Wydanie Nr 60,  z dnia 28.05.2004 r


Plac Daszyńskiego

   Centralnym punktem Pisza, przy którym zresztą ma swoją siedzibę powiat, jest Plac Daszyńskiego. Czy jest właściwie zagospodarowany, to kwestia do rozstrzygnięcia w najbliższej przyszłości, natomiast już dziś powinniśmy rozstrzygnąć, kto powinien być jego gospodarzem. Informowałem czytelników naszego Biuletynu, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie (Kość niezgody...), a i Gazeta Piska wielokrotnie podnosiła ten temat. Pamiętacie Państwo te „przepychanki”, kto odpowiada za czystość na ulicy, a kto na chodnikach.    Mam nadzieję, że wreszcie, po wielomiesięcznych negocjacjach i targach osiągnęliśmy z Panem Burmistrzem w tej sprawie porozumienie. Uważałem i nadal uważam, że właściwym gospodarzem wszystkich ulic, placów, parków czy skwerów w miastach powinny być gminy. Logika, zdrowy rozsądek czy tzw. „chłopski rozum” podpowiadają, że mieszkańcy, a tym bardziej przyjezdni, zawsze będą traktować burmistrza jako gospodarza ulic i placów, a tym bardziej jako adresata pretensji o czystość. Dziwaczny podział na ulice powiatowe i gminne zawsze rodził będzie nieporozumienia, lecz nikt nie pytał samorządowców o zdanie, gdy powstawała ustawa o drogach i zasady ich finansowego utrzymania. Kwestiami tymi wielokrotnie zajmowali się radni gminy i powiatu. Zresztą sami burmistrzowie wielokrotnie wyrażali zainteresowanie przejęciem w swoich miastach ulic będących w naszym  zarządzie, byle tylko powiat przekazał środki na ich utrzymanie. Wraz z faktycznym przekazaniem takich ulic gminy uzyskają na to środki z budżetu państwa.
   Na swej ostatniej sesji Rada Powiatu Pisz podjęła uchwałę o przekazaniu Placu Daszyńskiego gminie Pisz. Mamy nadzieję, że nowy gospodarz będzie mógł właściwie zagospodarować i wykorzystać płynące z tego faktu możliwości. Mamy nadzieję, że według własnego już uznania gmina sprosta wymogom czasu, oczekiwaniom mieszkańców i gości Pisza. Przejeżdżając przez miasta choćby naszego województwa można zobaczyć ile dzieje się w tego typu miejscach. Już od lat tyle mówi się o „Bramie na Mazury”, że chyba czas aby Pisz miał godny tej bramy „przystanek”. Takim przystankiem może być właśnie Plac Daszyńskiego i warto aby wizja przeistoczyła się wreszcie w konkret. Mnie osobiście przekonują koncepcje Burmistrza Szymborskiego, jak może wyglądać jego miasto. Jeśli tereny nad rzeką mają być sensownie zagospodarowane (np. port i parking), to warto aby plac – centrum i główny punkt Pisza, był tego miasta ozdobą. Powinien być to jeden wielki ciąg dla turystów i spacerowiczów, gdzie widać spójny zamysł architektoniczny. Połączenie tych dwóch miejsc to np. ul. Piłsudskiego, Ratuszowa i część Rybackiej, czy droga wokół samego placu. Obecnie trwają rozmowy nad przekazaniem gminie całości przyszłego kompleksu.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 18 maja odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa. Główne tematy to :

  • Przyjęcie programu ochrony środowiska na terenie powiatu piskiego.

  • Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie oraz realizacji zadań przez służby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

2.  19 maja odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa:

  • Informacja o istotnych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz rola i zadania KPP w Piszu i jej struktur terenowych.

  • Ocena bezpieczeństwa na wodach, przygotowanie do sezonu letniego.

  • Sprawozdanie okresowe z działalności komisji i opinie proponowanych uchwał.

3. 20 maja odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu w Muzeum w Praniu. Komisja zapoznała się z działalnością Muzeum w Praniu i w Ogródku, działalnością PCPR oraz zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

4. 20 maja starostowie spotkali się w Olsztynie z dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej p. Lidią Wójtowicz. Omawiano zadania, które powiat piski chciałby realizować w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Tego samego dnia starostowie spotkali się z Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskim p. Hanną Mikulską Bojarską, gdzie omawiano omówiono zadania, które powiat chciałby zrealizować w zakresie zadań gospodarczych.

5. 21 maja we współpracy z WKU Ełk zorganizowano trening sztabowy dla starostów i osób odpowiedzialnych za akcję kurierską w ramach „Akcji Kurierskiej Organów Administracji Publicznej”.

6. 21 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się podsumowanie „Turnieju Powiatowego Karty Rowerowej i Motorowerowej 2004”. W spotkaniu uczestniczyli starosta, Naczelnik Wydziału Komunikacji, sponsorzy, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie.

7. Dobiega końca „Budowanie Torów dla Lokomotywy Tuwima”. Trwają ostatnie przygotowania do III Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w naszym powiecie. Data obchodów III OTCD zbiega się w czasie z Warmińsko-Mazurskimi Dniami Rodziny i Międzynarodowym Dniem Dziecka. Podsumowanie akcji odbędzie się w dniach 01-06 czerwca 2004. W trakcie imprezy zaplanowano m.in. parady dzieci przebranych za postacie literackie, czytanie utworów dziecięcych przez aktorów, zabawy, konkursy i quizy. Zaplanowano również aukcję prac plastycznych ofiarowanych przez studentów Wychowania Artystycznego z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w zabawie i aukcji tych ciekawych prac.
   Harmonogram imprezy i prace przeznaczone na aukcję można obejrzeć na stronie Starostwa www.info.powiat.pisz.pl  w dziale: Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.

8. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Przymierze- Ziemia Piska” w Piszu składają serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi Gminy i Miasta Ruciane- Nida za nieodpłatne przekazanie warsztatu tkackiego na rzecz naszej placówki. Przekazana darowizna wzbogaci wyposażenie pracowni terapeutycznych i przyczyni się do pełniejszej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.  

 

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

   8 czerwca 2004 r. w Starostwie Powiatowym w Piszu odbędzie się Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego- „Współpraca z samorządami”. Szerszych informacji udziela p. Krzysztof Nosek tel. 0 693 11 55 01 lub p. Bartłomiej Głuszak tel. 0 552 36 27 16 i Anna Stachelek 423 35 05 wew.25. Informacje na temat konferencji można uzyskać również na stronie internetowej Starostwa www.powiat.pisz.pl. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.  

 

OGŁOSZENIA

1. Pielęgniarki, które:

  • utraciły prawo wykonywania zawodu,

  • są zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu,

są zainteresowane odzyskaniem uprawnień, proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu pok. Nr 20 lub pod nr tel. 087 425 12 95 w.124.

2. Uwaga mali i średni przedsiębiorcy!
    Jest możliwość skorzystania ze szkolenia. „Źródła finansowania MŚP z funduszy pomocowych UE oraz warunki ich pozyskiwania”.
   Kurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, zarówno właścicieli firm jak i kadry kierowniczej, pracowników MŚP, osób zatrudnionych w firmach w celu poszukiwania funduszy na prowadzenie i poszerzenie działalności gospodarczej. Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego wyszukiwania źródeł bezzwrotnego dofinansowania działalności gospodarczej, przygotowywanie projektów przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wypełniania wniosków aplikacyjnych i przygotowywania niezbędnej dokumentacji do projektu. Tematyka kursu związana będzie z wykorzystaniem funduszy pomocowych UE (przedakcesyjnych i strukturalnych), które po raz pierwszy umożliwiają przedsiębiorcom bezzwrotne dofinansowanie inwestycji. Kurs będzie miał charakter szkoleniowo- warsztatowy ze szczególnym naciskiem na część praktyczną, co umożliwi kursantom skuteczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności we własnych firmach.
   Koszt trzydniowego szkolenia wynosi 180 zł/ osobę. Szczegóły: Starostwo Powiatowe w Piszu 423-35-05 wew. 25 z p. R. Bazydło.   

3. Uwaga uczniowie!!!
   Fundacja Orlen ogłasza dodatkowy nabór do programu stypendialnego. Stypendia przyznawane są dzieciom i młodzieży do lat 18-stu. Warunkiem otrzymania stypendiów jest spełnienie wszystkich wymogów zawartych w regulaminie funduszu stypendialnego. Więcej informacji można uzyskać na stronie fundacji www.darserca.pl