Wydanie Nr 50,  z dnia 19.03.2004 r


Drodzy Państwo

    Prasa, radio i telewizja wciąż informują nas o programach i funduszach strukturalnych Unii Europejskiej. Trwa kampania informacyjna o unii, problemach, szansach  i możliwościach jakie niesie ze sobą nasze przystąpienie do struktur UE. Jednym z pierwszych probierzy naszego przygotowania do pozyskania funduszy jest kwestia dopłat dla rolników. Od dłuższego już czasu trwa kampania informacyjna na wsiach, ponieważ aby w przyszłości uzyskać dopłaty rolnicy muszą przygotować do tego się z należytą starannością pod względem formalnym. Dlatego apeluję do wszystkich Państwa, do wszystkich mieszkańców naszego powiatu o powagę i rzetelne przygotowanie do dopłat.  
    Powinniśmy, wręcz musimy, zadbać o to aby nasi rolnicy uzyskali dopłaty! Komunikat Biura Powiatowego ARiMR w Piszu będzie pojawiał się w naszym biuletynie przez kilka tygodni. Jeśli jesteście Państwo rolnikami, macie rodzinę na wsi, przyjaciół lub znajomych zadbajcie o to, by dopełnili formalności, jakich oczekuje Unia.

Pozdrawiam Starosta Powiatu - Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 06.03. odbyła się konferencja poświęcona zasadom finansowania oświaty w 2004 r. Szkolenie w tym zakresie przeprowadziła dr Czesława Kunkiewicz-Waligóra – Radca ds. Finansów Oświaty w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. W konferencji uczestniczyli: Starostowie, D. Darda – Naczelnik Wydziału Edukacji, samorządowcy Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu piskiego.

2. 08.03. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia było wykonanie budżetu powiatu za 2003r. Komisja przyjęła sprawozdania pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium.

3. W poniedziałek, 08 marca ks. biskup Jerzy Mazur – Biskup Diecezji Ełckiej w ramach wizytacji duszpasterskiej w powiecie piskim odwiedził Starostwo Powiatowe i rozmawiał ze Starostami, Przewodniczącym Rady Powiatu i przedstawicielami samorządu innymi samorządowcami z powiatu. Ks. biskup powiedział, że słyszał wiele dobrego na temat współpracy powiatu z miejscowymi parafiami, co go bardzo cieszy. Po spotkaniu biskup złożył wizytę w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu oraz spotkał się ze strażakami z Pisza.

4. 8.03 i 10.03. odbyły się spotkania Starosty i Naczelnika Wydziału Geodezji – Pana H. Wrzoska z rolnikami zainteresowanymi kupnem części gruntów połoz miejscowości Szkody, Bełcząc, Oblewo i Zabielne. Wynikiem dyskusji było ustalenie, że ogłoszony zostanie przetarg ograniczony dla rolników z gminy Biała Piska zainteresowanych dzierżawą gruntów byłego gospodarstwa i ich późniejszym kupnem. Kompleks o łącznej powierzchni ok. 230 ha po likwidowanym gospodarstwie w Oblewie będzie wystawiony do sprzedaży w ramach przetargu nieograniczonego ustnego.

5. 10.03. odbyło się spotkanie Wicestarosty, Naczelnika Wydziału Strategii W. Strzałkowskiego i Kierownika PUP – Pani W. Śląskiej Zyśk z Pastorem Parafii w Mikołajkach – Józefem Czudkiem. Tematem spotkania było otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Ukcie i współpraca z powiatem w tym zakresie.

6.  10.03 odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa. Tematem posiedzenia były sprawy związane komunikacją i drogownictwem – organizacja ruchu drogowego na terenie dróg powiatowych, parkingi, sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2003 r. oraz rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

7. 10.03. odbyło się spotkanie w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym w Piszu, w którym udział wzięli: Starostowie, Dyrektor SP ZOZ – M. Skarzyński, Komendant PSP – M. Czyż oraz A. Stachelek – specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych, w sprawie powiatowego planu zabezpieczenia medycznego i utworzenia CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego). W wyniku spotkania postanowiono powołać zespół, którego celem będzie pozyskanie środków unijnych na wyposażenie CPR. W skład zespołu weszli: A. Stachelek oraz przedstawiciele Szpitala i PSP.

8. 10.03. odbyły się międzyszkolne eliminacje Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, w której udział wzięły reprezentacje dwóch szkół z naszego powiatu: Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianym Nidzie oraz Zespół Szkół Nr 1 – II Liceum Ogólnokształcące w Piszu. I miejsce zdobyło II LO w Piszu. Oba zespoły zakwalifikowały się do kolejnego etapu – eliminacji wojewódzkich.

9. 11.03.odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym przyjęto sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2003 oraz podjęto uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bieżącego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.

UWAGA

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna realizację tegorocznych edycji programów pn. „PEGAZ 2003” ( dotyczy pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się) i „KOMPUTER DLA HOMERA” (dotyczy pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących). Więcej informacji można uzyskać w PCPR w Piszu, ul. Piaskowa 2, tel. (087) 424-11-38/39 lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

2. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą związaną z turystyką zamieść informację o swojej firmie na stronie www.info.powiat.pisz.pl Więcej informacji pod nr tel: 423 35 05 wew: 23.

3. Zespół Szkół Zawodowych w Piszu podczas ferii zimowych zorganizował szereg atrakcji, z których mogła skorzystać młodzież szkolna. W programie proponowano m. in.: spotkanie z ratownikami MWOPR, zajęcia rekreacyjno-sportowe, warsztaty plastyczne, zajęcia z komputerem, zabawy karnawałowe, turnieje szachowe oraz wiele innych. Wielu uczniów chętnie skorzystało z tego typu zajęć.

4. Uwaga organizacje pozarządowe!

Wydział Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji informuje, że na stronie internetowej: www.info.powiat.pisz.pl w kategorii organizacje pozarządowe umieszczone zostały informacje o konkursach oraz możliwości otrzymania dotacji na określone działania, z których mogą korzystać wszystkie organizacje pozarządowe. Są to:

  1. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego - wakacje 2004r.

  2. Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na działania z zakresu kultury i ochrony jej dóbr

  3. Konkurs: Bieda i Środowisko Naturalne

  4. Program "Młodzież"

  5. Konkurs "Kultura na prowincji"

  6. Konkurs Ekologiczny HP "W harmonii z przyrodą"

 

UWAGA KOMUNIKAT

       Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu ul. 1 Maja 4 c uprzejmie informuje rolników powiatu piskiego, że:
    Od 09.02.2004r. w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Piszu 1 Maja 4c przyjmowane są od rolników wnioski o wpis do ewidencji producentów.
      Zgodnie z przepisami 14 dni od złożenia w/w wniosku rolnik otrzymuje zaświadczenie z Biura Powiatowego o nadaniu numeru identyfikacyjnego. Dziewięciocyfrowy numer nadany rolnikowi jest warunkiem otrzymania przez rolnika dopłat powierzchniowych i innych środków z funduszy Unii Europejskiej.
     Posiadacze bydła i innych oznakowanych zwierząt, które zostały zarejestrowane w bazie danych mają już nadany numer identyfikacyjny. We wniosku, który otrzymują z ARiMR, podadzą tylko numer konta bankowego, NIP, wstawią datę i złożą podpis, oraz w ciągu 14 dni złożą wniosek w Biurze Powiatowym ARiMR.
    Istnieje możliwość pobierania przez hodowców bydła wniosków o wpis do ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR przed otrzymaniem ich pocztą. W przypadku wypełnienia i złożenia takiego wniosku, nie należy składać powtórnie wniosku, który nadejdzie pocztą.
    W celu uniknięcia spiętrzenia pracy w Biurze Powiatowym bardzo proszę o szybkie załatwienie formalności.

Z poważaniem:  Antoni Orłowski
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR