Wydanie Nr 47,  z dnia 27.02.2004 r


Mała rzecz, a cieszy...

   Honorowi Dawcy Krwi pełnią w naszej społeczności niebagatelne znaczenie, chociaż na co dzień nie myślimy jak ważna jest krew i obyśmy nigdy nie musieli się nad tym zastanawiać. Krwiodawstwo w naszym powiecie mam już długoletnia historię, nasi krwiodawcy to osoby zasłużone i wielokrotnie honorowane przez tzw. wyższy szczebel. Mimo szacunku i uznania dawcy też mają kłopoty.
   Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu pan dr Andrzej Górski poinformował radnych, że likwidacji ulega stacja krwiodawstwa przy naszym szpitalu. Zapytał też, czy jako powiat jesteśmy w stanie coś w tej sprawie zrobić. W wyniku podjętych działań udało się nam doprowadzić do spotkania z dyr. Wojewódzkiego Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie p. Grażyną Kulą i jej zastępcą dr Szymańskim  (była o tym wzmianka w naszym biuletynie), gdzie przedstawiliśmy problem i możliwości jego rozwiązania. W wyniku przyjętych ustaleń nasza delegacja wsparta dodatkowo przez przewodniczących klubów HDK z Pisza i Orzysza udała się na rozmowy z p. Andrzejem Karskim – dyrektorem Zarządu Okręgowego PCK w Olsztynie, a ich rezultatem jest powołanie Powiatowego Zarządu PCK w Piszu. 18 lutego b.r. podpisana została przez zarząd i ZSO w Piszu umowa użyczenia lokalu przy internacie szkoły. Tam właśnie, w każdą środę, można oddać krew. Gdyby każdy problem można było tak rozwiązać...         

Pozdrawiam Starosta Powiatu - Zbigniew Włodkowski

 

Otwarcie nowej siedziby punktu krwiodastwa

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  16.02 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz. Tematem spotkania była całoroczna działalność SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu pod kątem gospodarności zarządzania placówką.

2. 17.02 w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja podsumowująca cykl szkoleń prowadzonych od ponad roku dla pracowników MŚP z powiatu piskiego, w ramach Programu Phare 2000 „Spójność Społeczna i Gospodarcza – Rozwój Zasobów Ludzkich”. Brało w nich udział ponad 50 właścicieli i pracowników z blisko 20 lokalnych firm. Powiat piski znalazł się w piątce najaktywniejszych powiatów z naszego regionu we wdrażaniu programu Phare.

3. 17.02 br. odbyło się spotkanie Wicestarosty i Dyrektora PZD z Panią Dyrektor Biura Wdrażania Funduszy Strukturalnych – Hanną Uzar. Tematem spotkania było wejście funduszy (ZPORR) strukturalnych w sprawie składania wniosków na modernizację i remont dróg w powiecie piskim.

4. 17.02 odbyło się spotkanie Starosty z przedstawicielami Piskiego Koła Prawa i Sprawiedliwości – p.p. Grzegorzem Dudą i Mariuszem Trupaczem.

5. 18.02. nastąpiło otwarcie punktu krwiodawstwa w Piszu, który mieści się w Internacie ZSO przy ul. Sikorskiego, podczas którego została podpisana umowa na bezpłatne użyczenie lokalu pomiędzy Dyrektorem ZSO – Panem Zduńczykiem, a Prezesem Koła PCK – Panem Bulicz. W zdarzeniu tym uczestniczył Starosta piski.

6.  19.02 odbyło się spotkanie Starosty z Panem Wicestarostą giżyckim – Dariuszem Drzażdżewskim, na którym omówiono dalsze wspólne działania dwóch powiatów w zakresie przystąpienia do już funkcjonujących funduszy poręczeń kredytowych, jak również wspólnej inwestycji drogowej Marcinowa Wola-Cierzpięty.

7. 19.02 Starosta, Wicestarosta i Dyrektor PZD spotkali się z Panem Jerzym Czajką z Nadleśnictwa Pisz w sprawie omówienia możliwości odbudowy dróg zniszczonych po wichurze z 2002 r.

8. 19.02. odbyło się posiedzenie komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Gospodarki i Promocji Powiatu. Tematem posiedzenia były: kierunki działalności Zarządu Powiatu na rok 2004; informacja o strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych; rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego; przyjęcia „ Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego na lata 2004-2015 ”, ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2004, zmian w budżecie powiatu na 2004r., likwidacji Internatu przy Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej, sprzedaży nieruchomości położonej na terenie obrębów Oblewo i Zabielne – gmina Biała Piska, założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach, zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych, ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych powiatu piskiego, opłaty za przeprawę promową Wejsuny-Wierzba-Mikołajki, sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.
    20.02 odbyło się spotkanie samorządowców powiatu piskiego: Starostów i Burmistrzów w sprawie wspólnych inwestycji drogowych. Omówiono priorytety remontu dróg uszkodzonych w wyniku wywózki drewna z terenów dotkniętych wichurą.

9. 20.02 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu miała miejsce promocja książek Wojciecha Kassa, autora książek reportersko-literackich i poezji.

10. 20.02. w Starostwie Powiatowym przeprowadzono eliminacje powiatowe konkursu plastycznego VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „ Strażak – ratownik w akcji „, w którym udział wzięły szkoły podstawowe i gimnazjalne. Komisja oceniała prace w trzech kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat. W pierwszej kategorii zwyciężyły: M. Kostka, D. Jórska i Z. Salkowska. W drugiej kategorii zwyciężyły: E. Pieloch, G. Bazylczyk i  M. Krupa. W trzeciej kategorii zwyciężyły: P. Wączewska, L. Ronkiewicz i Ł. Łęg. Konkurs objęty był patronatem Starosty piskiego.

UWAGA

1. Starostwo Powiatowe informuje, że Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa zmienił siedzibę i numer telefonu. Obecnie mieści się on przy ul. Warszawskiej 5, nr. tel. (087) 424 11 37.

2. Starostwo Powiatowe informuje, że Wydział Rolnictwa zmienił siedzibę i numer telefonu. Obecnie mieści się on przy ul. Warszawskiej 5, nr. tel. (087) 424 11 36.

3. PCPR w Piszu poszukuje osób lub rodzin, które chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej. Szczegółowe informacje można uzyskać w PCPR w Piszu, ul Piaskowa 2 lub pod nr tel. 424-11-38/39 .

4. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, że w ramach działań mających na celu udzielania pomocy rodzinom pracowników byłych PGR, w PUP w Piszu realizowany jest program: „Promocja zawodowa dziewcząt”. Celem programu jest społeczne i zawodowe usamodzielnienie się bezrobotnych dziewcząt, poprzez pomoc w podjęciu pracy w Warszawie. O zakwalifikowanie do programu mogą ubiegać się: dziewczęta bezrobotne w wieku 18-25 lat, pochodzące z rodzin popegeerowskich, które ukończyły szkołę średnią z maturą, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia. Szczegółowe informacje: PUP w Piszu, pokój 20, tel. 425-12-95/96 wew. 124.

5. Drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu zajęła pierwsze miejsce w piłce koszykowej chłopców podczas Mistrzostw Rejonu V Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczytnie. Zwycięska drużyna wystąpiła w  składzie: K. Kakowski, P. Wyrwas, T. Matysiak, B. Trojanowski, P. Lachowicz, M. Rumiński, M. Grądzki. Trener: mgr M. Górski.