Wydanie Nr 29,  z dnia 17.10.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. PRZETARGI

3. OGŁOSZENIA

4. PLAN PRACY KOMISJI


Dopiął swego...

   Jak Państwo wiecie już z prasy, Burmistrz Szymborski wymówił nam lokum przy Gizewiusza. To „lokum” to w rzeczywistości pomieszczenia zajmowane przez cztery strategiczne wydziały starostwa, a więc komunikację, budownictwo, rolnictwo i geodezję.
   Od początku swego istnienia, a więc od  pięciu lat starostwo mieści się w dwóch budynkach. Część budynku przy Gizewiusza odziedziczyliśmy po naszym „przodku” – Urzędzie Rejonowym i przejęliśmy schedę z całym dobrodziejstwem inwentarza, tzn. z nie do końca uregulowanym tytułem własności. Korowody wokół problemu, czyja jest ta część budynku, trwały od wielu lat, aż wreszcie nowy Burmistrz, Andrzej Szymborski, dopiął swego.
   Hm. Muszę przyznać, że szczerze podziwiam jego skuteczność. Nie wiedzieć czemu, przez całe długie lata kolejne ekipy odsuwały ten problem na później, kolejni włodarze nie chcieli chodzić z tym do sądu i nikt nie stawiał sprawy na ostrzu noża. Nagle rach – ciach i po wszystkim. Jeszcze bardziej podziwiam efekt, jaki Pan burmistrz osiągnie. Przez te lata dokonywano w wydziałach remontów, założono instalację alarmową, wyremontowano strych na ośrodek dokumentacji kartograficznej, położono sieć internetową i, chyba najważniejsze, zakodowano interesantom, gdzie rejestruje się samochody, gdzie załatwia się pozwolenie na budowę i gdzie dają wyrys działki. i po to właśnie, aby wydziały strategiczne były w jednym miejscu przenieśliśmy rolnictwo na Gizewiusza i tam właśnie mieści się kasa starostwa. To jeszcze nie koniec, bo przecież w tym samym budynku Pan Burmistrz ma swój wydział finansowy, swojego architekta, swoje środowisko i wszystkie te wydziały, które interesanci chcieliby  mieć w jednym miejscu. Pół biedy z miejscowymi interesantami, bo wcześniej czy później się nauczą ale co z przyjezdnymi? Mogę się założyć, że mieszkańcy Zdunowa orientują się w położeniu piskich instytucji równie słabo, jak interesanci z Dmus, Śwignajna czy Odoi. W czyim więc interesie są przenosiny wydziałów i czyj interes ta, ze wszech miar mądra, sprawiedliwa i wyważona decyzja chroni? Zawsze mi się wydawało, że urzędy mają działać tak, aby maksymalnie uprościć i skrócić drogę petenta od biurka do biurka. W powszechnej świadomości urząd to urząd i nikogo nie obchodzi czy to powiat, czy gmina. Teraz już będzie wiadomo, gdzie włada Pan Burmistrz, a gdzie powiat i jego miejsce.  Trzeba nam szukać nowych pomieszczeń w mieście, organizować transport i a przede wszystkim szukać pieniędzy na sfinansowanie pomysłu Pana Burmistrza.
   Co zrobi starosta? Na razie szukam jakiegoś wyjścia ale uprzedzam, że najgorsze czyli przenosiny będą na pewno długie i kosztowne. Co zrobią petenci? Ano, będą się błąkać po całym mieście, od budynku do budynku, klnąc starostę bo Pan Burmistrz dopiął swego.

I tego mu właśnie gratuluję. Gratuluję i pozdrawiam... a nawet trochę jakby podziwiam.

Pozdrawiam Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  7 października odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, na której zapoznano radnych z protokołem Najwyższej Izby Kontroli z przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Piszu w latach 2002-2003 oraz  rozpatrzono zarzut łamania ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez wicestarostę Z. Zielińskiego.

2.  8 października odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, na którym pozytywnie zaopiniowano wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego w Piszu na ul. Lipowej (od 1-go Maja do ul. Kwiatowej) i Pionierów (od ogródków działkowych do ul. Targowej). Ulice te mają być jednokierunkowe. O terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu mieszkańcy zostaną powiadomieni w odpowiednim terminie.

3. 9 października odbyło się drugie spotkanie starostów powiatów węgorzewskiego, giżyckiego, kolneńskiego i piskiego. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: p. W. Kulikowski - dyrektor Oddziału GDDKiA w Olsztynie, p. Z. Tolkowski - kierownik Wydziału Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego,  oraz burmistrzowie gmin leżących przy trasie 63. Tematem spotkania była poprawa przejezdności drogi krajowej nr 63 ( Perły – granica państwa – Łomża). Poruszano również  sprawę budowy mostu przez rzekę Pisę i budowy małej obwodnicy przez miasto Pisz. Strony zobowiązały się do ściślejszej współpracy między Dyrekcją GDDKiA a samorządami.

4. W dniu 11 października przeprowadzono Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe z okazji Święta Niepodległości. Zawody odbyły się w ramach Powiatowej Inauguracji Roku Sportowego 2003/2004 roku, połączonej z uroczystością otwarcia nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Okartowie. W sztafecie wzięło udział 340 uczniów  z wszystkich typów szkół.
    W trakcie zawodów powiatowych  odbyło się 5 biegów sztafetowych  w kategorii chłopców i dziewcząt ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W sztafecie 10 x 400m dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Orzyszu, drugie miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu, trzecie miejsce Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej. W sztafecie 5 x 600m dziewcząt pierwsze zajął ZSO w Piszu, drugie miejsce ZSDiL w Rucianem Nidzie, trzecie ZSO w Orzyszu. W sztafecie 10 x 600m chłopców pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum Nr 2 w Piszu, drugie miejsce Gimnazjum Nr 1 w Piszu, trzecie Gimnazjum Samorządowe w Piszu. W sztafecie 10 x 800m chłopców pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum w Orzyszu, drugie miejsce Gimnazjum w Białej Piskiej Gimnazjum Nr 2 w Piszu, trzecie Gimnazjum Nr 2 w Piszu. W sztafecie 5 x 600m dziewcząt pierwsze zajął ZSO w Piszu, drugie miejsce ZSDiL w Rucianem Nidzie, trzecie ZSO w Orzyszu. W sztafecie 10 x 800m chłopców pierwsze miejsce zajął ZSO w Piszu, drugie miejsce ZSDiL w Rucianem Nidzie, trzecie miejsce ZS Nr 1 w Piszu.

   Najlepsze drużyny zostały wyróżnione pucharami i dyplomami ufundowanymi    przez    Starostę  Piskiego   i  Burmistrza  Orzysza   oraz  PSZS w Piszu.

    Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zawody były eliminacjami  do zawodów rejonowych, które odbędą się w dniu 16 października 2003 roku o godz. 9.30 w Świętajnie.

5. 13 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, na których wręczono nagrody Starosty Piskiego. Nagrody otrzymali:

 • Maciej Chlewicki – dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu,

 • Dariusz Charubin- dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej,

 • Włodzimierz Miszczak – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu,

 • Czesław Pieczyński – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu,

 • Zbigniew Zduńczyk - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu,

 • Stanisława Neumann – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu,

 • Halina Pańkowska – z-ca dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie,

 • Katarzyna Kuczewska- pedagog w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piszu,

 • Krytyna Dembek – nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Piszu,

 • Michał Piłat - z-ca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu,

 • Zbigniew Wykowski- nauczyciel w Zespole Zawodowych w Piszu,

 • Stanisław Gutowski - nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej.

Ponadto nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu otrzymali: Janina Chróścielewska, Andrzej Lewandowski, Danuta Łęg, Iwona Niewczas, Ryszard Wojciech Pawlicki, Barbara Rukojć, Zenon Ruszczyński, Jacek Sobczak, Izabela Zaleska.


6. Starosta składa  gratulacje Zespołowi Szkół Samorządowych w Rucianem Nidzie z okazji wręczenia sztandaru i otwarcia Sali gimnastycznej.

 

PRZETARGI

1.  Zespół Szkół nr 1 w Piszu, ul. Młodzieżowa 26 ogłasza przetarg na zakup i dostawę węgla w ilości ok. 40 ton miesięcznie. Termin wykonania zamówienia - 23 października 2003. Dokładne informacje można uzyskać w kancelarii szkoły lub pod numerem telefonu - 4232143.

2.  Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego FIAT MULTIPLA SX 1,6 16V, nr rej. OTX – 1232, rok produkcji 1999.Cena wywoławcza samochodu wynosi 25400,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych).Warunki przetargu pisemnego:1. Złożenie oferty pisemnej na adres: Zespół Szkół Nr 1, 12-230 Biała Piska,ul. Sienkiewicza 16, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg” do 21.10.2003r. do godz. 1500.2. Wniesienie wadium w wysokości 2540,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych) gotówką w kasie szkoły przy ul. Sienkiewicza 16 do 21.10.2003r. do godz. 1500.

Oferta powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta;

 • Oferowaną cenę;

 • Dowód wpłacenia wadium;

 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2003r. o godz. 800 w siedzibie sprzedającego: Zespół Szkół Nr 1, 12-230 Biała Piska, ul Sienkiewicza 16.Sprzedający zastrzega sobie prawo:

 • Zatrzymania wadium, jeżeli kupujący uchyli się od zawarcia umowy kupna;

 • Unieważnienia przetargu bez podania przyczyny;

 • Swobodnego wyboru oferenta.

Samochód można oglądać w dni robocze w godz. 800 do 1500, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (087)4239024.

 

 

OGŁOSZENIA

1. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż posiada jeszcze wolne środki Funduszu Pracy na pożyczki dla:

 • Pracodawców na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych skierowanych na te miejsca,

 • Bezrobotnych, pracowników w okresie wypowiedzenia zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podjęcie pozarolniczej działalności lub działalności rolniczej, z wyjątkiem zakupu ziemi. Wysokość pożyczki nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, w razie pożyczki na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy wysokość ta dotyczy utworzenia jednego miejsca pracy.Szczegółowe informacje odnośnie udzielania pożyczek z FP. można uzyskać w PUP w Piszu, ul. Zagłoby 2 pok. nr 2, tel. 425-12-95/96 wew. 109, kontakt z Beatą Szczyrów.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu - doradca zawodowy zaprasza osoby bezrobotne i osoby poszukujące pracy do korzystania ze zbiorów informacji znajdujących się w SALI INFORMACJI ZAWODOWEJ - w siedzibie urzędu ul. Zagłoby 2, pok. nr 20:

 • komputerowa bazy danych o zawodach i możliwościach kształcenia,

 • filmy zawodoznawcze, teczki informacji o zawodach, informatory o szkołach (np. uczelniach wyższych),

 • poradniki, ulotki informacyjne dotyczące np. pisania życiorysu zawodowego (CV) i listu motywacyjnego, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,

 • oferty pracy z gazet,

 • korzystanie z internetu.

 

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI NA PAŹDZIERNIK 2003r.

 

20.10.2003 - Komisja Rewizyjna, godz. 14.00 :

 - kontrola finansowa wydatkowania subwencji Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu.

21.10.2003 - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Sanitarnej i Środowiska, godz. 14.00:

- informacja o stanie gospodarki wodnej, ochrony środowiska i zasobów przyrody na terenie powiatu.

23.10.2003 - Komisja Samorządu, Budżetu, Pracy, Gospodarki i Promocji, godz. 15.00

- realizacja zamówień publicznych,

- informacja o działalności stowarzyszeń na terenie powiatu.

Do tematyki posiedzeń komisji mogą zostać dodane bieżące projekty uchwał Rady Powiatu. Posiedzenia mają charakter otwarty. Zainteresowani mieszkańcy powiatu mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji.                                           

UWAGA

   Starostwo opracowuje bazę danych dotyczącą turystyki. Wszystkie podmioty gospodarcze i osoby zajmujące się turystyką na terenie naszego powiatu, bądź prowadzące działalność okołoturystyczną zainteresowane umieszczeniem swoich danych prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu. Szczegółowych informacji udziela p. Lech Golubiewski, tel. 423-35-05 wew.23.