Wydanie Nr 35,  z dnia  28.11.2003 r


Raport o stanie dróg

     Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu administruje w imieniu Starostwa Powiatowego w Piszu siecią drogową o łącznej długości 491.3 km w tym 50,3 km ulic w granicach administracyjnych miast. Nawierzchnię twardą posiada 375,3 km dróg i ulic, 24 mosty i 139 przepustów.
     Zarząd powstał w 1 stycznia 1999r  z przekształcenia Zarządu Dróg  w Piszu, z którego przejęto ludzi i sprzęt, natomiast budynki zarządu przekazano dla Marszałka Województwa na potrzeby dróg wojewódzkich.
   Przejęto dawne drogi wojewódzkie, których nawierzchnie były budowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W obecnej chwili drogi te z racji wieku są w stanie złym, a średnia ich wieku to około 35 lat. Przy systemie podziału środków z subwencji drogowej na jeden km drogi przypada ok. 5 tys. zł. – w tej kwocie mieszczą się remonty, zimowe i letnie utrzymanie ,,zmiany organizacjach ruchu oraz koszty utrzymania zarządu dróg.
   Odnawianie nawierzchni dróg powinno następować co 20 lat tzn. że w okresie jednego roku powinniśmy odnawiać poprzez ułożenie nowej warstwy ścieralnej ok. 20 km dróg  co kosztuje ok. 200 tys. za km i stanowi  niemałą kwotę 4 mln rocznie. Niestety takiej kwoty nie zabezpieczała nawet subwencja drogowa, i trudno będzie o takie kwoty w przyszłości uzyskać w ramach budżetów powiatów. Pomimo trudności finansowych, dzięki  pozyskanym środkom zewnętrznym udało się w okresie 1999-2003 wykonać kilka inwestycji  i modernizacji.
    Do najważniejszych należą:

  • przebudowa ul. Klementowskiego, budowa ul. Czerniewskiego,

  • w mieście Pisz budowa drogi w Bogumiłach /z braku środków niedokończona/,

  • Wejsuny -Końcewo ok. 400 mb, ul. Krótka i Krzywa w Piszu ok. 200m /nie zakończona/.

  • zakończono modernizację drogi przez Nowe Guty.

  • wykonano również modernizację ulic Różanej i Tatarskiej w Białej Piskiej

  • ul. Kolejowej w Rucianem Nidzie

  • w tym roku wykonaliśmy budowę drogi w Łupach dł. 1,5 km

  • budowę drogi Karpa Łączki łączącej drogę Pisz poprzez Łączki na Łyse i dalej na Ostrołękę dł. ok. 1,5 km

  • Wykonano również wiele innych drobnych remontów

    Tak krytykowane co roku remonty dróg wykonywane tylko emulsjami i grysami pozwalają na utrzymanie przejezdności dróg w miarę przyzwoitym stanie. Do złego stanu dróg w naszym powiecie przyczyniła się również wichura z 4 lipca 2002 roku. W wyniku intensywnego wywozu drewna z lasów  zniszczono 126 km dróg, zniszczenia te szacowane są na kwotę 63,6 mln. złotych.
      Pomimo różnych pism o wsparcie i pomoc w usuwaniu skutków wichury nie tylko w lasach państwowych, lecz również na naszych drogach, Zarząd Powiatu nie otrzymał nawet 1 zł na naprawę nawierzchni tych dróg. Na przyszłe lata w ramach zawartych porozumień i przygotowanych projektów
     Zarząd Dróg widzi konieczność wykonania wielu inwestycji a największymi z nich są następujące inwestycje: budowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego-Trzcinowa-Czerniewskiego, na które posiadamy dokumentację. W przyszłości ten ciąg ma wejść w przyszłą obwodnicę miasta Pisz. Przygotowano dokumentację i czynione są starania o dodatkowe środki na budowę drogi Ciesina-Kowalik-Kwiatuszki, która otworzy drogę na Szczytno i Rozogi. Wspólnie z Powiatem Giżyckim i Gminami Orzysz i Miłki przygotowywana jest budowa drogi Orzysz-Cierzpięta-Miłki na odcinku Góra-Cierzpięta-Marcinowa Wola. Natomiast zgłoszone poprzez poszczególne gminy potrzeby inwestycyjne na najbliższe lata w zakresie dróg powiatowych opiewają na kwotę 30,8 mln złotych.

Dyr. PZD Leszek Skolimowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  W dn. 6.11 b.r. męska reprezentacja ZSO w Piszu zajęła 8 miejsce w eliminacjach Wojewódzkich Biegów Przełajowych rozegranych w Olsztynie. Piska drużyna, przygotowana przez M. Górskiego, wystąpiła w następującym składzie: Ł. Sztemberg, J. Knyżewski, M. Romankiewicz, M. Makarewicz, K. Grycmacher, M. Rumiński, P. Lachowicz, Ł. Kotowski, M. Karwowski, R. Sidorowicz, M. Zabielski.

2.  W dn. 15.11 b.r. zakończył się remont w Leśniczówce Pranie, podczas którego wymieniono poszycie dachowe i zaadaptowano poddasze do celów edukacyjnych.

3. Caritas Diecezji Ełckiej przeprowadziło w dn. 16-17.11 b.r. zbiórkę pieniężną na zakup sprzętu medycznego do szpitali. W powiecie piskim zebrano 9909,54 zł. – kwota ta zostanie przekazana na zakup sprzętu do Szpitala Powiatowego w Piszu.

4. 20.11 b.r. w Warszawie przedstawiciele Starostwa spotkali się z p. C. Kunkiewicz-Waligórą z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na spotkaniu omówiono możliwości dofinansowania remontów placówek oświatowych naszego powiatu i wysokość subwencji oświatowej na 2004 rok. W lutym zostaną przedstawione szczegóły dotyczące finalizacji projektów złożonych przez Starostwo.

5.  20.11 b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendiów uczniom za wyniki w nauce i inne szczególne osiągnięcia. Zaopiniowano również projekt zmian w budżecie na 2003 r.

6.  21.11 b.r. Wicestarosta lustrował drogę Karpa – Łączki – Łyse, której odbiór techniczny ma nastąpić 25 listopada. Rozmawiano również z p. sołtysem Wachowskim o budowie drogi w miejscowości Pogobie Tylne.

7. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż w ramach działań mających na celu udzielanie pomocy rodzinom pracowników byłych PGR, realizowany jest program: „Promocja zawodowa dziewcząt”. Celem programu jest społeczne i zawodowe usamodzielnienie się bezrobotnych dziewcząt, poprzez pomoc w podjęciu pracy w Warszawie. O zakwalifikowanie do programu mogą ubiegać się dziewczęta bezrobotne w wieku 18-25 lat, pochodzące z rodzin popegeerowskich, które ukończyły szkołę średnią z maturą i których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia (ogłaszanego przez MGPiPS). Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 425-12-95/96, bądź w siedzibie PUP w Piszu (ul. Zagłoby 2), pok. nr 20.

8. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu informuje, że od dn. 27.11 b.r. (do odwołania) nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ul. Pionierów w Piszu /odcinek: od skrzyżowania z ul. Targową do mostu kolejowego/.

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI NA GRUDZIEŃ 2003 r.

 

1.12.2003r.
godz. 1400 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Rodziny.

3.12.2003r.
godz. 1500 - Komisja Samorządu, Budżetu, Pracy, Gospodarki i Promocji Powiatu.

9.12.2003r.
godz. 1400 - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Sanitarnej i Środowiska.

10.12.2003r.
godz. 1400 - Komisja Bezpieczeństwa, Obronności, Budownictwa, Geodezji, Drogownictwa i Komunikacji.

15.12.2003r.
godz. 1400 - Komisja Rewizyjna.

 

SZKOLENIA / KONFERENCJE

1. Starostwo Powiatowe oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Piszu informuje, że w dn. 6 grudnia b.r. odbędzie się szkolenie – konferencja n/t znowelizowanych ustaw: a) o transporcie drogowym; b) o czasie pracy kierowcy; c) prawie o ruchu drogowym. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmuje i szczegółowych informacji udziela ZDZ w Piszu, ul. Rybacka 2 (tel. 423-27-45).

2. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach organizuje spotkania informacyjne na temat działalności Ośrodka. Dyrektorów Szkół zainteresowanych spotkaniami prosimy o kontakt z E. Ryzińską, tel. 423-42-50.

Uwaga stowarzyszenia!

6.12 b.r. w Olsztynie o godz. 1100 odbędzie się Konferencja Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szczegółowych informacji na temat Konferencji udziela A. Stachelek (tel. 423-35-05, wew. 23).

OGŁOSZENIA

1.  Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu opracowuje internetową bazę teleadresową naszego Powiatu. Wszystkie podmioty gospodarcze i osoby zajmujące się turystyką, które są zainteresowane umieszczeniem swoich ofert w Internecie prosimy o kontakt z naszym Wydziałem: tel. 423-35-05 wew. 23. Zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.info.powiat.pisz.pl, skąd można pobrać formularz rejestracji w katalogu. Odpowiedzialnym za bazę jest L. Golubiewski.

2.   W 2004 roku planowane jest wydanie przewodnika turystycznego „Po Warmii i Mazurach bez barier”, zawierającego opis regionu z uwzględnieniem najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc dostosowanych do potrzeb osób niepełnospraw­nych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o pomoc w zebraniu danych dotyczących usług, z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety, którą można pobrać ze strony internetowej: www.bip.powiat.pisz.pl Szczegółowych informacji udziela L. Golubiewski, tel. 423-35-05, wew. 23.