Wydanie Nr 62,  z dnia 11.06.2004 r


Wybory

   Choć sam jestem wyczulony na różne formy agitacji, wszelkie manifesty i odezwy, to czuję się w obowiązku wystąpić do Państwa ze szczerym apelem o udział w europejskich wyborach. Telewizja i radio prezentują materiały sztabów różnych partii, a na wyborczych plakatach uśmiechają się do nas, wyrażają troskę lub emanują powagą dziesiątki kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Słyszeliście już Państwo wszystkie możliwe argumenty zachęcające Was do oddania głosu na właściwego kandydata i sprawą Waszych przekonań jest, na kogo oddacie głos. Ja proszę o udział w wyborach tych spośród Państwa, którzy uważają, że ich głos jest bez znaczenia.
   Miesiąc temu prosiłem listownie sołtysów, aby zachęcali rolników do załatwiania formalności w piskim biurze ARiMR. Za pośrednictwem naszego Biuletynu zwracałem się do Państwa z tym samym apelem w sprawie dopłat dla rolników i można powiedzieć, że na tle innych powiatów i województw Powiat Piski wypada całkiem nieźle. Chcę wierzyć, ze choćby w małej części piski starosta przyczynił się do tego wyniku.
   Drugi powód to fakt, że rok temu apelowałem do Państwa o udział w unijnym referendum. To właśnie zobowiązuje mnie do ponownego apelu o udział w wyborach. Choć Parlament Europejski nie ma aż takich kompetencji jak Rada Europejska czy Rada Unii Europejskiej, to przecież dla państwa członkowskiego, jakim staje się Polska jest zasadniczą sprawą abyśmy mieli tam dobrą reprezentację z jak największym społecznym poparciem. Takim poparciem jest właśnie możliwie największy udział obywateli w wyborach. Jeszcze raz, inaczej: ważne jest kogo wybierzemy na eurodeputowanych lecz jeszcze ważniejszy jest nasz jak największy udział w pierwszych wyborach.  Źle stałoby się, gdyby Polacy najpierw chcieli umierać za Niceę, a potem odmówili poparcia dla polskiej sprawy w Europie. Trudno uciec od patosu ale myślę że tak powinien objawiać się nasz patriotyzm. Bogate społeczeństwa zachodu stać na bagatelizowanie znaczenia europejskich wyborów. My, choć jesteśmy dumnym narodem, to jesteśmy też biednym państwem Dla nas to sprawa prestiżu i mocnego polskiego głosu w unii równych państw. Dlatego apeluję do Państwa o udział i czynne poparcie Waszego kandydata.
   Ja idę na wybory. Prócz wyżej przytoczonych względów mam jeszcze jeden, prywatny i najważniejszy – jestem to winien moim dzieciom.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  02 czerwca w Bemowie Piskim odbyło się spotkanie w sprawie zaadoptowania przez „Caritas” Diecezji Ełk internatu wojskowego przekazanego gminie Biała Piska. W spotkaniu udział wzięli: Starosta, ks. Herman Tadeusz - wicedyrektor "Caritas" Diecezji Ełckiej, burmistrz Białej Piskiej, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Biała Piska- W. Zieliński oraz przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i ds. Bezrobocia- B. Adamiec. Inicjatorem spotkania był radny powiatu- J. Cukrowski.

2. 3 czerwca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu odbyło się posiedzenie Zespołu Rehabilitacji Społecznej. Zespół rozpatrzył wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON-u likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

3. 4 czerwca Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszu zorganizowały Dzień Otwarty. Odbyła się prezentacja placówki, występy artystyczne osób niepełnosprawnych oraz gry i zabawy. W imprezie wzięli udział: p. Joanna Kowtun z PFRON-u w Warszawie, wicestarosta Zbigniew Zieliński, p. Katarzyna Świderska p.o kierownika PCPR, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sponsorzy oraz osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

4. 4 czerwca Zespół Szkół Zawodowych w Piszu odchodził swoje 40-lecie. Z okazji jubileuszu przeprowadzono uroczystą akademię, otwarto wystawy pod tytułem „Przeminęło z wiatrem”, wydano również okolicznościową gazetkę. Wszystkim pedagogom i uczniom serdecznie gratulujemy.

5. Jędrzej Górski, uczeń ZSO w Piszu, otrzymał wyróżnienie w II Konkursie Historycznym z cyklu Historia i Życie pt. „Czy potrafimy rządzić sami? Społeczność lokalna dawniej i dziś”, za pracę pt. „Moje miasto w czasach historycznych przełomów”. Konkurs zorganizowały wydawnictwa Historia i Życie oraz Wiedza Praktyczna. Jędrzej Górski, przedstawiciel Klubu Europejskiego przy ZSO w Piszu, zajął również drugie miejsce w Konkursie Literackim pt. „Mazury w Unii Europejskiej”, zorganizowanym przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Ełku.

6. W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” 2004 w ZSO w Piszu najlepsze wyniki osiągnęli: Sebastian Chojniak, Tomasz Gołębiewski, Marek Grądzki i Arkadiusz Kempczyński.

 

PRZETARGI

1. Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego oznaczonej działką nr 501/4 o pow. 1.303 m2 położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej 3 zabudowanej budynkiem użytkowym przeznaczonym do rozbiórki i garażem o dwóch boksach. Przetarg odbędzie się 25 czerwca 2004 r. o godz. 10: 00 w sali nr 16 w Starostwie Powiatowym w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 38.800,-zł. Wadium w wysokości 6.000,-zł należy wpłacić do 21 czerwca 2004 r. na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji tut. Starostwa lub telefonicznie pod nr (087) 423 35 05 wew. 54.

2. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Piskiego oznaczonej działkami nr 6/17, 12/42, 29/4, 102, 114 o pow. 236,06 ha położonej na terenie obrębu Oblewo gmina Biała Piska wraz z inwentarzem martwym i żywym. Przetarg odbędzie się 18 czerwca 2004 r. o godz. 10: 00 w sali nr 16 w Starostwie Powiatowym w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z inwentarzem martwym i żywym wynosi 1.495.041,- zł. Wadium w wysokości 150.000,-zł należy wpłacić do 14 czerwca 2004 r. na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji tut. Starostwa lub telefonicznie pod nr (087) 423 35 05 wew. 54.

 

OGŁOSZENIA

1. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, że na mocy ustawy z dnia 30.04.2005r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 120, poz. 1252), od dnia 01.08.2004 zadania, związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń oraz zasiłków przedemerytalnych przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie Inspektorat w Ełku.

2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Piszu zaprasza na spotkanie, na którym przedstawione będą propozycje dań dla diabetyków -”Sosy i Surówki Latem”. Terminy spotkań:

  • 16 czerwca, godz. 15:00 - Urząd Gminy w Orzyszu

  • 16 czerwca, godz. 16:30 - Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim

  • 16 czerwca, godz. 17:30 - Ośrodek zdrowia w Białej Piskiej

  • 17 czerwca, godz. 15:30 - Urząd Gminy i Miasta Pisz.

3. 24 czerwca b.r. w starostwie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Warmińsko- Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Spotkanie poświecone będzie możliwościom uzyskania środków na dofinansowanie rozwoju sektora MSP. Zapraszamy