Wydanie Nr 34,  z dnia  21.11.2003 r


Sektor pozarządowy

   Zaczęliśmy i miejmy nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Dzięki uprzejmości dyrektora Zduńczyka 13 października odbyła się wreszcie I Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego. Wreszcie, ponieważ zamysł skrzyknięcia jednego dnia w jedno miejsce wszystkich liderów naszych stowarzyszeń pojawił się już wiosną. Jesień to czas tworzenia nowego budżetu i realnej oceny tego, co można dla nich zrobić. Permanentna samorządowa bieda i tak nie pozwala na gest, zatem ważne jest aby przynajmniej umożliwić stowarzyszeniom nawiązanie kontaktów w powiecie i regionie, pomóc w wypracowaniu wspólnego stanowiska i pokazać źródła uzyskania funduszy. Mam nadzieję, że się to nam w jakiejś części udało, a ciąg dalszy na pewno nastąpi.
   Czego nam brakuje? Po pierwsze przepływu informacji. Organizacje właściwie same nie wiedzą, czego mogą oczekiwać od samorządów, jak z nimi współpracować i jak pokazać, że mogą być dla nas wiarygodnym partnerem. Nie wiedzą też, gdzie szukać pieniędzy na działalność, jak skutecznie ubiegać się o wsparcie, jak tworzyć i realizować projekty, i jak wreszcie je reklamować. Po drugie: brak również naszym organizacjom łączności z regionem i krajem. Jesteśmy daleko w tyle za czołówką peletonu. Ilość pozyskiwanych pieniędzy jest malutka, nawet jeśli uwzględni się skalę. Kontakty, spotkania, wymiana doświadczeń i wspólne projekty to podstawa. Zobowiązaliśmy się, że będziemy pomagać, bo pomagać chcemy. Warunkiem jest aktywność, projekt i jego efekt. Państwo wybaczcie ale hasło: „nic nie robię, bo nie dajecie pieniędzy” musi zniknąć ze słownika. Gdzie indziej stowarzyszenia robią swoje i chyba nawet nieźle z tego żyją. A, że tak jest mogli przekonać się uczestnicy konferencji, bo podstawą egzystencji współczesnej organizacji jest realizowany projekt i dobre kontakty z fundacjami.
    Po trzecie: brak nam organizacji stowarzyszeń. Mam nadzieję, że goście z Elbląga rzucili ziarno na podatny grunt i na początku przyszłego roku powstanie reprezentacja stowarzyszeń, stworzony zostanie dokument określający zakres i charakter współpracy pomiędzy nami, wspólnie stworzymy ramy przyszłej kooperacji. Zakres zadań zleconych akurat w wypadku starostwa jest raczej ograniczony i prawdziwym partnerem będą dla stowarzyszeń gminy.
    Ze swej strony zobowiązuję się do wszelkiej możliwej pomocy. Podkreślam: pomocy... Możemy służyć kontaktami, być przez pewien czas dla Was łącznikiem, możecie wykazywać nas jako partnera, ubiegać się (projektami) o  symboliczne niestety środki lecz pracować musicie sami. Jak się to robi? Zapytajcie Państwo D. Kizlinga, którego szkoła uzyskała dofinansowanie własnego projektu z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności...
    Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie nakładała będzie na samorządy pewien zbiór obowiązków, da pewne przywileje stowarzyszeniom ale i zobowiąże do powinności, bo przyszłość stowarzyszeń to papiery i  prawdziwa buchalteria. I choćby po to potrzebne są wam kontakty i porozumienie.
    Jako starosta powinienem, mogę i chcę wspierać w regionie swoje stowarzyszenia. Dajcie mi jednak to narzędzie do ręki.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  11 listopada obchodzona była 85-ta rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Główne obchody Święta Niepodległości w powiecie Piskim odbyły się w przeddzień Święta. Po Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny, na cmentarzu pod Pomnikiem Żołnierzy Polskich odbył się Apel Poległych. W dn. 11.11 w Piskim Domu Kultury odbyła się uroczysta Wieczornica przypominająca wydarzenia sprzed 85 lat. Tego samego dnia w Ośrodku Kultury i Sportu w Białej Piskiej zorganizowano Akademię pt. „Jest takie miejsce…”, którą przygotowała młodzież Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej pod opieką J. Jaszczyk i M. Jakuckiej.

2.  W dn. 12.11 w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne spotkanie poświęcone tworzonej „Strategii rozwoju gospodarczego powiatu piskiego”. Na spotkaniu dyskutowano o działaniach, jakie należy przedsięwziąć w celu rozwoju trzech strategicznych sfer gospodarczych powiatu: przetwórstwa, turystyki i systemu zachęt dla inwestorów. Uznano, że jednym ze środków mogących zaradzić problemom gospodarczym naszego regionu będzie powołanie fundacji rozwoju przedsiębiorczości.

3.  13.11 w ZSO w Piszu odbyła się I Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego. Gośćmi Konferencji byli A. Jachimowicz z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i B. Głuszak – łącznik-specjalista ds. funduszy strukturalnych. W ramach konferencji przedstawiono sytuacje prawno-ekonomiczną sektora pozarządowego oraz mówiono o źródłach finansowania dostępnych dla organizacji pozarządowych. Przeprowadzono również warsztaty poświęcone współpracy sektora pozarządowego z instytucjami samorządu terytorialnego.

4.  14.11 odbyło się kolejne spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Rada wydała pozytywną opinię o powołaniu Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy, którą ma zostać p. Wioletta Śląska-Zyśk.

PCPR   INFORMUJE

   PCPR informuje: do 30.11 b.r. można składać następujące wnioski o dofinansowanie realizacji zadań w 2004 r.: 1) o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; 2) o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PCPR, ul. Gizewiusza 3, tel.: (0-87) 423-36-20.

PRZETARGI

   Zarząd Powiatu w Piszu podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego i przeznaczonej do sprzedaży w trybie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego. Położenie: m. Pisz, ul. Sienkiewicza 4a. Nieruchomość zabudowana budynkiem Kolumny Transportu Sanitarnego, oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego m. Pisz symbolem A38UZ. Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2003 r. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium do 24.11.2003 r. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-87) 423-35-05 wew. 53/54 oraz na stronie internetowej Powiatu: www.bip.powiat.pisz.pl w kategorii „Tablica ogłoszeń”.

 

SZKOLENIA / KONFERENCJE

    Starostwo Powiatowe oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Piszu informuje, że w dn. 6 grudnia b.r. odbędzie się szkolenie – konferencja n/t znowelizowanych ustaw: a) o transporcie drogowym; b) o czasie pracy kierowcy; c) prawie o ruchu drogowym. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmuje i szczegółowych informacji udziela ZDZ w Piszu, ul. Rybacka 2 (tel. 423-27-45).

 

Uwaga szkoły podstawowe i gimnazja!

    Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach organizuje spotkania informacyjne na temat działalności Ośrodka. Dyrektorów Szkół zainteresowanych spotkaniami prosimy o kontakt z E. Ryzińską, tel. 423-42-50.

 

OGŁOSZENIA

1.  Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu opracowuje internetową bazę teleadresową naszego Powiatu. Wszystkie podmioty gospodarcze i osoby zajmujące się turystyką, które są zainteresowane umieszczeniem swoich ofert w Internecie prosimy o kontakt z naszym Wydziałem: tel. 423-35-05 wew. 23. Zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.info.powiat.pisz.pl, skąd można pobrać formularz rejestracji w katalogu. Odpowiedzialnym za bazę jest L. Golubiewski.

2.   W 2004 roku planowane jest wydanie przewodnika turystycznego „Po Warmii i Mazurach bez barier”, zawierającego opis regionu z uwzględnieniem najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc dostosowanych do potrzeb osób niepełnospraw­nych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o pomoc w zebraniu danych dotyczących usług, z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety, którą można pobrać ze strony internetowej: www.bip.powiat.pisz.pl Szczegółowych informacji udziela L. Golubiewski, tel. 423-35-05, wew. 23.