Wydanie Nr 58,  z dnia 14.05.2004 r


PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W PISZU

   Podstawowa opieka zdrowotna- dział opieki zdrowotnej, z którego pacjent korzysta najczęściej. Tu prowadzi się profilaktykę, diagnozowanie, leczenie, w przypadku potrzeby dalszego leczenia specjalistycznego z poz otrzymuje pacjent skierowanie. Organizacja poz jest niejednolita, co dla większości pacjentów jest trudne do zrozumienia. W polskim systemie funkcjonują placówki poz publiczne, gdzie organem założycielskim jest Burmistrz. W Piszu taką placówkę zlikwidowano 30.09.2003r.
Przeciwieństwem placówek publicznych są zakłady niepubliczne, tworzone są przez osoby fizyczne, spółki, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe.
W Piszu świadczenia poz udzielane są w trzech zakładach niepublicznych:

 • Niepubliczny Ambulatoryjny Zakład Opieki Zdrowotnej, (utworzony przez Stowarzyszenie „Zdrowie”), którym kieruje lek. med. Jerzy Branicki i mgr Ludmiła Michałowska. W zakładzie pracują lekarze: Krystyna Ibiańska Woroniak, Jerzy Branicki i Mieczysław Wasilczyk. NAZOZ świadczy usługi w zakresie: pielęgniarstwa rodzinnego, położnictwa rodzinnego, medycyny szkolnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, terapii uzależnień od alkoholu, stomatologii i medycyny sportowej;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Rodzinna Przychodnia Zdrowia, którym kieruje i jednoosobowo świadczy usługi lekarza poz Paweł Zdziechowski. Zakład udziela świadczeń w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego i medycyny szkolnej (w SP w Uścianach i Hejdyku);

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Przychodnia Zdrowia, którym kieruje i jednoosobowo świadczy usługi lekarza poz Lidia Waszkiewicz Duda. Zakład świadczy usługi w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego. Świadczenia lekarza poz i pielęgniarki rodzinnej są też udzielane przez indywidualne praktyki lekarskie.

W Piszu Indywidualne Praktyki Lekarskie prowadzą lekarze: Krystyna Pędzibek Tykocka, Dorota Iłowiecka Qaheri, Beata Salkowska Więsak, Hanna Kurpiewska, Witold Cudakiewicz.

   Wymienione zakłady niepubliczne oraz indywidualne praktyki lekarskie w zakresie poz realizują identyczne zadania, mają te same obowiązki.
    Przed sezonem letnim warto przypomnieć, iż każdy świadczeniodawca ma obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej w przypadku nagłego zachorowania dla tzw. „turysty” czy „wczasowicza”.
    W ubiegłych latach zdecydowana większość tych pacjentów była bezpodstawnie kierowana do SPZPOZ; Zakład ten od 01.10.2003 r. nie istnieje.

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 29 kwietnia reprezentacja dziewcząt i chłopców z ZSO w Piszu wzięła udział w Mistrzostwach Województwa w Biegach Przełajowych z okazji święta 3 Maja. Drużyna chłopców zajęła czwarte miejsce i wystąpiła w następującym składzie: Michał Karwowski, Maciej Milewski, Maciej Romankiewicz, Kamil Grycmacher, Jakub Knyżewski, Leszek Kownacki, Paweł Zieliński, Łukasz Kotowski, Piotr Lachowicz, Mateusz Rumiński. Trener: Mariusz Górski.

2. 30 kwietnia reprezentacja ZSO w Piszu wzięła udział w IV edycji Piskiej Ligi piłki siatkowej i zajęła czwarte miejsce. Skład drużyny: Andrzej Cwalina, Maciej Romankiewicz, Krzysztof Borkowski, Adam Murzyn, Ariel Dziekoński, Michał Chojnowski, Piotr Chojnowski, Konrad Rękawek, Maciej Dąbrowski, Marek Owsianko, Rafał Seroka i Robert Węcek. Trenerzy: Mirosław Dąbrowski, Beata Wądołowska, Mariusz Górski.
- Jędrzej Górski i Piotr Dobrowolski (reprezentanci Klubu Europejskiego przy ZSO w Piszu) oraz dwóch uczniów z Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie, uczestniczyło w „Dniach Integracji Regionu Warmińsko-Mazurskiego z Unią Europejską” w Olsztynie. Uczniowie do Olsztyna udali się pod opieką Zenona Ruszczyńskiego.

3. W dniu 04 maja przed siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu odbyły się uroczystości Dnia Strażaka, w czasie, których Kapelan strażaków piskich Ks. Dziekan Zbigniew Bzdak dokonał poświęcenia nowo otrzymanego sprzętu ratowniczego. Uroczystości odbyły się w obecności Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorza Kniefla, Starosty Piskiego Zbigniewa Włodkowskiego oraz władz lokalnych i licznie zaproszonych gości. Za wzorowe pełnienie służby piskich strażaków awansowano wyższe stopnie służbowe, uhonorowano nagrodami i odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Za zaangażowanie i wkład w propagowaniu ochrony przeciwpożarowej odznaczono osoby czynnie wspierające działalność straży pożarnej. 

4. W dniu 05maja odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Piszu, na którym m. in. przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I kwartał 2004 r. i o projektach organizacyjnych szkół i placówek w powiecie, zatwierdzono ceny niektórych nieruchomości stanowiącej własność powiatu piskiego. Ponadto zarząd zaopiniował pozytywnie treść porozumienia w sprawie  pokrywania kosztów utrzymania dzieci z powiatu mrągowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.  

5.  W dniu 08.05. w Piszu odbyło się rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Etapu Konkursu „Instruktor Roku 2004”.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła terminy składania wniosków do Programów Phare 2002, dostępnych dla małych i średnich przedsiębiorstw na:

1. DOTACJE NA INWESTYCJE:

 • Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - dotacja na wdrażanie nowoczesnych technologii lub innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji lub usług,

 • Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - przeznaczony na szeroko pojęte inwestycje,

 • Program Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w sektorze MSP Program Rozwoju BHP - dotacja na zakup ochronnego sprzętu i wyposażenia lub wymianę sprzętu niezgodnego z wymogami BHP.

2. DOTACJE NA USŁUGI DORADCZE:

 • Fundusz Wsparcia na Doradztwo,

 • Program Rozwoju Przedsiębiorstw,

 • Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych,

 • Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw,

 • Program Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w sektorze MSP Program Rozwoju BHP - dotacja na doradztwo.

Więcej informacji na stronie agencji www.parp.gov.pl

OGŁOSZENIE

1. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do Urzędów Pracy informację o możliwości zatrudnienia przez pracodawców polskich niemieckich studentów.
   Powiatowy Urząd Pracy w Piszu uprzejmie informuje, iż polskie firmy mogą zatrudnić studentów na okres wakacji bez potrzeby ubiegania się u Wojewody o specjalne pozwolenie na pracę w Polsce.
   Ponadto w PUP dostępne są podania studentów zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w Polsce oraz formularze „Zapewnienie przyjęcia do pracy”.

2. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą związaną z turystyką zamieść informację o swojej firmie na stronie www.info.powiat.pisz.pl
Więcej informacji pod nr tel: 423 35 05 wew: 25.