Wydanie Nr 32,  z dnia 07.11.2003 r


Zamknęliśmy wreszcie tę sprawę?

    30 października b.r. odbyła się XII sesja rady naszego powiatu. W jej trakcie omawialiśmy szereg spraw aktualnych, m.in. np. zmian w budżecie powiatu na rok 2003, przejęcia na skarb państwa nieruchomości położonej w Łupkach, naszej opinii w sprawie kętrzyńskiego szpitala,  czy w sprawie zadań powiatu finansowanych ze środków PFRON. Rozmawialiśmy również o sytuacji i  kondycji finansowej szpitala w Piszu, powołaliśmy nowego członka Zarządu Powiatu, którym został Zbigniew Opalach (gratulacje!), oraz dokonaliśmy analizy oświadczeń majątkowych. Tej ostatniej sprawie chciałbym poświęcić trochę uwagi, ponieważ mam nadzieję, że wreszcie dobrnęliśmy do końca sprawy mojego zastępcy Zbigniewa Zielińskiego.
   Ideą wyrażania w gazecie stanowiska starosty jest jednoczenie ludzi wokół spraw ważnych, nakreślanie pewnych koncepcji, wizji wykraczających poza przyziemność i aktualia, a przede wszystkim uciekanie od lokalnej polityki, ciasnoty horyzontów i obskuranctwa. Sprawa domniemanego łamania ustawy antykorupcyjnej przez vice – starostę była jednak tak rozdmuchana, że czuję się w obowiązku zabrać w tej sprawie głos. Od początku deklarowałem, że litera prawa jest dla mnie wiążąca i natychmiast odwołam zastępcę, jeśli tylko okaże się, że prawo złamał. Co innego jednak litera prawa, a co innego jego interpretacja i tu panuje lekka nonszalancja. Zwłaszcza, że media wolą sensację, a sprostowania pisze się małym drukiem. Atak na p. Zielińskiego rozpoczął się po kontroli NIK i wystąpienie pokontrolne było właśnie tym świętym i niepodważalnym dokumentem, na którym kilku radnych opierała cały atak. Domagano się ode mnie, abym natychmiast podejmował decyzję i usuwał wice- starostę z funkcji. Do tego doszła kampania medialna przeciwko nam obu, rozdzwoniły się telefony, w których gazety i radio żądało wyjaśnień dlaczego toleruję łamanie prawa.
   Cóż, poprosiłem o dwie niezależne opinie prawne w tej sprawie, wystąpiłem do Biura Studiów i ekspertyz przy Sejmie RP oraz wystąpiłem do NIK z zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego. Teraz, gdy kancelaria prawna sejmu stwierdza, że p. Zieliński jednak nie złamał prawa, a NIK zmienił diametralnie  stanowisko i  przyznaje mi rację, opozycja twierdzi, że opinia Najwyższej Izby Kontroli w ogóle się nie liczy... Irytuje mnie to schizofreniczne rozdwojenie jaźni, ponieważ doskonale pamiętam, a i w protokołach sesji są zanotowane wypowiedzi niektórych radnych. Irytuje mnie ta podwójna moralność, gdy na sesji usta pełne są frazesów o szacunku dla prawa, a wygłaszająca je osoba popełnia później paszkwile w gminnej gazetce, z jadowitymi kalumniami.
   Jest świętym prawem opozycji szukać dziury w całym, dłubać, wydłubywać i nagłaśniać, bo to przecież jedno z zabezpieczeń przed „partyjną koterią”, czy „powiatową kliką”. Opozycja jest choćby po to, by nie brnąć w błąd, a potem w nim trwać. Nie można jednak pozwalać sobie na wszystko i tracić zdrowego rozsądku, bo zamiast zrobić sobie medialną buźkę, można stracić twarz.
   Ech, ten Jacek. Naprawdę nie wiem, za co go lubię...

 

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  19 października wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach wzięli udział w imprezie rekreacyjno-rozrywkowej „Podaruj uśmiech innym” w Piskim Domu Kultury. Swoje umiejętności zaprezentowała grupa taneczna i teatralna pod kierunkiem p. Szymańskiej i p. Bronakowskiej.

2. W dniach 27-29 października w hotelu Jabłoń odbyło się kolejne szkolenie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw z Powiatu Piskiego nt. „Zmiany w prawie podatkowym”. W szkoleniu wzięło udział 19 przedsiębiorców.

3. W ramach rządowego programu dożywiania najuboższych z nadwyżek Agencji Rynku Rolnego powiat piski otrzymał 9642 kg żywności (konserwy), która trafiła do Miejsko Ośrodków Pomocy Społecznej. Z bezpłatnej żywności skorzysta około 9 tysięcy osób pochodzących z najuboższych rodzin z powiatu piskiego (głównie z terenów popegeerowskich). Dożywianiem zostaną objęte osoby dotknięte bezrobociem, niepełnosprawnością czy bezdomnością. Koordynatorem akcji jest PCPR w Piszu.

4. Niebawem w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie zostanie otwarta pracownia komputerowa oraz bezpłatna kafejka internetowa w ramach projektu „INTERNET W SZKOŁACH - PROJEKT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ".

5. Zawodnicy sekcji żeglarstwa regatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz UKŻ przy MOS Pisz zakończyli sezon regatowy 2003. W tegorocznym systemie sportu kwalifikowanego żeglarze z „Piskiej Bazy Żeglarskiej” brali udział w ramach 3 klas regatowych tj. Optimist, Optimist UKS i Cadet. Reprezentowali Pisz w 16 imprezach regatowych szczebla centralnego, okręgowego oraz regatach klubowych, m.in. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optimist, w Mistrzostwach Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, Suwalskiego, Podlaskiego, III W-M Olimpiadzie Młodzieży.
   MOS Pisz wraz z Uczniowskim Klubem Żeglarskim dziękują wszystkim osobom i instytucjom, których pomoc i wsparcie umożliwiły realizację większości zamierzeń sportowych zakończonego sezonu żeglarskiego.

6.  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach składa podziękowania panu Mariuszowi Synowczykowi za zaopatrzenie stołówki szkolnej w produkty żywnościowe.

7.  Dnia 28 listopada otwarto „ Niebieski Pokój” w Ośrodku Profilaktyki i Uzależnień w Piszu, który służy do prowadzenia i monitorowania przesłuchań dzieci będących świadkami bądź ofiarami przestępstw oraz diagnozowania i terapii mającej minimalizować urazy traumatyczne pokrzywdzonych dzieci. W sprawie utworzenia Niebieskiego pokoju porozumienie zawarły Starostwo, UGiM Pisz, Prokuratura, Sąd Rejonowy, Komenda Powiata Policji, Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii, Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna oraz PCPR.

8. W związku z planowanym wydaniem przewodnika turystycznego Po Warmii i Mazu­rach bez barier prosimy o pomoc w zebraniu danych dotyczących usług dla osób niepełnosprawnych, tj. baza noclegowej, punktów gastronomicznych, obiektów kultury i rekreacyjno-sportowych oraz wszelkich innych obiekty dostosowanych do ich potrzeb. Ponadto poszukujemy obiektów dostosowanych do potrzeb szkoleń i  rehabilitacji niepełnosprawnych, firm i stowarzyszeń organizujących pobyty niepełnosprawnych, oraz wszelkich innych danych, które Państwo uznacie za potrzebne w takim wydawnictwie. Informację prosimy kierować do Starostwa pod nr telef. 423-35-05 wew. 23. p. Golubiewski.

OGŁOSZENIA

UWAGA

Ośrodku Szkolno – Wychowawczy organizuje II Przegląd Teatralny przebiegający pod hasłem „Zima z wypisów szkolnych”, którego uczestnikami będą dzieci i młodzież ze szkół i ośrodków z całego województwa. Wszelkie datki pieniężne na ten cel można przesyłać na konto: BS Ruciane Nida O/Pisz nr 93641023–49214–36711-9-002 z dopiskiem ”Przegląd” do 7.12.2003r. Prosimy o pomoc.