Wydanie Nr 55,  z dnia 23.04.2004 r


APEL DO MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO.

   Zwracamy się w imieniu wszystkich krwiodawców Powiatu Piskiego do przedsiębiorców i osób prywatnych, by pomogli krwiodawcom w spełnianiu ich honorowej powinności. By mogli w sposób godny i w warunkach miłej atmosfery oddać krew- największy dar życia.
    Po zawieszeniu przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Piszu poboru krwi z powodu braku punktu sanitarnego tj. ściany wyłożonej glazurą, przepływowego ogrzewacza wody oraz umywalki wraz z odpływem, nie mamy gdzie oddawać krwi, tułamy się to tu to tam. Obecnie punkt poboru krwi znajduje się w przychodni rejonowej obok gabinetów lekarskich, a miejsce do wypicia kawy na korytarzu między chorymi.
    Pomieszczenie, które otrzymaliśmy od Starostwa jest komfortowe do tego celu. Mamy miejsce na biuro PCK i Klubu Honorowych Dawców Krwi, oraz punkt pobierania krwi, jak również miejsce by w godnych warunkach wypić kawę i chwilę odpocząć po oddaniu krwi. Prosimy chętnych do wykonania lub sponsorowania tego punktu sanitarnego, bo krwiodawcy nie mają żadnych funduszy, a to co oddają to dar z serca płynący, honorowy, bezinteresowny.

Za każdą, nawet najmniejszą pomoc serdecznie dziękujemy w ich imieniu.

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi w Piszu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Zarządem Klubu HDK nr tel. 606 371 785 lub ze starostwem - p. Elżbietą Piworowicz tel. 424 11 42 wew. 66.

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.

14 kwietnia w Piszu odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju wzięły udział 2 grupy: młodsza (szkoły podstawowe i gimnazjalne) i starsza (szkoły ponadgimnazjalne). W młodszej grupie I m. zajęła J. Książek, II m. K. Fronczkowski. W starszej grupie – I m. zajął M. Milewski, II msc. M. Poznańska. Osoby te zakwalifikowały się do Eliminacji Wojewódzkich tego turnieju, które odbędą się 24 kwietnia w Ełku.

2. 

15 kwietnia w Starostwie odbyło się posiedzenie Kapituły Wilka Piskiego, w trakcie którego wyłoniono nominowanych i laureatów wyróżnienia. Po intensywnych dyskusjach wyłonieni zostali nominowani w następujących kategoriach:

Życie gospodarcze - Eugeniusz Faryj (Ruciane Nida), Grzegorz Karwowski (Pisz), Andrzej Nowak (Orzysz), Jan Wyrostek (Pisz)

Wydarzenia kulturalne - Jagienka i Wojciech Kassowie (Ruciane Nida), Mieczysław Kulęgowski (Pisz), Zespół Orzyszanki (Orzysz), Lech Ostrowski (Pisz)

Działalność na Rzecz Ziemi Piskiej- Jan Nowakowski (Biała Piska), Maria i Cezary Kubaccy (Ruciane Nida), Jerzy Krzywoszewski (Pisz), ks. Dariusz Kruczyński (Ełk), Jan Alicki (Pisz), Lech Ostrowski (Pisz)

Sukcesy Sportowe- Józef Świder (Biała Piska), Bogdan Karwowski (Ruciane Nida), rodzina Ciborowskich (Pisz), Marek Dancewicz (Orzysz), Jan Alicki (Pisz), Zbigniew Glinko (Pisz)

Postawa Godna Pochwały i Propagowania- Halina Kępska (Ruciane Nida), Mira Kreska (Pisz), Mazurska Służba Ratownicza (Orzysz), Zenon Bednarczyk (Pisz), Iwona Kałęka (Pisz)

Ogłoszenie laureatów oraz gala wyróżnień „Wilka Piskiego 2004”  odbędzie się dnia 30 kwietnia o godzinie 17:00 w Piskim Domu Kultury.

3.

16 kwietnia Starosta Powiatu Piskiego wziął udział w uroczystości Dnia Sapera, która odbyła się w 15-tym Mazurskim Batalionie Saperów w Orzyszu.

UWAGA

1. Wykaz Nr G.7004/36/2004. Nieruchomość rolna zabudowana stanowiąca własność Powiatu Piskiego została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

 1. Opis nieruchomości – nieruchomość rolna zabudowana budynkami i budowlami Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej stanowiąca działki 6/17, 12/42, 29/4, 102, 114 o powierzchni 236,06 ha i położona na terenie obrębu Oblewo gmina Biała Piska.

  • Cena nieruchomości rolnej zabudowanej                         980.072 zł

  • Cena inwentarza martwego ( maszyny, urządzenia )        260.260 zł

  • Cena inwentarza żywego ( stado krów i jałówek )             253.709 zł

  •                                                                      Razem 1.494.041 zł

 2. Wyżej opisana nieruchomość wraz z inwentarzem martwym i żywym została  przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 3. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom którym przysługują roszczenia o nabyciu nieruchomości z mocy art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 4. Wykaz niniejszym podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia 15.04.2004 r. do dnia 05.05.2004 r.

2. Wykaz Nr G.7004/30/2004. Nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Powiatu Piskiego została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami ).

 1. Położenie nieruchomości – Pisz ul. Sienkiewicza 4b/5

 2. Opis nieruchomości – lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 37.20 m², usytuowany na parterze. Składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz piwnicy o pow. 19.00 m² przynależnej do tego lokalu, wraz z 56,20/1056,54 udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku wielomieszkaniowego.

 3. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie – 30.390 zł

 4. Wyżej opisany lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 5. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom którym przysługują roszczenia o nabyciu nieruchomości z mocy art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 6. Wykaz niniejszym podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia 16.04.2004 r. do dnia 06.05.2004 r.

3. Wykaz Nr G.7004/35/2004. Nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Powiatu Piskiego została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami ).

 1. Położenie nieruchomości – m. Ruciane Nida, ul. Polna 2a/6

 2. Opis nieruchomości – lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 76.18 m², usytuowany na I parterze. Składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki przedpokoju oraz piwnicy o pow. 10.20 m² przynależnej do tego lokalu, wraz z 86,38/879,53 udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku  wielomieszkaniowego.

 3. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie – 50.330 zł

 4. Wyżej opisany lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 5. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom którym przysługują roszczenia o nabyciu nieruchomości z mocy art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 6. Wykaz niniejszym podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia 16.04.2004 r. do dnia 06.05.2004 r.

4. Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna informuje, że rozpoczyna swoją działalność „SZKOŁA DLA RODZICÓW”. Wychowanie dziecka niemal każdego dnia stawia przed nami nowe problemy. Istnieją, jednak sprawdzone i skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi. Jeśli zależy Państwu na tym, by lepiej: rozumieć swoje dziecko, porozumiewać się z nim, rozwiązywać trudności a także unikać porażek wychowawczych to zajęcia w Szkole są WŁAŚNIE DLA WAS.
    Cykl składa się z 8 cotygodniowych spotkań w 8-12 osobowej grupie. W miłej i bezpiecznej atmosferze każdy Rodzic będzie mógł zdobyć potrzebne umiejętności. ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE
    Spotkanie informacyjne: 22 kwietnia (czwartek) godz. 16:30. Ul. Warszawska 5 (za budynkiem Sanepidu) Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.