Wydanie Nr 56,  z dnia 30.04.2004 r


Z Wilkiem do Europy

     Od 1-go maja b.r. czyli już od jutra Polska stanie się pełnoprawnym członkiem wielkiej rodziny państw europejskich i wszyscy zadajemy sobie pytanie, co nas w tej unii czeka. Obok nadziei związanych z pojawiającymi się możliwościami, wszyscy żywimy obawy o wzrost cen, kosztów utrzymania i spadek poziomu życia. Dotyczy to szczególnie tych części naszego kraju, które mają najwyższy wskaźnik bezrobocia i są gospodarczo i społecznie zacofane. Jeśli, jako kraj, odczujemy pozytywny wpływ przemian, to przede wszystkim najpierw w bogatszych regionach Polski, a do nich niestety nie należymy.
    W przeddzień naszego przystąpienia do unii obchodzić jednak będziemy święto europejskie, choć na naszą powiatową skalę. W zaszłym roku powołaliśmy Kapitułę Wilka Piskiego, w której skład wchodzą Panowie Burmistrzowie, redaktor naczelny Gazety Piskiej i niżej podpisany. Pierwsza edycja wyróżnień Wilka Piskiego ma wskazać te osoby spośród naszej społeczności, których dokonania, osiągnięcia i sukcesy warto nagłośnić, a przede wszystkim wyróżnić. Zamysł uhonorowania najlepszych w pięciu kategoriach spotkał się z nadspodziewanym odzewem społecznym i wszyscy członkowie kapituły bacznie śledzili zmiany na pierwszych miejscach  prowadzonego przez gazetę rankingu i głosy czytelników były brane pod uwagę jako kandydatury zgłoszone przez Gazetę Piską.
   Z wyborem tych najlepszych mieliśmy wielki kłopot, ponieważ tak wiele osób  wartych jest tego wyróżnienia. Są wśród nominowanych osoby, dla których zeszły rok był szczególnie udany i są takie, których wieloletnia już działalność warta jest tego specjalnego wyróżnienia. Dlatego też pierwsza edycja naszego wilka będzie miała charakter mieszany.
    Sądzę, że bez przesady można to nasze małe święto nazwać europejskim i to nie tylko dlatego, że odbędzie się w przeddzień przystąpienia. Pierwszym laureatem naszego wilka (niejako Wilka nr 0) został Przewodniczący Powiatu Schleswig – Flensburg Pan Johannes Petersen, który wraz z delegacją będzie z nami podczas gali. Wizyta naszych gości związana jest z podpisaniem umowy partnerskiej z gminą Biała Piska i nawiązaniem w niedalekiej przyszłości takiej współpracy z gminą Ruciane Nida. Zatem wszystkie nasze samorządy będą miały partnerów z tego jednego i tego samego powiatu w Niemczech. Mam nadzieję, że już po naszej akcesji to partnerstwo przyjmie formy daleko idącej i wewnątrzeuropejskiej współpracy.
    Najważniejsza jest jednak nowa jakość, którą wraz z Wilkiem Piskim wnosimy do życia naszej społeczności. Po raz pierwszy promować będziemy tych, którzy rozwijają naszą gospodarkę, tworzą dochód i chyba najważniejsze – miejsca pracy, bo sukces gospodarczy to rzecz, którego w Europie najbardziej nam będzie trzeba. Wskażemy tych, którzy w naszym powiecie wyznaczają europejski wręcz poziom kultury, docenimy społeczną wrażliwość i zaangażowanie. Pokażemy również najmłodszych, którzy oby byli wzorem dla swych rówieśników.

Pozdrawiam Starosta Powiatu - Zbigniew Włodkowski
 

Z  PRAC  KOMISJI

1. 19 kwietnia - Komisja Rewizyjna: gospodarowanie finansami w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie.

2. 20 kwietnia - Komisji Rolnictwa: działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

3. 21 kwietnia - Komisja Bezpieczeństwa: Centrum Powiadamiania Ratunkowego i porządek publ. na terenie powiatu w I kwartale b.r.

4.  22 kwietnia Komisja Samorządu: działalności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

INFORMACJE Z POWIATU

1. 17 kwietnia w biegach przełajowych, które odbyły się w Orzyszu, drużyny dziewcząt i chłopców z ZSO w Piszu zajęły pierwsze miejsca. Reprezentacja dziewcząt wystąpiła w składzie: Aleksandra Radziejewska, Adela Szmigiel, Joanna Sawicka, Monika Lachowicz, Justyna Kaczkowska, Monika Kusznerczuk. Skład drużyny chłopców: Michał Karwowski, Rafał Sidorowicz, Maciej Milewski, Maciej Romankiewicz, Kamil Grycmacher, Jakub Knyżewski, Leszek Kownacki, Paweł Zieliński, Łukasz Kotowski, Piotr Lachowicz, Mateusz Rumiński.

2. Sebastian Chojniak, uczeń ZSO w Piszu, zdobył tytuł finalisty w eliminacjach centralnych (etap III) Olimpiady Informatycznej. Marek Grądzki (opiekun Jacek Sobczak), również uczeń tejże szkoły, został też finalistą etapu III (centralnego) Konkursu Informatycznego, którego organizatorem był Uniwersytet im Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto otrzymał nagrodę Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UMK za najciekawsze rozwiązanie zadań. Z kolei Kamil Pieniak z ZSO w Piszu uczestniczył w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Opiekun: Daniela Truszkowska.

3. 19-25 kwietnia w międzynarodowych warsztatach ekologiczno-językowych w Rodowie koło Sorkwit z ZSO w Piszu udział wzięli: Kamil Olszewski, Małgorzata Sobotka, Milena Wesołowska, Anna Bagińska, Sara Galanek, Daria Dąbkowska, Przemysław Wyrwas.

4. 19 kwietnia Starosta, Wicestarosta i Kierownik PUP uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie – P. Zdzisławem Szczepkowskim. Tematem rozmów był protest jaki Powiatowa Rada Zatrudnienia wystosowała do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego przeciw niewystarczającym dla powiatu piskiego środkom na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w 2004 roku.
   Przedstawiciele powiatu piskiego poruszali również temat możliwości pozyskiwania dodatkowych środków FP na rzecz programów przeciwdziałania bezrobociu.
     Dodać tu należy, iż w kwietniu 2004roku PUP w Piszu otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Marszałka na finansowanie dwóch programów:

  • „Program aktywizacji osób bezrobotnych poprzez wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy oraz samozatrudnienia w Powiecie Piskim” na kwotę 225.000zł,

  • „Program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych poprzez modernizację i rozbudowę sieci dróg w powiecie piskim” w kwocie 60.000zł.

5.  W dniach 20-21 kwietnia przy Piskim Domu Kultury odbył się „Turniej Powiatowy Karta Rowerowa i Motorowerowa 2004”. W kategorii drużynowej na kartę rowerową I m. zajęła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu, II m. Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej, III m. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem Nidzie, IV m. Szkoła Podstawowa w Orzyszu. Natomiast na kartę motorowerową I m. zajęło Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej, II m. Gimnazjum Nr 2 w Piszu, III m. Zespół Szkół w Dąbrówce, IV m. Zespół Szkół Samorządowych - Publiczne Gimnazjum w Rucianem Nidzie. W Turnieju nagrodę indywidualną dla Karty Rowerowej I m. zajął Paweł Kitowski ze Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej, dla karty motorowerowej I m. zajął Kamil Gietek z Gimnazjum Nr 2 w Piszu.
    W drugim dniu zawodów „Turniej Powiatowy Prawo Jazdy 2004” w kategorii drużynowej I m. zajął Zespół Szkół Zawodowych w Piszu, II m. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu, III m. Zespół Szkół Nr 1 w Piszu. Najlepszym w jeździe samochodem okazał się Marcin Gietek z Zespołu Szkół Zawodowych w  Piszu, w części teoretycznej (testy) Krzysztof Seroka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu. Obydwaj uczniowie otrzymali nagrody indywidualne. Głównym organizatorem Turnieju był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie.

6. 21 kwietnia Powiatowa Rada Zatrudnienia opiniowała przyjęte kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne. Ponadto przewodniczący poinformował radę o zaawansowaniu prac nad szkoleniem „Specjalisty ds. pozyskiwania środków unijnych”, które rozpocznie się niebawem. Szkolenie będzie realizowane dzięki zaangażowaniu Kierownik PUP. Powiat piski jest jedynym powiatem w Województwie Warmińsko – Mazurskim, w którym będzie odbywało się takie szkolenie realizowane w ramach projektu PHARE. 

UWAGA

Uwaga Stowarzyszenia i Uczniowie!!!

Na stronie internetowej www.info.powiat.pisz.pl, w dziale organizacje pozarządowe zostały zamieszone informacje o programach: Równać Szanse – Kolorowa Akademia (program dla stowarzyszeń); Równać Szanse 2004 – Małe Granty (dla stowarzyszeń i szkół);  Program stypendiów pomostowych (propozycja dla maturzystów).

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony.