Wydanie Nr 57,  z dnia 07.05.2004 r


Nasze święto

   04 maja, w dniu swojego patrona  - Św. Floriana, strażacy obchodzą swoje święto  - „Dzień Strażaka”. W ramach obchodów tego święta oraz „ Dnia Ochrony Przeciwpożarowej” na terenie powiatu piskiego odbyły się uroczystości połączone z przeprowadzeniem zawodów pożarniczych, pokazów i wręczeniem odznaczeń pożarniczych. Odbyły się również uroczystości w jednostkach ochotniczych strażach pożarnych (capstrzyki, zbiórki i pokazy pożarnicze), wizyty młodzieży w strażnicach, pogadanki i prelekcje o tematyce przeciwpożarowej.
   Główna uroczystość odbyła się 4-tego mają o godz.11:00 na placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu.
Trzeba Państwu wiedzieć, że na terenie powiatu Pisz funkcjonują 33 jednostki OSP wchodzące w skład  Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Straż zrzesza 762 ochotników, a w tym 2 Kobiece Drużyny Pożarnicze (15 pań) i  14 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (112 osób).
   Nadzór nad jednostkami OSP i drużynami pożarniczymi sprawują Zarządy Miejsko- Gminne na terenie gmin Pisz, Orzysz, Ruciane Nida, Biała Piska oraz powołani Komendanci Gminni Straży Pożarnych. Prezesami Zarządów Miejsko- Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na terenie gmin są Burmistrzowie.
   Od 1999 r. na terenie powiatu nadzór i koordynację na działalnością zarządów gminnych i Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzi Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W skład Zarządu Powiatowego wchodzą przedstawiciele zarządów gminnych. Wiceprezesami są Mirosław Czyż i Zbigniew Zieliński, funkcję sekretarza sprawuje Ryszard Jarczyński, skarbnikiem jest Waldemar Kot, a przewodniczącym Powiatowej Komisji Rewizyjnej jest Ryszard Walicki.             

Prezes Zarządu Powiatowego Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 24 kwietnia odbyło się poświęcenie Ośrodka Diakonijnego w Ukcie należącego do Parafii Ewangelicko- Augsburskiej Św. Trójcy w Mikołajkach. W ośrodku przygotowano 50 miejsc dla wymagających opieki osób starszych i uzależnionych. Planuje się, że jako porsonel znajdzie tam zatrudnienie 25 osób. W uroczystości wziął udział wicestarosta Z. Zieliński.

2. W dniach 19-25 kwietnia w międzynarodowych warsztatach ekologiczno-językowych w Rodowie koło Sorkwit udział wzięli uczniowie z ZSO w Piszu: Kamil Olszewski, Małgorzata Sobotka, Milena Wesołowska, Anna Bagińska, Sara Galanek, Daria Dąbkowska, Przemysław Wyrwas.

3. W dniach 24-25 kwietnia w eliminacjach centralnych Olimpiady Filozoficznej uczniowie z ZSO w Piszu Daniel Banach i Tomasz Pilewicz uzyskali tytuły finalistów. Opiekun: Krystyna Ciotrowska.

4. 26 kwietnia odbyła się narada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolno- Wychowawczych. Tematem narady były standardy zatrudnienia w szkołach i placówkach. Ustalono harmonogram dostarczania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek. Termin następnego spotkania został wyznaczony na dzień 13 maj br.

5. 26 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji., Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Rodziny. Tematem posiedzenia było m.in. funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu i kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w powiecie piskiem w roku 2004.

6. 27 kwietnia odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Szpitala, na której zaopiniowano pozytywne sprawozdanie finansowe SPZOZ -Szpitala Powiatowego w Piszu. Przyjęto informację o aktualnym stanie finansowym szpitala, zaopiniowano pozytywnie restrukturyzację liczby łóżek w poszczególnych oddziałach szpitala i przyjęto informacje na temat przetargu Stacji Dializ.

7. 27 kwietnia w Szkole Podstawowej w Hejdyku odbyła się II Edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego „Puszek Mniej- Ziemi Lżej”. Konkurs był ogłoszony dla szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Pisz. Zbiórka puszek trwała od     1 listopada do 31 marca 20004 r. W każdej szkole uczniowie zbierali puszki indywidualnie. Do konkursu przystąpiło 10 z 12 szkół w gminie ( 270 uczniów). Zebrano łącznie 1067, 04 kg. W kategorii szkół: I m. zajęła SP w Hejdyku- 3,39 kg/ ucznia, II m. Publiczna SP w Uścianach i SP w Rostkach- 2,95 kg/ ucznia, III m. SP w Trzonkach 1,37 kg/ucznia. W kategorii indywidualnej uczniów: I m. zajął D. Pieloch z Publicznej SP w Uścianach 2405 sztuk, II m. M. Krupa SP Nr.2 W Piszu 1567 sztuk, III m. M. Rószczyk SP w Hejdyku 1510 sztuk. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny o tematyce ekologicznej „Serca dla Ziemi”, a także program humanistyczny „Dola Puszek”.    

8. 28 kwietnia w Olsztynie odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami samorządów województwa warmińsko- mazurskiego w związku z przygotowaniem samorządów do absorpcji funduszy strukturalnych oraz wymaganiach, jakie w związku z tym są stawiane. Dodatkowym punktem spotkania była prezentacja Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej pod hasłem „Informacja Samorządowa Kluczem do Rozwoju Regionu”.

9. W dniach 28 kwietnia- 02 maja w powiecie piskim gościła delegacja z zaprzyjaźnionego powiatu Schleswig- Flensburg z Niemiec. Wizyta związana była z podpisaniem umowy partnerskiej pomiędzy gminą Biała Piska, a przedstawicielami urzędów w Oeversee i Eggebeck oraz rozpoczęciem rozmów w sprawie partnerstwa pomiędzy gminą Ruciane Nida a gminą Sorup. Goście z Niemiec uczestniczyli również w gali Wilka Piskiego.

10. 29 kwietnia odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu, podczas której radni przyjęli m.in. informacje o funkcjonowaniu SP- ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu z podaniem bilansu zamknięcia działalności w 2003 roku, funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu piskiego oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.Ponadto podjęto szereg uchwał.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Piszu
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego oznaczonych działkami:

  • działka nr 227/23 o pow. 18m² + 1/24 części działki nr 227/5 o pow. 740m².

  • działka nr 227/24 o pow. 18m² + 1/24 części działki nr 227/5 o pow. 740m².

  • działka nr 227/25 o pow. 18m² + 1/24 części działki nr 227/5 o pow. 740m².

położonymi na terenie m. Ruciane Nida przy ul. 11-go Listopada z    przeznaczeniem pod budownictwo garażowe. Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2004 r. o godz. 10.00 w sali nr 16 w Starostwie Powiatowym w Piszu Pl. Daszyńskiego7.
Cena wywoławcza każdej nieruchomości wymienionej w punktach 1,2,3 została ustalona na kwotę 1189 zł.
Wadium w wysokości 100 zł ( na jedną nieruchomość) należy wpłacić do 13 maja 2004 r. na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002 lub w kasie Starostwa.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji tut. Starostwa lub telefonicznie pod nr 423 35 05 wew.54.

UWAGA

1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza na spotkanie, na którym prezentowany będzie program Pomaluj Życie na „Novo”, wpływ odżywiania na stan zdrowia.

  • Orzysz dnia 19 maja godz. 15:30( środa) Urząd Gminy (sala posiedzeń),

  • Biała Piska dnia 19 maja godz. 18:00 (środa) Ośrodek Kultury,

  • Pisz dnia 20 maja godz.15:30 ( czwartek) Urząd Gminy i Miasta - sala konferencyjna

2. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do Urzędów Pracy informację o możliwości zatrudnienia przez pracodawców polskich niemieckich studentów.
   Powiatowy Urząd Pracy w Piszu uprzejmie informuje, iż polskie firmy mogą zatrudnić studentów na okres wakacji bez potrzeby ubiegania się u Wojewody o specjalne pozwolenie na pracę w Polsce.
   Ponadto w PUP dostępne są podania studentów zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w Polsce oraz formularze „Zapewnienie przyjęcia do pracy”.