Wydanie Nr 53,  z dnia 09.04.2004 r


Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy,

Wszystkim Mieszkańcom Ziemi Piskiej

w imieniu samorządu, pracowników starostwa i własnym

składam moc serdecznych życzeń.

Niech te dni upłyną nam wszystkim w spokoju, zdrowiu i w atmosferze rodzinnego ciepła przy świątecznym stole.

Wszystkim nam: Wesołego Alleluja!

Pozdrawiam Starosta Powiatu - Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 18.03. Wolontariusze działający przy internacie ZSZ w Piszu zorganizowali dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach gry i zabawy sportowe w sali gimnastycznej szkoły. Wcześniej, 11 marca,  grupa 21 wychowanków  ośrodka, pod opieką wolontariuszy i nauczycieli, korzystała z trzech pracowni komputerowych. Te i podobne zajęcia odbywają się cyklicznie.

2. 28-29.03. Uczniowie i nauczyciele ZSZ uczestniczyli w Świątecznej Zbiórce Żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców z terenu gminy i miasta Pisz, organizowanej przez Caritas Diecezji Ełckiej. W akcji wzięło udział 105 uczniów.
Bardzo dobrze układa się współpraca ZSZ z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Piszu. Opiekunki wolontariuszy przy udziale uczniów, organizują cotygodniowe zajęcia integracyjne, gry i zabawy o charakterze rekreacyjnym oraz uroczystości i imprezy, z których odbyły się już: Andrzejki, Wigilia, Zabawa choinkowa, Zabawa walentynkowa.  

3. 30.03. Została uroczyście otwarta sala komputerowa w SP w Ukcie. Środki na sprzęt komputerowy szkoła otrzymała od Prezydenta RP. W imieniu Prezydenta komputery przekazał Poseł Matyjek. W uroczystości wziął udział Starosta.

4. 31.03. Odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej. Głównym celem wyjazdu była lustracja terenów likwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego w Oblewie.

5. 01.04. Starosta omawiał z kierownikiem sanepidu jakościowe standardy funkcjonowania punktu krwiodawstwa w Piszu. W najbliższym czasie odbędzie się lustracja pomieszczeń, a także konsultacje z dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa p. Grażyną Kula.

6. 01.04. W Zespole Szkół Nr 1 w Piszu odbyło się wręczenie nagród po zakończonych konkursach jęz. angielskiego i niemieckiego, organizowany przez zespół przedmiotowy nauczycieli języków obcych. Zwycięzcami w konkursie zostali: M. Grącki, M. Chilińska, M. Brzozowska, E. Szymańska. Patronat nad konkursem objął Starosta. Nagrody wręczyli D. Darda - Naczelnik Wydziału Edukacji i S. Kobylarz - Dyrektor ZEOSiP. Konkurs ten zostanie wpisany do kalendarza zadań i imprez kulturalnych w powiecie piskim.
Również tego dnia zorganizowano „Dzień Międzynarodowy” uświetniony uroczystościami mającymi na celu propagowanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej. Uczniowie szkoły prowadzili cztery lekcje w językach obcych. Młodzieży wręczono też nagrody za wyróżnienie zdobyte 4.03.04 r. w Ełku podczas Konkursu Piosenki Angielskiej „English Songs”.

7. W bieżącym roku Powiat Piski otrzymał od Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej prawie 2 mln. 430 tys. zł na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu na rok 2004. Kwota ta została przyznana zgodnie z podziałem dokonanym przez Samorząd Województwa. Według kryteriów określonych przez sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwota ta jest niższa od ubiegłorocznej o 777 tys. zł. Ponadto w ubiegłym roku PUP otrzymał z rezerwy Agencji Rolnej Skarbu Państwa 1125,3 tys. zł na aktywizację osób bezrobotnych. W roku bieżącym prócz wyżej wymienionych środków PUP w Piszu otrzymał z rezerwy Marszałka Woj. Warmińsko– Mazurskiego 301.473 zł na realizację programu „Perspektywy dla Młodzieży” oraz kwotę 208,8 tys. zł na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto PUP w Piszu złożył do Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego następujące projekty:

  • „Program aktywizacji osób bezrobotnych poprzez wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy oraz samo zatrudnienie w powiecie piskim”,

  • „Program poprzez modernizację i rozbudowę sieci dróg w powiecie piskim”,

  • „Gminny Konsultant R”,

  • „Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli”.               

8. Na terenie powiatu piskiego jest prowadzony Program Mikropożyczek w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Celem Programu jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek osobom, które prowadzą już lub chcą rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą. Osoby rozpoczynające działalność lub prowadzące ją nie dłużej niż 12 miesięcy mogą otrzymać 3600,00 zł bezzwrotnej dotacji. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, pokój nr 57 w każdy piątek w godz. od 10 do 14- tej, lub tel. kom: 0608 350 620 Stanisław Niksa. Wnioski o pożyczkę i dotację można składać do 15 kwietnia br. 

9. W dniu 29 marca Powiatowa Rada Zatrudnienia zaopiniowała podział środków funduszy pracy na poszczególne formy przeciwdziałania bezrobociu. Zaopiniowała również podział środków na roboty publiczne pomiędzy samorządy gminne powiatu piskiego.

UWAGA

1. Przypominamy o brzmieniu art. 59 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991r. / Dz. U. Nr 99 z 2001r. późn. zm/: „Kto WYPALA roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, strefie oczeretu tub trzcin podlega karze aresztu albo grzywnie na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia.”

2. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą związaną z turystyką zamieść BEZPŁATNĄ INFORMACJĘ o swojej firmie na stronie www.info.powiat.pisz.pl

Więcej informacji pod nr tel: (0-87) 423 35 05 wew: 25.

 

UWAGA KOMUNIKAT

       Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu ul. 1 Maja 4 c uprzejmie informuje rolników powiatu piskiego, że:
    Od 09.02.2004r. w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Piszu 1 Maja 4c przyjmowane są od rolników wnioski o wpis do ewidencji producentów.
      Zgodnie z przepisami 14 dni od złożenia w/w wniosku rolnik otrzymuje zaświadczenie z Biura Powiatowego o nadaniu numeru identyfikacyjnego. Dziewięciocyfrowy numer nadany rolnikowi jest warunkiem otrzymania przez rolnika dopłat powierzchniowych i innych środków z funduszy Unii Europejskiej.
     Posiadacze bydła i innych oznakowanych zwierząt, które zostały zarejestrowane w bazie danych mają już nadany numer identyfikacyjny. We wniosku, który otrzymują z ARiMR, podadzą tylko numer konta bankowego, NIP, wstawią datę i złożą podpis, oraz w ciągu 14 dni złożą wniosek w Biurze Powiatowym ARiMR.
    Istnieje możliwość pobierania przez hodowców bydła wniosków o wpis do ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR przed otrzymaniem ich pocztą. W przypadku wypełnienia i złożenia takiego wniosku, nie należy składać powtórnie wniosku, który nadejdzie pocztą.
    W celu uniknięcia spiętrzenia pracy w Biurze Powiatowym bardzo proszę o szybkie załatwienie formalności.

Z poważaniem:  Antoni Orłowski
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR