Wydanie Nr 54,  z dnia 16.04.2004 r


Drodzy Państwo

    Jak Państwo już wiecie udało się nam pozyskać fundusze na remont dróg zniszczonych przy usuwaniu skutków huraganu, który dotknął nasz powiat. Wysiłki i długotrwałe zabiegi przyniosły wreszcie efekt. W starania zaangażowanych było wielu ludzi z racji sprawowanej funkcji czy profesji.  Niektórzy wspierali nas stojąc na uboczu, poza głównym nurtem wydarzeń. Dlatego w imieniu własnym i władz powiatu chciałbym niniejszym bardzo gorąco podziękować Panu Nadleśniczemu Władysławowi Czajce za pomoc i udział w pozyskaniu przez powiat tych środków.

Pozdrawiam Starosta Powiatu - Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. Informacje ZSO w Piszu:

- 03-04.04 w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Rafał Sidorowicz zajął 11 miejsce w kraju, uzyskując jednocześnie tytuł laureata. Opiekun: Daniela Truszkowska,

- Katarzyna Klimaszewska zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Opiekun: Stanisława Neumann,

- do etapu regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1922- 1945, od Traktatu Ryskiego do Układu Poczdamskiego”, który odbędzie się 16 kwietnia w Bydgoszczy zakwalifikowało się dwóch uczniów: Karol Kakowski i Piotr Furmańczyk. Opiekun: Maria Zielińska,

- 05.04 drużyna w składzie: Monika Bazydło, Katarzyna Klimaszewska
i Magdalena Małż zajęła I miejsce w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ziemi Piskiej. Opiekun: Daniela Truszkowska.

2. 06.04. W Zespole Szkół Zawodowych odbyło się spotkanie nauczycieli
i wolontariuszy działających przy internacie ZSZ oraz opiekunów z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach. Celem spotkania było utworzenie Stowarzyszenia pod nazwą „Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w Piszu”. Wybrany został Komitet Założycielski w składzie: Iwona Kałęka, Dorota Pieńkowska- Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Łupkach, Irena Osowiecka, Teresa Kołakowska - ZSZ w Piszu, Małgorzata Koprowska- wolontariusz.

3. 06.04. W Powiecie gościł zespół weryfikujący stan dróg powiatowych wskazanych do remontów w ramach przekazanych przez Premiera środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zespołowi przewodniczył Radca Premiera Rady Ministrów p. Józef Warkocz. Ustalono, że jako pierwsza remontowana będzie droga Pisz- Pogobie Średnie oraz most na rzece Pisie
w miejscowości Dziadowo.

4. 07.04. Odbyło się posiedzenie Kapituły Wilka Piskiego, na którym ustalono, że ostateczne wskazanie osób wyróżnionych tytułem Wilka Piskiego nastąpi 15 kwietnia. Gala wręczenia odbędzie się w dniu 30 kwietnia o godz. 17.00 w Piskim Domu Kultury. W uroczystej gali weźmie udział delegacja z zaprzyjaźnionego powiatu Schleswig- Flensburg z p. J. Petersenem na czele.

5. 08.04. W nadleśnictwie Pisz odbyło się spotkanie z udziałem nadleśniczego p. Jerzego Czajki z p. Skarbnik oraz Starostą w sprawie współfinansowania inwestycji drogowych. Ustalono termin podpisania umowy o przekazaniu środków finansowych do samorządu powiatowego.  

6. 

W dniach 20- 21 kwietnia 2004r. przy Piskim Domu Kultury odbędzie się Powiatowy Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Warmii i Mazur:

20 kwietnia (wtorek) o godz. 8:30 rozpocznie się „Turniej Powiatowy Karta Rowerowa i Motorowerowa 2004”; część teoretyczna trwać będzie od godz. 9:00 do godz. 11:45, część praktyczna w godz. 12:00- 14:30.

7. 21 kwietnia (środa) od godz. 8:30 odbędzie się „Turniej Powiatowy Prawo Jazdy 2004”; część teoretyczna trwać będzie do godz. 11:30, część praktyczna od godz.12:00 do godz. 14:30. Główny organizator Turnieju: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie.

UWAGA

1. Wykaz Nr G.7004/27/2004. Nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Powiatu Piskiego została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

 1. Położenie nieruchomości – Pisz ul. Sienkiewicza 4b/15.

 2. Opis nieruchomości – lokal mieszkalny nr 15 o pow. użytkowej 37,19 m² usytuowany na I piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przynależnej do lokalu piwnicy o pow. 19,00 m²

 3. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie –30.496 zł.

 4. Wyżej opisany lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 5. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom, którym przysługują roszczenia o nabyciu nieruchomości z mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo
  w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie
  6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 6. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia    05.04.2004 r. do dnia 27.04.2004 r.

2. Wykaz Nr G.7004/26/2004. Nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Powiatu Piskiego została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

 1. Położenie nieruchomości – Pisz ul. Sienkiewicza 4b/10

 2. Opis nieruchomości –lokal mieszkalny nr 10 o pow. użytkowej 36,99 m² usytuowany na parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przynależnej do lokalu piwnicy o pow. 5,58 m²

 3. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie –30.218 zł.

 4. Wyżej opisany lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 5. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom, którym przysługują roszczenia o nabyciu nieruchomości z mocy art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 6. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia   05.04.03.2004 r. do dnia 27.04.2004 r.

3. Wykaz Nr G.7004/28/2004. Nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Powiatu Piskiego została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

 1. Położenie nieruchomości – Pisz ul. Sienkiewicza 4b/21

 2. Opis nieruchomości –lokal mieszkalny nr 21 o pow. użytkowej 37,00 m² usytuowany na I piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przynależnej do lokalu piwnicy o pow. 19,00 m²

 3. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie –31.428 zł.

 4. Wyżej opisany lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 5. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom, którym przysługują roszczenia o nabyciu nieruchomości z mocy art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 6. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia   05.04.2004 r. do dnia 27.04.2004 r.

4.  Wykaz Nr G.7004/29/2004. Nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Powiatu Piskiego została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

 1. Położenie nieruchomości – Pisz ul. Sienkiewicza 4b/16

 2. Opis nieruchomości –lokal mieszkalny nr 16 o pow. użytkowej 37,20 m² usytuowany na I piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przynależnej do lokalu piwnicy o pow. 19,00 m²

 3. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie –31.598 zł.

 4. Wyżej opisany lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 5. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom, którym przysługują roszczenia o nabyciu nieruchomości z mocy art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 6. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia   05.04.2004 r. do dnia 27.04.2004 r.

5. Pielęgniarki, które:

 • utraciły prawo wykonywania zawodu,

 • są zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu,

 • są zainteresowane odzyskaniem uprawnień,

proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu pok. Nr 2 lub pod nr tel. 087 425 12 95 w.109

6. Przypominamy o brzmieniu art. 59 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991r. / Dz. U. Nr 99 z 2001r. późn. zm/: „Kto WYPALA roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, strefie oczeretu tub trzcin podlega karze aresztu albo grzywnie na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia.”