Wydanie Nr 33,  z dnia 14.11.2003 r


   Dziś łamy naszego biuletynu oddajemy Szpitalowi Powiatowemu w Piszu i jego dyrektorowi Markowi Skarzyńskiemu.

 

Co czeka piski Szpital ? :
To co najważniejsze:
Przedstawienie oferty usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia na rok 2004 w drodze postępowania konkursowego do 14 listopada oraz pomyślne ich zakontraktowanie tzn. tak żeby możliwe było funkcjonowanie zakładu bez dalszego zadłużania się.
Należy dodać, że nowe wymogi konkursowe, który musi spełnić szpital w zakresie warunków lokalowych i sprzętowych będą trudnym wyzwaniem dla Dyrekcji oraz Organu Założycielskiego ponieważ nieodzowny będzie zakup dodatkowego nowoczesnego sprzętu medycznego oraz przeprowadzenia dalszych modernizacji i remontów w tym: oddziału paliatywnego, dziecięcego, bloku żywienia, centralnej sterylizacji, oddziału ortopedyczno – urazowego, przychodni specjalistycznych a także przeniesienie pogotowia ratunkowego do budynku głównego szpitala. Te wszystkie nieodzowne inwestycje i remonty nakładają się na okres głębokiego niedofinansowania sektora ochrony zdrowia oraz projektowanych zmian systemowych.

Zmiany systemowe :
   To obligatoryjne  przekształcenie  z dniem 01.01.2006 r Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spółkę Użyteczności Publicznej funkcjonującej na zasadach  kodeksu handlowego. Szpital w Piszu dostał propozycje od Ministra Zdrowia ( traktujemy to jako wyróżnienie) żeby w systemie pilotażowym przygotować komplet wymaganych dokumentów do przekształcenia się w spółkę, natomiast ostateczną decyzję podejmie i tak Rada Powiatu w uzgodnieniu z przedstawicielami załogi oraz Rady Społecznej. Zdaniem resortu projektowane przekształcenie pozwoli na lepszą gospodarkę finansami zakładów opieki zdrowotnej oraz będzie okazją do „wygaszenia” nadmiernego potencjału szpitali w niektórych dziedzinach.Przed nami dużo miejmy nadzieją pożytecznej pracy.
Czekamy z niecierpliwością na werdykt z Sądu w sprawie przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o odzyskanie poniesionych środków na ustawową regulację płacową wynikająca z tzw. „Ustawy 203”.

Plotki – to lubimy :
   Informacja o likwidacji oddziału dziecięcego okazała się nieprawdą.
Szum medialny spowodował pozytywną dyskusję o koncepcji funkcjonowania tego oddziału w przyszłości przy obecnych trendach demograficznych. Ujawniło się też ogromne zaangażowanie rodziców, dziadków, dzieci leczonych na tym oddziale. Apelujemy o wsparcie finansowe nieodzownych modernizacji na obszarze oddziału w celu poprawy warunków pobytu milusińskich. Proces ten został rozpoczęty oddaniem do użytku wyremontowanej sali do zabaw wyposażonej dzięki pomocy dr Meyla z Niemiec.

Fakty :
   W dobie zabiegania, skoncentrowania się na własnych problemach są i tacy, którzy chcą nam pomagać. Związek Zawodowy Rolników „Samoobrona” przeprowadził zbiórkę płodów rolnych na potrzeby pacjentów szpitala. Pomysłodawcą i koordynatorem był Pan Mariusz Synowczyk, który zaangażował do udziału w akcji 70 sołectw i działkowców z Pisza. Wartość przekazanej pomocy przekroczyła kwotę 6 500 zł. za którą bardzo dziękujemy.

Marek Skarzyński - dyrektor Szpitala Powiatowego w Piszu

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu otrzymało eksponat, XVII w. figurkę św. Ildefonsa. Figurka została przekazana Muzeum zgodnie z ostatnią wolą p. Marii Danilewicz-Zielińskiej – polskiej pisarki zmarłej w Portugalii.

2.R. Sidorowicz, uczeń ZSO w Piszu, zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu „Polska w NATO”, który przeprowadzony zostanie 16 listopada b.r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

3.25 października b.r. nauczyciele wychowania fizycznego ZSO w Piszu – W. Słowiński, M. Górski i B. Wądołowska, we współpracy z dyrektorem szkoły Z. Zduńczykiem, zorganizowali I Otwarty Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZSO. W rozgrywkach wystartowało 5 drużyn. Zwyciężył zespół Miramy/ Edanji.

4. Dnia 7 listopada b.r. w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyła się debata poświęcona osobom niepełnosprawnym. Debatę zorganizowało PCPR w Piszu. W debacie wzięli udział: T. Milewski (Prezes Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie i Pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych), A. Dowejko (przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie), B. Bagan (Kierownik Delegatury w Ełku Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie), P. Hołdyński (przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Ełku), Starosta Piski, Radni Powiatu, Dyrektor SOSW w Łupkach, Kierownik WTZ w Piszu, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w powiecie na rzecz osób niepełnosprawnych. Podczas debaty zapoznano się m.in. ze specyfiką organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedstawiono zmiany przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Mówiono również o działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzonych na płaszczyźnie wojewódzkiej. W podsumowaniu debaty zwrócono uwagę na potrzebę współdziałania wszystkich organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w celu tworzenia silnego środowiska społecznego dbającego o sprawy niepełnosprawnych. Po debacie odbyła się prezentacja prac uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach i uczestników WTZ w Piszu oraz prac J. Pieloch z Polskiego Związku Niewidomych w Piszu.

 

PCPR   INFORMUJE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że do 30 listopada 2003 r. można składać następujące wnioski o dofinansowanie realizacji zadań w 2004 r.:

  1. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

  2. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych - o dofinansowanie mogą ubiegać się  osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b)udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

OGŁOSZENIA

   W dniach 16 i 17 listopada b.r. (niedziela i poniedziałek) zostanie przeprowadzona zbiórka środków pieniężnych na zakup sprzętu medycznego dla szpitali powiatowych. Inicjatorem zbiórki Caritas Diecezji Ełckiej. W powiecie piskim udział w akcji zbiórki pieniężnej zadeklarowało 25 szkół. Pod nadzorem nauczycieli w zbiórce pieniędzy na terenie powiatu piskiego weźmie udział ponad 800 uczniów. Pieniądze zbierane będą do specjalnych puszek opatrzonych nalepką z napisem „Caritas Diecezji Ełckiej”. Każdy opiekun grupy (nauczyciel) będzie posiadał identyfikator z pieczątką Caritas Diecezji Ełckiej. Dodatkowo rozdawane będą druki przelewów, dzięki którym będzie można dokonać bezpośredniego przekazania środków pieniężnych na konto Caritas Diecezji Ełckiej.