Wydanie Nr 36,  z dnia  05.12.2003 r


Drodzy Państwo, Drodzy Czytelnicy Gazety Piskiej.

     Połowę biuletynu informacyjnego starostwa wypełnia sam starosta ze swoim  "Słowem na Niedzielę", jak żartują moi współpracownicy... Do tej pory zabierałem głos 20 razy, a że do końca roku pozostało raptem parę tygodni, więc czas już na małe podsumowanie. Obok informacji z powiatu, nie zawsze ciekawych i aktualnych mogliście Państwo przeczytać moje opinie o różnych zjawiskach, aktualnych wydarzeniach i projekcji przyszłości.
     W publikowanych tekstach starałem się wyznaczyć pewne kierunki myślenia, jakimi moim zdaniem, powinny kierować się samorządy, lokalni liderzy społeczni i osoby chcące zmieniać wizerunek i kształtować perspektywy naszego powiatu. Spora część wypowiedzi to apele, odezwy i swego rodzaju manifesty, w których nawoływałem do porozumienia i współpracy. Agroturystyka, Wilk Piski, fundusz poręczeń kredytowych czy Lokalna Organizacja Turystyczna to tylko niektóre wątki omawianych przeze mnie spraw, a które są przed nami. Wymieniałem również nazwiska osób, które uważam za ważne, i których zdanie ważyć powinno na naszych decyzjach, co do widoków na jutro powiatu. Są wśród nas ludzie, którzy nie będąc decydentami, tworzą wizerunek i przyszłość naszej ziemi. W swoich tekstach starałem się ich wskazać i przedstawić wkład w tworzenie pozytywnych skojarzeń z gminami i powiatem. Starałem się również uciekać od spraw mogących dzielić i jątrzyć opinię publiczną, ponieważ sadzę, że starosta przede wszystkim powinien ludzi łączyć i jednoczyć wokół wspólnych spraw. Przede wszystkim jednak unikałem zobowiązań i obietnic, które tak łatwo kojarzą się z uprawianiem kampanii wyborczej...
     Mam nadzieję, że przynajmniej do części Państwa udało mi się dotrzeć, na moment skupić Waszą uwagę i wywołać zastanowienie nad przyszłością. Zastanawiam się jednak, czy przyjęta przeze mnie formuła zgodna jest z oczekiwaniami czytelników. 20 "Słów na Niedzielę" to wystarczająco dużo, by mieć prawo zapytać, czy Wam to odpowiada. Jak Państwo widzicie, w rubryce starosty zaczynają się pojawiać teksty formułowane przez kierowników jednostek powiatu. W przyszłości chciałbym, aby głos zabierali również nasi radni, którzy mogliby w ten sposób prezentować własne zdanie.
     Chciałbym, za pośrednictwem gazety, zapytać Państwa, czy starosta powinien w ten sposób wyrażać własne stanowisko? Czy odpowiada Wam ta forma komunikacji i czy oczekujecie ode mnie tego "Słowa na Niedzielę"?

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  24.11 Przedstawiciele PUP w Piszu uczestniczyli w spotkaniu z Barbarą Piwońską - Kierownikiem Placówki Kształcenia Zawodowego w Olsztynie, filia w Mrągowie. Rozmowy dotyczyły szkoleń osób bezrobotnych w ramach projektu PHARE 2001.

2.  24.11 Komisji Edukacji obradowała nad wykorzystaniem i kosztami utrzymania Internatów na terenie powiatu i polityką kadrową realizowaną w szkołach średnich w odniesieniu do zatrudniania nowych nauczycieli. Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Piskiego.

3.  25.11 odbyło się posiedzenie Powiatowego Zarządu OSP z udziałem Starosty Piskiego jako Prezesa. Na posiedzeniu omówiono zadania i przyjęto plan pracy Zarządu i Rady na rok 2004 oraz dokonano analizy wyposażenia technicznego OSP.

4.  25.11 odbył się odbiór techniczny nowej drogi na odcinku Karpa - Łączki.

5. Zgodnie z zarządzeniem Kuratora Oświaty, w dniach od 25.11 do 15.12 b.r. w ZSO w Piszu prowadzone jest mierzenie jakości pracy szkoły. W dniu rozpoczęcia mierzenia odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej z udziałem  m.in. E. Trejnis (wizytator z KO Delegatury w Ełku). Podczas posiedzenia przedstawiono obszary mające być objęte procedurą mierzenia.

6. 26.11 w ZSDiL im. UE w Rucianem-Nidzie odbył się koncert muzyki rockowej i reagge w wykonaniu młodzieżowych zespołów muzycznych z Rucianego-Nidy.

7. 27.11 Odbyło się XIII posiedzenie Rady Powiatu Pisz, podczas którego rozpatrzono projekty uchwał w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Piskiego, zmian w budżecie na 2003 r., zmian w uchwale XII/60/03 Rady Powiatu Pisz w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2003 roku ze środków PFRON. Uchwalono także plan pracy Rady Powiatu na 2004 r. i zatwierdzono plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2004 r.

8. 27.11 Samorząd Uczniowski ZSDiL im. UE w Rucianem-Nidzie oraz Klub 4H przeprowadził Akcję Zbierania Upominków dla dzieci z Domu Dziecka w Mrągowie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach. Upominki zostaną rozdane w Dzień Świętego Mikołaja.

9. 28.11 Przedstawiciele starostwa wzięli udział w Sesji Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie. W trakcie sesji omawiano sprawę dróg powiatowych na terenie gminy i współpracę starostwa i PUP z Urzędem Miasta i Gminy.

10. 29.11 Starosta Powiatu Piskiego wziął udział w uroczystym zebraniu Koła Krwiodawców PCK w Orzyszu. Podczas zebrania wręczono odznaczenia za szczególne zasługi dla krwiodawstwa.

11. 12.12 o godz. 9.00 w Piskim Domu Kultury odbędzie się II Przegląd Teatralny grup teatralnych osób niepełnosprawnych. Organizatorami przeglądu są Starostwo Powiatowe, OSW w Łupkach, PDK, PCPR. Serdecznie zapraszamy na pokaz przedstawień teatralnych w wykonaniu osób niepełnosprawnych.

12. 13.12 o godz. 16.00 w hali sportowej ZSDiL im. UE w Rucianem-Nidzie odbędzie się I Miejski Turniej Piłki Siatkowej.

13. W ZSDiL im. UE w Rucianem-Nidzie pod kierunkiem D. Sokołowskiej realizowany jest projekt "Lets go", w którym uczestniczą uczniowie szkoły i dzieci ze Szk. Podst. Nr 1 w Rucianem-Nidzie. Projekt finansowany jest w ramach programu English Teaching II przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Na jego realizację szkoła otrzymała 7.700 zł. Celem projektu jest popularyzacja języka angielskiego, historii i kultury brytyjskiej wśród uczniów.

14. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu opracował  Projekt Planu Gospodarki Odpadami. Projekt dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.powiat.pisz.pl Wszelkie uwagi na temat projektu prosimy przesyłać na adres e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl do końca grudnia b.r.

INFORMACJE BIURA PRACY

1. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż w ramach działań mających na celu udzielanie pomocy rodzinom pracowników byłych PGR, realizowany jest program: "Promocja zawodowa dziewcząt". Celem programu jest społeczne i zawodowe usamodzielnienie się bezrobotnych dziewcząt, poprzez pomoc w podjęciu pracy w Warszawie. O zakwalifikowanie do programu mogą ubiegać się dziewczęta bezrobotne w wieku 18-25 lat, pochodzące z rodzin popegeerowskich, które ukończyły szkołę średnią z maturą i których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 425-12-95/96, bądź w siedzibie PUP w Piszu (ul. Zagłoby 2), pok. nr 20.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, że przetarg z dn. 24.11 na realizację "kursu nauki języka niemieckiego" wygrał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu, którego oferta uznana została za najbardziej korzystną.

 

OGŁOSZENIA

1. Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu opracowuje internetową bazę teleadresową naszego Powiatu. Wszystkie podmioty gospodarcze i osoby zajmujące się turystyką, które są zainteresowane umieszczeniem swoich ofert w Internecie prosimy o kontakt z naszym Wydziałem: tel. 423-35-05 wew. 23. Zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.info.powiat.pisz.pl, skąd można pobrać formularz rejestracji w katalogu. Odpowiedzialnym za bazę jest L. Golubiewski.

2.  W 2004 roku planowane jest wydanie przewodnika turystycznego „Po Warmii i Mazurach bez barier”, zawierającego opis regionu z uwzględnieniem najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc dostosowanych do potrzeb osób niepełnospraw­nych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o pomoc w zebraniu danych dotyczących usług, z których mogą skorzy­stać osoby niepełnosprawne. W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety, którą można pobrać ze strony internetowej: www.bip.powiat.pisz.pl Szczegółowych informacji udziela L. Golubiewski, tel. 423-35-05, wew. 23.

3.  Uwaga stowarzyszenia! - 6 grudnia b.r. w Olsztynie o godz. 11.00 odbędzie się Konferencja Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szczegółowych informacji na temat Konferencji udziela A. Stachelek (tel. 423-35-05, wew. 23).

 

Sprostowanie

Serdecznie przepraszamy Panie J. Raszczyk i M. Jakacką z Białej Piskiej za zniekształcenie ich nazwisk w informacji z dn. 21-28 listopada. Informujemy ponadto, że współorganizatorem akademii "Jest takie miejsce..." była H. Zawalich z Ośrodka Kultury i Sportu.