Wydanie Nr 31,  z dnia 31.10.2003 r


Raczej z tarczą.

Pojechaliśmy, wróciliśmy i czas na wstępne podsumowanie.

   Po pierwsze: bez kompleksów. Oczywiście wszystko piękne i zadbane i choć w innej skali, to  problemy w zasadzie te same: bezrobocie, kryzys i brak pieniędzy. Likwidują im bazę wojskową, zamykają cukrownię, dofinansować trzeba straż pożarną, dowóz dzieci do szkół i dawno już skończył się sezon turystyczny.
   Po drugie: traktują nas bardzo poważnie. Program był napięty ponieważ spełniono wszystkie oczekiwania naszej delegacji. I tak: odwiedziliśmy wszystkie gminy, z którymi miasta naszego powiatu mają lub będą miały umowę partnerską. Byliśmy w izbie przemysłowo – handlowej, gdzie rozmawialiśmy o nawiązaniu współpracy pomiędzy naszymi przedsiębiorcami i ich ewentualnymi niemieckimi partnerami. Oglądaliśmy inwestycje realizowane przy udziale funduszy europejskich, odwiedziliśmy inkubator przedsiębiorczości, gdzie rozmawialiśmy o możliwości wspólnych przedsięwzięć wspierających przedsiębiorczość. Podczas uroczystej kolacji rozmawiano również o powołaniu fundacji na rzecz utworzenia polsko – niemieckiej szkoły przedsiębiorczości. Tam również spotkaliśmy się z polonią, z którą trzeba natychmiast nawiązać współpracę.
   Po trzecie: od Niemców powinniśmy się uczyć. Wiem, że to banał ale dopiero po wizycie mogę z satysfakcją powiedzieć, że zawsze miałem rację. Mawiam, że o różnicach politycznych należy zapominać w tydzień, czy dwa po zakończeniu kampanii wyborczej. Podczas poufnych rozmów (bo i takie przecież były) wiele razy przekonałem się, że zupełnie nie przywiązują wagi do przynależności, orientacji czy obozów. Zarówno w powiecie jak i chyba jeszcze bardziej w landzie, osoby mogące coś zrobić, o czymś zadecydować czy mieć na coś wpływ, mówią jednym i tylko jednym głosem. Gdy idzie o interes Schleswig – Flensburga, miejsca pracy (ta nieszczęsna baza), dzieci czy cokolwiek, gdy ktoś z nich podejmuje trudną decyzję (np. personalną) nie ma mowy o swojakach i żadnych grupach nacisku. Liczy się tylko cel, który ma zostać przez to osiągnięty. Zapewniano nas, że nie tylko ma to sens ale i jest możliwe.
   Jest dobry czas na współpracę, a właściwie to szkoda, że jest go już tak mało. Współpraca powinna była rozpocząć się już kilka lat temu i kto wie, czy dzisiaj nie bylibyśmy kilka kroków dalej. Miejmy nadzieję, że deklaracje ze strony naszych partnerów są tak poważne jak program, który dla nas przygotowali. Ostatni dzień wizyty rozpoczął się o 7.30, a zakończył o 10.00 wieczorem dlatego, że nasze oczekiwania potraktowano z iście niemiecka precyzją.  
   Po czwarte: Język to podstawa i w tej sprawie natychmiast musimy z Panem Burmistrzem coś zrobić. Pani Sokoll, z właściwą jej swobodną elegancją, rozmawiała z Petertenem i starostą Kamischke po... francusku, a my dwaj robiliśmy tylko tęgie miny. Będziemy się zapewne spotykać nie tylko na korcie ale i kursie niemieckiego...

 

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

poniżej link do strony internetowej okręgu Schlezwig-Flensburg
http://www.schleswig-flensburg.de/

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 13 października z okazji Dnia Nauczyciela nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Piszu otrzymali nauczyciele: Alicja Branicka, Magdalena Geserick, Iwona Karczmarz, Elżbieta Kołakowska, Agnieszka Rurkowska, Katarzyna Kozikowska, Jerzy Karwowski i Sławomir Głuszniewski.

2. Od 13 października Zespół Szkół nr 1 w Piszu oraz Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie uczestniczą w Ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Finał akcji odbędzie się 15 listopada w Łodzi. Szkoła, która zbierze największą sumę pieniędzy otrzyma w nagrodę komputer.

3. 16 października reprezentacja dziewcząt i chłopców z Zespołu  Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie  uczestniczyła w rejonowych biegach przełajowych w Świętajnie, i zakwalifikowała do zawodów wojewódzkich.

4. 17 października 2003 r. w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym organizowanym w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Konkurs został zorganizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwo Powiatowe w Piszu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach:

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

 • praca plastyczna pt. „Osoba niepełnosprawna w moim otoczeniu”,

osoby niepełnosprawne :

 • praca plastyczna

 • dowolna praca ręczna.

W pracy plastycznej pt. „Osoba niepełnosprawna w moim otoczeniu” - I miejsce zajęła Agnieszka Malinowska ze S.P. w Kożuchach, II miejsce Patrycja Mrozowska ze S.P. w Liskach, III miejsce Beata Pupek ze S.P. w Liskach. Wyróżnienie otrzymali: Paulina Pieloch – S.P. Liski, Rafał Cichy – S.P. Liski, Magda Chudzik – S.P. Liski, Jan Michałowski – Gimnazjum Katolickie Pisz, Artur Szostkowski – S.P. nr 4 Pisz, Ilona Malinowska – S.P. Kożuchy, Ewelina Wylęgły – S.P. Bemowo Piski, Emilia Ropiak – S.P. Ukta, Klaudia Ptak – S.P. Drygały, Beata Liszewska- S.P. Drygały, Aleksandra Lesisz – S.P. Bemowo Piskie, Klaudia Lisek – S.P. Bemowo Piskie.

W kategorii osób niepełnosprawnych – praca plastyczna - I miejsce – praca zbiorowa uczniów klasy 2 gimnazjum specjalnego w Łupkach, II miejsce – Mariusz Sobolewski – WTZ, III miejsce – praca zbiorowa uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu. Wyróżnienie otrzymali wychowankowie OSW w Łupkach: Łukasz Kurzątkowski, Paweł Wiśniewski, Arkadiusz Przewódek, Katarzyna Śmiarowska, Anita Chmielewska, Krzysztof Prokop.

W kategorii osób niepełnosprawnych – dowolna praca ręczna - I miejsce – praca zbiorowa uczestników WTZ, II miejsce – Rafał Marcińczyk – WTZ, III miejsce – Arkadiusz Radziewski – WTZ. Wyróżnieni zostali: Jarosław Sosnowski  - WTZ, Teresa Babowicz – WTZ, Robert Gombin – SOSW w Łupkach, Marek Truszkowski – WTZ.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania dyrekcji szkół i placówek oraz opiekunom osób biorących udział za liczne przystąpienie do konkursu a wszystkim uczestnikom za wykonanie pięknych prac.

5. 19 października wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach wzięli udział w imprezie rekreacyjno-rozrywkowej „Podaruj uśmiech innym” w Piskim Domu Kultury. Swoje umiejętności zaprezentowała grupa taneczna i teatralna pod kierunkiem p. Szymańskiej i p. Bronakowskiej.

6. 20 października z okazji „Dnia Białej Laski” w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się spotkanie Polskiego Związku Niewidomych - Koło w Piszu.

7. 21 października wicestarosta wziął udział w naradzie wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów miast województwa warmińsko-mazurskiego. Omówiono m.in. możliwości korzystania z funduszy strukturalnych, zasady działania Europejskiego Funduszu Społecznego, realizację ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

8. 23 października odbyło się szkolenie na temat: „Trening wprowadzający znajomość normy ATP- 45(B) na szczeblu powiatowym i gminnym”. Szkolenie zostało przeprowadzone w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

9. Zawodnicy sekcji żeglarstwa regatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz UKŻ przy MOS Pisz zakończyli sezon regatowy 2003. W tegorocznym systemie sportu kwalifikowanego żeglarze z „Piskiej Bazy Żeglarskiej” brali udział w ramach 3 klas regatowych tj. Optimist, Optimist UKS i Cadet. Reprezentowali Pisz w 16 imprezach regatowych szczebla centralnego, okręgowego oraz regatach klubowych, m.in. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optimist, w Mistrzostwach Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, Suwalskiego, Podlaskiego, III W-M Olimpiadzie Młodzieży.
   MOS Pisz wraz z Uczniowskim Klubem Żeglarskim dziękują wszystkim osobom i instytucjom, których pomoc i wsparcie umożliwiły realizację większości zamierzeń sportowych zakończonego sezonu żeglarskiego

10. Katarzyna Klimaszewska, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu została po raz drugi stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Oznacza to, że Fundusz będzie jej pomagać w rozwoju zainteresowań, umożliwi udział w nieodpłatnych zajęciach (warsztaty i seminaria) w czołowych placówkach badawczych i uczelniach.

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI NA LISTOPAD 2003r.

 

10.11.2003
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Rodziny,   godz. 14.00  :

 • wykorzystanie i koszty utrzymania internatów na terenie powiatu,

 • polityka kadrowa realizowana w szkołach średnich w odniesieniu do zatrudniania nowych nauczycieli.

12.11.2003
Komisja Bezpieczeństwa, Obronności, Budownictwa, Geodezji, Drogownictwa i Komunikacji, godz. 14.00:

 • zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2004 w dziedzinie działania komisji.

17.11.2003
Komisja Rewizyjna, godz. 14.00 :

 • Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łupkach – kontrola finansowa pod kątem wydatkowania subwencji.

18.11.2003
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Sanitarnej i Środowiska, godz. 14.00  :

 • ocena współdziałania z inspekcją sanitarną i weterynaryjną na obszarze powiatu,

 • sprawozdanie z działalności komisji za II półrocze 2003r.

20.11.2003
Komisja Samorządu, Budżetu, Pracy, Gospodarki i Promocji Powiatu, godz. 15.00  :

 • informacja o projekcie budżetu na 2004r. stanowiąca rozpoczęcie procedury uchwalenia budżetu,

 • informacja Wydziału Promocji z dotychczasowej działalności,

 • rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

Do tematyki posiedzeń komisji mogą zostać dodane bieżące projekty uchwał Rady Powiatu. Posiedzenia mają charakter otwarty. Zainteresowani mieszkańcy powiatu mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji.

OGŁOSZENIA

1. W dniu 5 listopada o godzinie 1530 w Zespole Szkół Zawodowych odbędą się Dni Otwarte Szkoły. Dyrektor i Rada Pedagogiczna zapraszają na spotkanie rodziców i uczniów.

2. Starostwo opracowuje bazę teleadresową naszego powiatu. Wszystkie podmioty gospodarcze i osoby zajmujące się turystyką, jak również prowadzące inną działalność gospodarczą na terenie naszego powiatu zainteresowane umieszczeniem swoich danych w internecie prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu, tel. 423-35-05 wew.23. Zapraszamy też na naszą stronę www.info.powiat.pisz.pl gdzie znajdą Państwo do pobrania formularz rejestracji w katalogu.