Wydanie Nr 25,  z dnia 19.09.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. OGŁOSZENIA


Chłopskie święto

   Okres żniw już za nami i jak Polska długa i szeroka, w całym kraju odbywają się dożynki. Prastare święto plonów to pierwszy po żniwach chleb, wieńce i korowody. Dożynki to święto wsi, pełne spichlerze, czas radości i odpoczynku po udanych zbiorach. Dożynki to również goście, którzy zjeżdżają się, przemawiają, dziękują i życzą, żeby było lepiej.
   Nigdy nie potrafiłem oprzeć się wrażeniu, że uczestniczymy w jakimś nie do końca szczerym spektaklu, robimy dobre miny i trochę udajemy, że nie jest przecież aż tak źle, że ma się poprawić i będzie wreszcie lepiej.
   Stopa bezrobocia w powiecie to ponad 34% osób czynnych zawodowo. Jeśli powstają nowe miejsca pracy, to przede wszystkim w miastach i choć rolnictwo jest jedną z dominujących gałęzi gospodarki naszego powiatu, to od czterech lat wciąż utrzymuje się wysokie bezrobocie na wsi i w tym roku sięga prawie 44%. Będzie lepiej?
   Powiat Piski to według spisu 3046 gospodarstw rolnych, spośród których tylko około 2200 prowadzi działalność. 28% naszych gospodarstw nie utrzymuje się z pracy na roli! Więc z czego żyją ci ludzie? Gdy mają zostać zamknięte kopalnie górnicy ruszają na Warszawę. Są strajki, blokady i głodówki. Lecz jest przecież różnica między protestacyjną głodówką na Śląsku, a głodem na Mazurach. Gdy w imię nowej, liberalnej i wolnorynkowej ideologii likwidowano kilkanaście lat temu PGR-y, nikt nie pytał wsi o zdanie i nikt chyba nie przejmował się zanadto, co będzie z tymi ludzi i ich dziećmi. Będzie lepiej?
   Rosną obszary biedy i społecznego wykluczenia, pogarsza się sytuacja materialna rodzin, gminy muszą coraz więcej środków przeznaczać na pomoc społeczną – to tylko cytaty z opracowań i statystyk. Odsetek młodzieży wiejskiej, która aktywnie poszukuje stałej pracy sięga zaledwie kilkunastu procent.  Do słownictwa weszło już nowe pojęcie „gospodarstwa karłowate”, a jak wygląda wieś trzeba zobaczyć w Cierzpiętach, Kożuchach czy Ciesinie. Będzie lepiej?
   Myślę, że będzie lepiej. Choćby dlatego, że gorzej chyba już być nie może. Wbrew powszechnym na wsi opiniom uważam, że Unia Europejska przyniesie wsi więcej dobrego, niż złego. Wszystkie te SAPARD-y, IACS-y i dopłaty, które dzisiaj tak irytują rolników w rezultacie uzdrowią sytuację. Powinnością samorządów jest pomoc w tworzeniu struktur, które pomogą rolnikom skutecznie ubiegać się o środki. Sprawna realizacja programów aktywizacji obszarów wiejskich, przyczyni się uruchomienia produkcji zdrowej żywności, która jest szansą na nasz mazurski export. Szukajmy inwestorów branży przetwórstwa rolno – spożywczego, by w przyszłości słać nasze wyroby na rynki Europy. Przyszłość wsi to agroturystyka i choć nie będzie ona  jedynym źródłem utrzymania gospodarstwa, to przecież może uzupełniać dochody rolników. A póki co świętujmy wraz z nimi dożynki, bo tak mało mają powodów do  świętowania.

Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. W dniach 11-12.09. odbyły się kolejne warsztaty grupy opracowującej projekt Lokalnego porozumienia na rzecz zatrudnienia. Realizatorami projektu są Bernard Bruhnes International i Olsztyńska Szkoła Biznesu, nadzorują go PARP i Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, a finansowany jest ze środków PHARE.
13.09. W Toruniu odbyło się VII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne „Diabetica Expo 2003”. Omawiano:

 • Przewlekłe powikłania w cukrzycy – profilaktyka i leczenie

 • Insulinoterapia i farmakoterapia cukrzycy

W sympozjum udział wzięli przedstawiciele zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, oddział Powiatowy w Piszu oraz pielęgniarki oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Piszu (fot.)

2. W dniach 12 – 14.09 br. w Olsztynie pod patronatem WODR odbyły się X Targi „ Wszystko dla Rolnictwa”. W trakcie imprezy zostały rozstrzygnięte konkursy w kategoriach:

 • najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Zielone lato” – III miejsce: Ewa i Waldemar Walkerowie z Jaśkowa

 •  AGROLIGA 2003 – wyróżnienie: Joanna i Zenon Kubrowscy z Orłowa

 • „Nasze kulinarne dziedzictwo” – I miejsce i nagroda główna za węgorza wekowanego i pieczone raki mazurskie: Barbara i Mirosław Gworek z  Głodowa

 • W tej samej kategorii III miejsca zdobyły również Agnieszka Witkiewicz z Wielkiego Lasu za przekładańca miodowego i Marzanna Przybyłek ze Zdor za nalewki z owoców ogrodowych.

 •  W olimpiadzie wiedzy rolniczej VI miejsce: Sylwester Dzięgielewski – Kożuchy

Laureatom gratulujemy!

3. 15.09. Trwają prace nad powołaniem Międzypowiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych „MAZURY”. Podczas roboczego spotkania w Giżycku Starosta Węgorzewski zaproponował przyjęcie do grupy inicjatywnej przedstawicieli powiatu kętrzyńskiego, który może pochwalić się w tej dziedzinie sporymi osiągnięciami. 

4.15.09. Komisja Edukacji wstępnie zaakceptowała pomysł dofinansowywania w przyszłym roku działań tych stowarzyszeń, które przedstawią odpowiednie projekty wraz z ich budżetem. Zasady ubiegania się o dotację zostaną opracowane w odpowiednim regulaminie. 

5. 16.09. Po naniesieniu poprawek przejęto Diagnozę Sytuacji Społeczno – Gospodarczej Powiatu Piskiego, która zamyka pierwszy etap prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gospodarczego naszego powiatu. W toku dalszych prac wyłonione zostaną grupy robocze Społeczeństwo, Przestrzeń Gospodarka. 

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje osób lub rodzin, które chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej.Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • mają stałe miejsce zamieszkania i korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,

 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem,

 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR lub pod numerem telefonu:  (0-87)  423-36-20
 

7. Powiatowy Urząd Pracy w  Piszu informuje, iż istnieje możliwość przeszkolenia 3 osób z powiatu piskiego w zakresie „Profesjonalny Przedstawiciel Handlowy”.
   W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, które w okresie ostatnich 18 miesięcy nie korzystały  z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy.
    Jednostka szkoleniowa  preferuje osoby, spełniające następujące kryteria:

 • Chęć do podjęcia pracy po zakończonym szkoleniu

 • Dostateczny poziom inteligencji emocjonalnej

 • Odpowiedni zasób słów

 • Umiejętność swobodnego wypowiadania się

 • Zdolność do pokonywania trudności

 • Przyjazny stosunek do innych ludzi

 • Wykształcenie  min. średnie

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia można uzyskać w PUP w Piszu, ul. Zagłoby 2, pok. nr 5, tel. 425-12-95/96 wew 106 - kontakt z Ewą Szymańską 

 

OGŁOSZENIA

1. W dniach 8 - 27 września v-ce starosta Zbigniew Zieliński jest na urlopie. Interesantów przyjmuje Starosta Powiatu Piskiego w każdy poniedziałek w godzinach 10-15.

 2. Jest jeszcze możliwość skorzystania ze szkoleń dla sektora MSP:

 • zmiany w prawie podatkowym – 1-3 października – hotel Jabłoń

 • planowanie strategiczne – 27-29 października – hotel Jabłoń. (reklama na 1 str. gazety)

W listopadzie planowane są również szkolenia:

 • zarządzanie małym hotelem

 • wymagane zmiany w polskich przedsiębiorstwach w kontekście wejścia do Unii Europejskiej.

Koszt jednego 3-dniowego szkolenia wynosi ok. 75 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Strategii Rozwoju Starostwa: p. Renata Bazydło, tel. 423-35-05 wew. 23

3. Do tej pory w trakcie 7 szkoleń (przedstawiciele 16 firm) zostało przeszkolonych 38 osób terenu powiatu.