej znaczenia ale w tym właśnie, że miasto i jego cała techniczna substancja stanowią najlepszy efekt pracy ZSZ.
    „Czterdzieści lat minęło” ale na pewno nie jak jeden dzień. Prócz uczniów przez szkołę przewinęła się również ogromna liczba nauczycieli i pedagogów. Jeśli kiedyś sporządzona zostanie lista zasłużonych piszan, to dyrektora Władysława Rumińskiego, długoletniego dyrektora Zespołu, z pewnością nie może na niej zabraknąć. Jego rola i dokonania już weszły do legendy Pisza.
   Jeszcze 10 lat i ZSZ obchodził będzie półwiecze swego istnienia. Jaka to wtedy będzie szkoła? Przy tak wielkim bezrobociu jej program nauczania musi zostać dostosowany do potrzeb rynku pracy. Czekając na gospodarcze ożywienie trzeba przebudować jej model nauczania, poszukiwać nowych, przydatnych profilów kształcenia. Szkoła musi szybciej reagować na zachodzące zmiany, by sprostać wymogom czasu i zmian. Ogrom pracy przed dyrektorem Miszczakiem i miejmy nadzieję, ze transformacja ZSZ się powiedzie, ku naszemu wspólnemu pożytkowi. 

   Z okazji jubileuszu ZSZ oraz zbliżającego się końca roku szkolnego wszystkim szkołom naszego powiatu, wszystkim nauczycielom i pedagogom, tegorocznym maturzystom, uczniom i ich rodzicom składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji. Niech ten mijający rok szkolny będzie ważnym wydarzeniem w waszej dalszej karierze i obyście chcieli zaliczyć go do ud
anych.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  05 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca wojewódzkie konkursy ekologiczne. Miło nam poinformować, że w gronie zwycięzców znaleźli się uczestnicy koła ekologicznego działającego przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach, którzy pod kierunkiem instruktorów ekozespołów: Agnieszki Osińskiej, Małgorzaty Ostrowskiej i Ewy Sadowskiej realizują program ekozespołów "Strażnicy Mazur". Ponadto Kapituła Konkursu zakwalifikowała powyższy projekt do etapu ogólnopolskiego.

2. 06 czerwca zakończyliśmy obchody III Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w naszym powiecie. Inicjatorką przedsięwzięcia była Agnieszka Osińska, nauczycielka z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach, regionalny koordynator akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom". Główni organizatorzy to Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach i Piski Dom Kultury, patronat honorowy nad imprezą sprawował Starosta Piski, patron medialny- "Gazeta Piska".

3. 8 czerwca w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyła się Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego, której organizatorem było starostwo, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego oraz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Na konferencji omówiono dotychczasową współpracę starostwa z organizacjami pozarządowymi. Powiat udostępnił organizacjom własną stronę internetową i Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu, gdzie umieszczane są ważniejsze informacje dotyczące naszego sektora NGO.
Szczegóły na stronie www.powiat.pisz.pl

OGŁOSZENIA

1. UWAGA MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY!

     Jest możliwość skorzystania ze szkolenia. „Źródła finansowania MŚP z funduszy pomocowych UE oraz warunki ich pozyskiwania”.
   Kurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, zarówno właścicieli firm jak i kadry kierowniczej, pracowników MŚP, osób zatrudnionych w firmach w celu poszukiwania funduszy na prowadzenie i poszerzenie działalności gospodarczej. Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego wyszukiwania źródeł bezzwrotnego dofinansowania działalności gospodarczej, przygotowywanie projektów przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wypełniania wniosków aplikacyjnych i przygotowywania niezbędnej dokumentacji do projektu. Tematyka kursu związana będzie z wykorzystaniem funduszy pomocowych UE (przedakcesyjnych i strukturalnych), które po raz pierwszy umożliwiają przedsiębiorcom bezzwrotne dofinansowanie inwestycji. Kurs będzie miał charakter szkoleniowo- warsztatowy ze szczególnym naciskiem na część praktyczną, co umożliwi kursantom skuteczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności we własnych firmach.
    Koszt trzydniowego szkolenia wynosi 180 zł/ osobę. Szczegóły: Starostwo Powiatowe w Piszu 423-35-05 wew. 25 z p. R. Bazydło.   

 

2. UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

   Fundacja Fundusz Współpracy ogłosiła konkurs wniosków 'Granty dla Organizacji Pozarządowych', przygotowujący organizacje pozarządowe do wspierania realizacji instrumentów rozwoju obszarów wiejskich, skierowanych do rolników. Dofinansowanie będzie udzielane na: opracowanie koncepcji i założeń realizacji kampanii promocyjno-informacyjnych, systemu doradztwa i programów szkoleniowych; opracowanie materiałów informacyjnych o świadczonych usługach i ich zakresie; opracowanie stron WWW, materiałów audiowizualnych, programów komputerowych na potrzeby doradztwa i konsultingu audycji radiowo-TV; przeprowadzenie szkoleń dla rolników dotyczących opracowywania wniosków do programów rolnych; przygotowanie instytucji do pełnienia funkcji doradczych (wyszkolenie pracowników, wyposażenie w sprzęt szkoleniowy- koszty wyposażenia stanowić mogą fragment całościowych kosztów programu przygotowawczego); organizację gospodarstw, ścieżek dydaktyczno-demonstracyjnych i wystaw tematycznych; staże w kraju i za granicą. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2004 o godz. 14.00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.cofund.org.pl

 

3. Organizatorzy projektu „Budujemy tory dla Lokomotywy Tuwima” składają gorące podziękowania wszystkim przedsiębiorstwom, instytucjom, organizacjom i osobom prywatnym, które pomogły w zorganizowaniu III Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Powiecie Piskim.
W szczególny sposób pomogli nam:

 • „Caritas Diecezji Ełckiej”

 • Ksiądz dziekan Zbigniew Bzdak

 • Państwo Dorota i Grzegorz Chojeccy- restauracja „Kapiodoro”- Ruciane- Nida

 • Państwo: Ewa Szymborska i Ryszard Podkaura- firma „Rawel”

 • Pani Barbara Kurpiewska- zakład tartatniczy w Maldaninie

 • Pan Grzegorz Karwowski- firma „Skrawmet”

 • Państwo Szczygielscy- hurtownia materiałów budowlanych „Metrobud”

 • Bank spółdzielczy „Mikołajki”

 • Fabryka „Sklejka Pisz” S.A.

 • Pan Benedykt Podgórski- hurtownia materiałów budowlanych „Belpax”

 • Pani Katarzyna Sołowiej- Nowak PHU „Dom”- Orzysz

 • Pani Barbara Kałdzińska- biuro podróży „Orbis”

 • Pani Halina Nowak- „Pizzeria”

 • Pan Krzysztof Tertel- kancelaria notarialna

 • Pracownicy urzędu skarbowego

 • Pan Jacek Zarzecki

 • Pan Kazimierz Klimek

 • Urząd Gminy i Miasta Pisz

 • Starostwo Powiatowe w Piszu

 • Studenci wychowania artystycznego w zakresie sztuk plastycznych z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego.

 • Portal internetowy „piszanin.pl”

 • Młodzieżowe Centrum Wolontariatu

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- koło w Piszu

 • Powiatowa Komenda Policji

 • Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej

 • Szpital Powiatowy

 • Zakład fotograficzny „ Foto- Vilab”

 • Zakład fotograficzny „Kodak”

 • 29.„Indykpol”- Olsztyn

Być może przez pomyłkę pominęliśmy kogoś, za co z góry przepraszamy. Organizatorzy.