Wydanie Nr 61,  z dnia 04.06.2004 r


   27 maja Rada Powiatu Pisz odbyła XIX wyjazdową sesję w gościnnych progach Nadleśnictwa Maskulińskiego. Powodem tego był fakt, że  19 czerwca b.r. Lasy Państwowe obchodzą 80-lecie swego istnienia, a tu szczególny jubileusz. W uroczystej sesji wzięli udział m. in. z-ca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie – p. Janusz Zaleski, z-ca Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Białymstoku – p. Piotr Zbrożek, Nadleśniczowie Nadleśnictw: Pisz- p. Władysław Czajka, Maskulińskie- p. Piotr Czyżyk, Drygały- p. Zbigniew Malinowski, Giżycko- p. Wilhelm Stoma i Strzałowo- p. Zbigniew Ciepluch.
   Słuchając kolejnych wystąpień mogliśmy poznać historię Lasów, dowiedzieć się czym żyją obecnie i jak rysuje się ich przyszłość w zjednoczonej Europie. Czy wiecie Państwo, że w Polsce lasy rosną na 9 mln ha i leśnicy gospodaruję na ponad jednej czwartej powierzchni naszego kraju? Jest to ewenement na europejską skalę UE jako jedyni mamy takie przedsiębiorstwo wśród państw członkowskich. Nie wiedziałem, że na Kresach podczas wojny leśnicy, jako uosobienie naszej państwowości, byli prześladowani na równi z wojskiem i policją. Wiedziałem natomiast, że Nadleśnictwo Maskulińskie czyni starania aby reintrodukować w swych lasach rysia – to bardzo cenna inicjatywa, Panie Piotrze.
   Współpraca powiatu z naszymi nadleśnictwami układa się bardzo dobrze. Jeśli w przeszłości kontakty ograniczały się do raczej symbolicznego partnerstwa, to współpracę wymusiła przyroda. Wspólne działania po huraganie, wspólny lobbing, gdy odwiedzały nas komisje parlamentarne, drogi powiatowe czy most (500 tys. zł.), to tylko niektóre przykłady współdziałań. Sporo lasom zawdzięczamy, a i sami, jeśli tylko możemy, staramy się im pomagać. Ważniejsza jest jednak przyszłość, a Leśny Kompleks Promocyjny, rezerwaty czy ścieżki edukacyjne mogą być wstępem do przyszłej współpracy i korzystania z europejskich funduszy.
   Jako pamiątkę i symbol naszej wdzięczności wręczyliśmy gościom (i gospodarzowi) statuetki wilka nawiązującego do herbu naszego powiatu, które tak ładnie przygotował właściciel firmy SKRAWMET, p. Karwowski. Laureat Wilka Piskiego zresztą...
    Z okazji jubileuszu 80-lecia Lasów Państwowych wszystkim naszym leśnikom życzę zdrowia, samych sukcesów i wszelkiej pomyślności. To dzięki Wam, Waszej dbałości i poświeceniu lasy są stanowią, obok jezior, główną atrakcję Ziemi Piskiej
.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 24 maja odbyła się XI Edycja Piskiego Biegu Ulicznego. Uczestnicy startowali w 7 kategoriach: przedszkolaki (I m.: Kaczorek Jakub, Duda Natalia), szkoły podstawowe: kl. I-II (I m.: Salik Bartłomiej- Bemowo Piskie, Grajko Aleksandra- SP 4 Pisz), kl. III-IV (I m.: Jasiński Paweł- SP Jeże, Rydzewska Marika- SP 4 Pisz)   , kl. V-VI (I m. Lewandowski Tomasz- Ruciane-Nida, Sobiewska Roksana- SP 4 Pisz), gimnazja (I m.: Karpowicz Adrian-Gim. Nr 1 Pisz, Karpowicz Katarzyna- Gim. Nr 1 Pisz), szkoły ponadgimnazjalne (I m. Rumiński Mateusz- ZSO Pisz, Pisiak Marta- ZSZ Pisz) i OPEN: kobiety (Ciborowska Aneta), mężczyźni (Ciborowski Damian). W kategorii rodzinnej I miejsce zajęła rodzina Sebastiana Ciborowskiego. W Biegach ogółem udział wzięło 713 osób.

2. 24.05 odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji. Główne tematy to:

 • sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2003,

 • sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji za I półrocze 2004r.,

 • rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

3. W dniach 24- 25 maj odbył się IV Regionalny Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych. W zawodach wzięły udział reprezentacje trzech drużyn: Reszel, Szymanowo i Łupki (trener Dorota Mieczkowska). Zwyciężyli wszyscy zawodnicy.

4. 25.05. odbyły się ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego „Awaria cysterny przewożącej niebezpieczne substancje chemiczne”. Szczegóły na stronie www.powiat.pisz.pl

 

PRZETARGI

1. Wykaz Nr G. 7004/45/2004. Nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Powiatu Piskiego została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2002 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

 • Położenie nieruchomości – Pisz ul. Sienkiewicza 4b/9.

 • Opis nieruchomości – lokal mieszkalny nr 9 o pow. 37,55 m2 usytuowany na parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przynależnej do lokalu piwnicy o pow. 19,00 m2

 • Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie – 30.676,-zł.

1. Wyżej opisany lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
2. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom, którym przysługują roszczenia o nabyciu nieruchomości z mocy art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
3. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia 27.05.2004 r. do dnia 18.07.2004 r.

2. Wykaz Nr G. 7004/50/2004. Nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Powiatu Piskiego została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2002 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

 • Położenie nieruchomości – Ruciane Nida ul. Polna 2a/2.

 • Opis nieruchomości – lokal mieszkalny nr 2 o pow. 41,16 m2 usytuowany na parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz przynależnej do lokalu piwnicy o pow. 2,98 m2.

 • Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie – 27.024,-zł.

1. Wyżej opisany lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
2. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom, którym przysługują roszczenia o nabyciu nieruchomości z mocy art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
3. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia 28.05.2004 r. do dnia 21.07.2004 r.

 

OGŁOSZENIA

1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Piszu informuje, że w dniach 27.05-09.06 biuro będzie nieczynne. Od 14.06 rzecznik przyjmuje interesantów w poniedziałki, wtorki i co drugą środę. 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, że czyni starania o zorganizowanie szkolenia, w ramach programu PHARE 2001, dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Bezrobotni zainteresowani szkoleniem proszeni są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, pokój nr 20 w godzinach od 8.00 do 15.00, telefon 425-12-95 w.124.

3. Uwaga mali i średni przedsiębiorcy!

 • Jest możliwość skorzystania ze szkolenia: „Źródła finansowania MŚP z funduszy pomocowych UE oraz warunki ich pozyskiwania”.

 • Kurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, zarówno właścicieli firm jak i kadry kierowniczej, pracowników MŚP, osób zatrudnionych w firmach w celu poszukiwania funduszy na prowadzenie i poszerzenie działalności gospodarczej. Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego wyszukiwania źródeł bezzwrotnego dofinansowania działalności gospodarczej, przygotowywanie projektów przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wypełniania wniosków aplikacyjnych i przygotowywania niezbędnej dokumentacji do projektu. Tematyka kursu związana będzie z wykorzystaniem funduszy pomocowych UE (przedakcesyjnych i strukturalnych), które po raz pierwszy umożliwiają przedsiębiorcom bezzwrotne dofinansowanie inwestycji. Koszt trzydniowego szkolenia wynosi 180 zł/ osobę. Szczegóły: Starostwo Powiatowe w Piszu 423-35-05 wew. 25 z p. R. Bazydło.

4. Starosta Powiatu Piskiego serdecznie dziękuje za zaproszenie na 80- lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu, Festyn Lotniczy w Szczytnie i Święto Ludowe w Giżycku.