Wydanie Nr 51,  z dnia 26.03.2004 r


Drodzy Państwo

    Prasa, radio i telewizja wciąż informują nas o programach i funduszach strukturalnych Unii Europejskiej. Trwa kampania informacyjna o unii, problemach, szansach  i możliwościach jakie niesie ze sobą nasze przystąpienie do struktur UE. Jednym z pierwszych probierzy naszego przygotowania do pozyskania funduszy jest kwestia dopłat dla rolników. Od dłuższego już czasu trwa kampania informacyjna na wsiach, ponieważ aby w przyszłości uzyskać dopłaty rolnicy muszą przygotować do tego się z należytą starannością pod względem formalnym. Dlatego apeluję do wszystkich Państwa, do wszystkich mieszkańców naszego powiatu o powagę i rzetelne przygotowanie do dopłat.  
    Powinniśmy, wręcz musimy, zadbać o to aby nasi rolnicy uzyskali dopłaty! Komunikat Biura Powiatowego ARiMR w Piszu będzie pojawiał się w naszym biuletynie przez kilka tygodni. Jeśli jesteście Państwo rolnikami, macie rodzinę na wsi, przyjaciół lub znajomych zadbajcie o to, by dopełnili formalności, jakich oczekuje Unia.

Pozdrawiam Starosta Powiatu - Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 15.03. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu za 2003 r.

2. 15.03. odbył się Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego głównym punktem było przyjęcie stanowiska w sprawie tzw. „Uzgodnienia Wieluńskiego Związku Powiatów Polskich” dotyczącego sytuacji szpitali powiatowych oraz ich organów założycielskich. Starosta piski przedstawił opinię Dyrektora Szpitala Powiatowego w Piszu – Pana Marka Skarzyńskiego, jako stanowisko Powiatu Piskiego.

3. 15.03. piętnastoosobowa platforma turystyczna , której członkami są osoby ściśle związane z sektorem turystycznym pojechała do Kempen we Flandrii. Wyjazd ten dotyczy Projektu PRASDEMA – TOP, czyli Programu Pomocy Rozwoju Potencjału Turystycznego Mazur. Członkowie tej grupy przejdą na miejscu praktyczne szkolenie, które ma pomóc im w napisaniu programów szkoleniowych na potrzeby centrum, a następnie przeszkolą pilotażową grupę 60 osób. Starostwo Powiatowe podczas tego wyjazdu reprezentuje Pan Wojciech Strzałkowski – Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji.

4. 16.03. odbyło się spotkanie z Panem Janem Winterem – Dyrektorem Biura Usuwania Klęsk Żywiołowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielenia dotacji na częściowy remont dróg zniszczonych wywózką drewna z terenów dotkniętych wichurą z 2002 r. Dyrektor Winter poinformował, że przekazanie dotacji nastąpi w dniu 23 marca o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Piszu. Na spotkanie zaproszeni zostaną burmistrzowie z terenu powiaty piskiego oraz Pan Zalewski – Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, jak również Pan Nadleśniczy Czajka. Spotkanie zakończy konferencja prasowa z udziałem mediów lokalnych i regionalnych.

5. 16.03. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa. Podczas posiedzenia Komisja zajęła się: Powiatową Inspekcją Sanitarną i Weterynaryjną – ich celami i zadaniami, a także przygotowaniami do sezonu letniego oraz planem zagospodarowania odpadami na terenie powiatu.

6. 17.03. Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – Pani Dorota Darda uczestniczyła w konferencji z udziałem naczelników i dyrektorów wydziałów edukacji województwa warmińsko-mazurskiego oraz przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Tematem spotkania było badanie potrzeb szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego, a także opiniowanie i zatwierdzenie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek.

7. 18.03. odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu…, która zaopiniowała sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz informację o działalności stowarzyszeń na terenie powiatu piskiego. Komisja zaopiniowała również szereg projektów uchwał.

8. 18.03 odbyło się podsumowanie mierzenia jakości pracy szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu. Mierzenie przeprowadziła i podsumowania dokonała Pani Wizytator - Elżbieta Trejnis. W podsumowaniu udział wzięli: Starosta  oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – Pani Dorota Darda.

9. 19.03. Nadleśnictwo w Drygałach zorganizowało spotkanie, w którym udział wzięli: Starosta, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Przedstawiciel Północno Podlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Nadleśniczowie Nadleśnictw; Maskulińskie, Pisz i Drygały, Przedstawiciel Komitetu Ochrony Orłów, Przedstawiciel Komendy Poligonu oraz Burmistrz Gminy Biała Piska. Tematem spotkania był problem gospodarki wodnej w lasach.

UWAGA

1. Biuro ARiMR przy ul. 1-go Maja w Piszu informuje wszystkich rolników, że wydaje formularze wniosku o wpis do ewidencji producentów (nadanie numeru gospodarstwu). Przy składaniu wypełnionego wniosku należy posiadać Dowód Osobisty i numer PESEL.

2. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą związaną z turystyką zamieść informację o swojej firmie na stronie www.info.powiat.pisz.pl Więcej informacji pod nr tel: 423 35 05 wew: 23.

3. Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że istnieje możliwość zakupu używanych komputerów pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Zakupu mogą dokonywać zarówno osoby prawne, instytucje nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prywatne. Średnia wartość komputera to: 990 zł, a na cele dydaktyczne i edukacyjne 940 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 423-35-05,wew. 23.

 

UWAGA KOMUNIKAT

       Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu ul. 1 Maja 4 c uprzejmie informuje rolników powiatu piskiego, że:
    Od 09.02.2004r. w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Piszu 1 Maja 4c przyjmowane są od rolników wnioski o wpis do ewidencji producentów.
      Zgodnie z przepisami 14 dni od złożenia w/w wniosku rolnik otrzymuje zaświadczenie z Biura Powiatowego o nadaniu numeru identyfikacyjnego. Dziewięciocyfrowy numer nadany rolnikowi jest warunkiem otrzymania przez rolnika dopłat powierzchniowych i innych środków z funduszy Unii Europejskiej.
     Posiadacze bydła i innych oznakowanych zwierząt, które zostały zarejestrowane w bazie danych mają już nadany numer identyfikacyjny. We wniosku, który otrzymują z ARiMR, podadzą tylko numer konta bankowego, NIP, wstawią datę i złożą podpis, oraz w ciągu 14 dni złożą wniosek w Biurze Powiatowym ARiMR.
    Istnieje możliwość pobierania przez hodowców bydła wniosków o wpis do ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR przed otrzymaniem ich pocztą. W przypadku wypełnienia i złożenia takiego wniosku, nie należy składać powtórnie wniosku, który nadejdzie pocztą.
    W celu uniknięcia spiętrzenia pracy w Biurze Powiatowym bardzo proszę o szybkie załatwienie formalności.

Z poważaniem:  Antoni Orłowski
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR