Wydanie Nr 39,  z dnia 02.01.2004 r


Minął rok,

   Czas na refleksję i małe podsumowanie wydarzeń. W natłoku spraw bieżących, pomiędzy administracyjną codziennością a mało już dziś mówiącymi zapiskami w kalendarzu, ucieka to, co chyba najważniejsze. Gdybym miał przedstawić kalendarium, jako zdanie Państwu relacji z tego, co zdołaliśmy zrobić sami i w czym braliśmy udział, to powstałaby całkiem spora lista, pomimo tak małych środków finansowych.
   Niektóre z nich, to remonty bieżące, kontrakt na SOR i pilotaż dla naszego szpitala, Rok Gałczyńskiego, remont Muzeum w Praniu i jego kontynuacja w roku przyszłym, remont dachu i malowanie sal lekcyjnych w ZSO w Piszu, elewacja i malowanie w pomieszczeniach LO w Orzyszu, remonty bieżące w ZS Nr 1 w Białej Piskiej, dokończenie remontu i oddanie do użytku nowych pomieszczeń w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i MOS w Piszu. Do tego: pozyskanie środków z Kuratorium w Olsztynie na pracownie komputerowe w ZS Nr 1, ZSZ w Piszu i ZSLiD w Rucienem Nidzie. Przyszło rok to remonty sal sportowych w ZS Nr 1 i ZSO w Piszu, podłączenie do instalacji ciepłowniczej ZS w Orzyszu i termomodernizacja ZSZ w Piszu.
    Przy takim stanie kasy nierozwiązywalną kwestią są i nadal będą remonty dróg powiatowych. Udało się nam niezbyt wiele: droga w Łupkach, ul. Różana w Białej Piskiej i dokumentacja na drogę Orzysz – Cierzpiety – Marcinowa Wola. Przy współudziale naszego powiatu, Szczycieńskiego i Ostrołęckiego droga Karpa – Łączki. Mamy swój udział w remoncie ul. Warszawskiej w Piszu. Prowadzony jest remont na drodze krajowej 58 Ruciane Nida – Pisz – Biała Piska i na „szesnastce” w okolicach Wężewa. Jakie pieniądze – takie inwestycje i jak zwykle chęci znacznie przewyższają możliwości.
    Opracowujemy strategię rozwoju gospodarczego powiatu i plan gospodarki odpadami, a w przyszłym roku chcielibyśmy budować strategię rozwoju turystyki. Chcemy doprowadzić do szczęśliwego finału powołanie funduszu poręczeń kredytowych, projekt powiatowej sieci dróg rowerowych i powołanie fundacji rozwoju przedsiębiorczości. Nie udało się nam zrealizować programu „Młodzież pozyskuje środki z funduszy europejskich” i dlatego wrócimy do niego wiosną.
     Przeżyliśmy dwie kontrole NIK (bez zastrzeżeń) uruchomiliśmy BIP, wydajemy Biuletyn Informacyjny i uzyskaliśmy siedem gwiazdek (na 7 możliwych) za naszą stronę internetową. Jak na nasze możliwości, to chyba całkiem sporo, prawda? Tylko te pieniądze...
     Myślę, że był to całkiem udany rok. Za wspólny sukces uważam dobrą współpracę powiatu z gminami i chciałbym za to Panom burmistrzom podziękować. Mimo kilku, z perspektywy czasu mało już istotnych napięć w Radzie Powiatu, uważam, że pracuje się nam dobrze. To ważne, abyśmy nie marnotrawili energii na konflikty i jałowe spory. Zwłaszcza, że przed nami kilka trudnych decyzji, a słowa „budżet”, „deficyt” i „subwencja” to teraz najczęściej odmieniane słowa.

Pozdrawiam Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 8 grudnia w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu miało miejsce podsumowanie wyników mierzenia jakości pracy szkoły zarządzonego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Celem mierzenia było poznanie sfery organizacyjnej i dydaktycznej szkoły. Szkoła uzyskała opinię pozytywną.

2. 10 grudnia w ZS Nr 1 w Piszu Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty spotkał się z dyrektorami szkół i placówek z powiatu piskiego oraz nauczycielami ZS Nr 1 w Piszu. Podczas spotkania zaprezentowanego projekt zmian w Karcie Nauczyciela oraz dyskutowano o warunkach funkcjonowania szkół i problemach związanych z pracą nauczycieli i dyrektorów.

3.  10 grudnia w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie im. Unii Europejskiej odbyło się uroczyste przekazanie dwóch stołów tenisowych – daru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji 30-lecia szkoły.

 

Kurator Oświaty przekazuje stoły tenisowe

4. 11 grudnia w Szczytnie odbyły się Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce chłopców z udziałem ZSO Pisz. Drużyna „starego ogólniaka” w Piszu zajęła trzecie miejsce i wystąpiła w następującym składzie: A. Cwalina, M. Chojnowski, P. Chojnowski, A. Murzyn, R. Węcek, R. Seroka, K. Borkowski, K. Rękawek, M. Owsianko, M. Dąbrowski, A. Dziekoński. Opiekunowie drużyny: B. Wądołowska, M. Górski i M. Dąbrowski.

5. 13 grudnia na zawodach etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej w Olsztynie tytuł laureatów otrzymali: J. Górski (I miejsce) i R. Sidorowicz (II miejsce). Laureaci są uczniami ZSO w Piszu. W marcu 2004 r. wezmą udział w zawodach etapu centralnego w Pułtusku. Opiekunowie: M. Zielińska i D. Truszkowska.

 

6. 13 grudnia odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej mężczyzn, w których drużyna piskiego ZSO zajęła pierwsze miejsce. Skład zwycięskiej drużyny: B. Skrzatek, D. Kibiłko, J. Zabielski, M. Grądzki, M. Rumiński, P. Lachowicz, B. Trojanowski, G. Waleszczyk, T. Matysiak i K. Kakowski. Trener – M. Górski.

7. 13 grudnia w hali sportowej ZSDiL w Rucianem Nidzie rozegrano mecze I Miejskiego Turnieju Piłki Siatkowej. Do rywalizacji przystąpiło 9 zespołów. Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna „Cichy skład”; najlepszą siatkarką została M. Druzgała, a najlepszym siatkarzem A. Cwalina. Nagrody dla zwycięzców ufundowały firmy „Lignolab” oraz „XERO – DRUK”.

8. 15 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się podsumowanie konkursu „Wiem, rozumiem, umiem pomóc”, na najciekawszą formę współpracy pomiędzy nauczycielami szkół specjalnych i ogólnodostępnych w środowiskach lokalnych. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach otrzymał nagrodę starosty piskiego za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie. Kuratorium Oświaty wyróżniło ponadto Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Białej Piskiej. Spotkanie było połączone z podsumowaniem działań w oświacie na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. starosta piski i naczelnik Wydziału Edukacji.

9. 17 grudnia, na podsumowanie Roku Gałczyńskiego, odbył się w ZS Nr 1 w Białej Piskiej „Międzyszkolny Konkurs Recytatorski” pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”. Wzięło w nim udział 49 uczestników.

10. 18 grudnia przedstawiciele klubów krwiodawców z Orzysza i Pisza spotkali się z A. Karskim – Dyrektorem Zarządu Okręgowego PCK w Olsztynie. Na spotkaniu omówiono zasady funkcjonowania klubów Honorowych Dawców Krwi na terenie powiatu piskiego. Ustalono, że na początku roku 2004 r.  powołany zostanie zarząd rejonowy PCK w Piszu.

11. 18 grudnia przedstawiciele starostwa i Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej spotkali się z W. Sekścińskim – Dyrektorem Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie. Omówiono zasady współpracy Starostwa i Agencji.

12. 18 grudnia starosta i wicestarosta powiatu piskiego spotkali się z S. Rychlewskim – Dyrektorem Regionalnych Przewozów PKP w Olsztynie w sprawie ustalenia połączeń komunikacyjnych i rozkładu jazdy pociągów relacji Pisz-Olsztyn-Pisz.

13. 18 grudnia w ZS Nr 1 w Piszu odbyła się aukcja przygotowanych przez uczniów szopek i stroików świątecznych, z której dochód zostanie przeznaczony na potrzeby szkoły. Aukcję zorganizował Samorząd Szkolny pod kierunkiem wicedyrektor szkoły M. Witkowskiej.

OGŁOSZENIA

1.  Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż w ramach działań mających na celu udzielanie pomocy rodzinom pracowników byłych PGR, realizowany jest program: "Promocja zawodowa dziewcząt". Celem programu jest społeczne i zawodowe usamodzielnienie się bezrobotnych dziewcząt, poprzez pomoc w podjęciu pracy w Warszawie. O zakwalifikowanie do programu mogą ubiegać się dziewczęta bezrobotne w wieku 18-25 lat, które ukończyły szkołę średnią z maturą i których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 425-12-95/96, bądź w siedzibie PUP w Piszu (ul. Zagłoby 2), pok. nr 20.

2.   W dn. 10 stycznia 2004 r. (sobota) o godz. 10.00 w Sali Plenarnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbędzie się Pierwsza Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego. Celem Konferencji będzie wybór Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego (jako reprezentacji porozumienia organizacji pozarządowych z powiatu) oraz określenie priorytetowych zadań Rady.
Projekt regulaminu Rady i proponowany przebieg Konferencji można pobrać ze strony internetowej: http://www.info.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=373