Wydanie Nr 24,  z dnia 12.09.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. OGŁOSZENIA


Gratulujemy

     Jeśli uważnie śledzicie Państwo prasę, to zapewne natknęliście się na informację, że w rozpisanym przez Gazetę Wyborczą konkursie „Wakacje nad jeziorami” na najwyższych miejscach uplasowały się miejscowości, położone w naszym powiecie. W kategorii „ulubiona restauracja” zwyciężyła prowadzona przez państwa Worobców Oberża pod Psem w Kadzidłowie, „ulubiona letnia impreza kulturalna” to cykl koncertów letnich w Leśniczówce Pranie i państwo Kassowie, ulubiony pensjonat to Galindia i państwo Kubaccy, a „ulubiona miejscowość” ( miejsce trzecie) to Kadzidłowo, a zatem znów oberża i Park Dzikich Zwierząt dr Krzywińskiego. Nie wiem jak Państwo ale ja jestem dumny i sądzę, że wszyscy możemy pogratulować sobie ich sukcesu. Mamy jak widać ofertę turystyczną, mamy ów produkt i są w Ziemi Piskiej miejsca godne polecenia. Wszystkich tych ludzi znam i wiem, że nie strzegą zazdrośnie tajemnicy swego powodzenia. Ta łyżka dziegciu, bo przecież wszystkie wymienione miejsca znajdują się na terenie gminy Ruciane Nida, może przerodzić się w miód. Wystarczy tylko przenosić wzorce na własny grunt, dodać własny pomysł na turystykę i ozdobić własnym niepowtarzalnym klimatem. Wiem, że w Ogródku też będą imprezy kulturalne, w Kotle Dużym jest pensjonat (ma styl, nie ma reklamy), a Biała Piska to raj dla rowerów. Niech sukces osób przedsiębiorczych z gminy Ruciane Nida będzie forpocztą sukcesu całego powiatu, bo przecież ankieta wśród turystów to najbardziej miarodajny wskaźnik popularności i sukcesu. Z takich właśnie wskaźników należy korzystać realizując strategię rozwoju powiatu, czego sobie i Państwu życzę.
Razem można więcej
      Przyszłoroczne wstąpienie do UE to koniec samorządowych działań „na własną rękę”, a typowy polski indywidualizm ustąpić musi pracy zespołowej i to według europejskich standardów. Podejmujmy więc tę współpracę, póki zostało nam jeszcze trochę czasu.
      Chodnik przy ul. Warszawskiej w Piszu to wspólne przedsięwzięcie olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad (ukłony dla dyrektora Królikowskiego), starostwa i gminy Pisz. Za niefortunne pominięcie UGiM w Piszu w artykule Gazety Piskiej burmistrza Szymborskiego serdecznie przepraszam. Mam nadzieję, że tę niezręczność wszyscy puścimy w niepamięć.
     Wspólne przedsięwzięcia mają tę zaletę, że pozwalają udźwignąć ciężar finansowy inwestycji, których w pojedynkę zrealizować nie można. Zatem gdzie się tylko da, należy zawierać porozumienia i wspólnie podejmować prace. Wspólne przedsięwzięcia planujemy również na terenie pozostałych gmin naszego powiatu, a zbieżne interesy urzędów to podstawa przy załatwianiu spraw mieszkańców naszych gmin. Bo przecież po to nas wybrali.

Pozdrawiam

Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1.  27 sierpnia odbyła się sesja wyjazdowa zarządu powiatu piskiego, podczas której rozważano możliwość likwidacji gospodarstwa pomocniczego w Oblewie.

 2.  28 sierpnia odbyła się sesja Rada Powiatu. Podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie Powiatu Piskiego na rok 2003r.

  • oddania Muzeum w Praniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Ruciane Nida i Orzysz (Muzeum M. Kajki w Ogródku)

  • powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu.

  • Rada odrzuciła wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Andrzejem Nowickim.

Podczas sesji ślubowanie nauczyciela mianowanego złożyli: Justyna Nidzgorska, Katarzyna Kozikowska i Radosław Drężek. (fot.)

3.  9 września w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Ełku odbyło się spotkanie z dyr. M. Krajewską i panią wizytator Elżbietą Trejnis. Tematem spotkania było zaopiniowanie projektów organizacyjnych i aneksów na nowy rok szkolny 2003/2004. Zapoznano się również z harmonogramem kontroli jakości pracy szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat. Ponadto omówiono projekt porozumienia o zasadach współpracy pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty a samorządami powiatowymi.

 4. 10 września w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie omawiano przyczyny  wstrzymania dotacji na szkolenie absolwentów szkół wyższych. W tym samym dniu odbyło się również spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, podczas którego omawiano możliwości dofinansowania ze środków PAOW remontu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach. W spotkaniu udział wzięła pani Ewa Ryzińska, dyrektor ośrodka.

5. 10 września odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Obronności, Budownictwa, Geodezji, Drogownictwa i Komunikacji. Omawiano zagadnienia  koordynacji komunikacji w Powiecie Piskim, organizacji ruchu drogowego i  problem utrzymania dróg publicznych.

6. Plan posiedzeń Komisji Rady Powiatu:

- 15 września – Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Rodziny:

  1. informacje w sprawie prac nad utworzeniem domu pomocy społecznej   w Białej Piskiej,

  2. informacja o działalności stowarzyszeń na terenie powiatu Piskiego.

- 16 września – Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Sanitarnej i Środowiska:

  1. informacja o realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2003r. w   dziedzinach      objętych zadaniami komisji

- 18 września – Komisja Samorządu,  Budżetu, Pracy, Gospodarki i Promocji:

  1. działalność Powiatowej Rady Zatrudnienia,

  2. informacja o działalności stowarzyszenia związków powiatów polskich w nowej kadencji,

  3. informacje o realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2003r.

7.  W ramach projektu „Wspieranie porozumień na rzecz zatrudnienia” dniach 11-12 września odbędzie się kolejny etap szkolenia w Pasymiu. W szkoleniu udział wezmą przedstawiciele samorządu lokalnego, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

8.  12 września w Domu Kultury w Piszu o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie młodzieży z terenu powiatu Piskiego z panią Olgą Lipieńską. Spotkanie organizuje Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu.

OGŁOSZENIA

Starostwo Powiatowe w Piszu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłaszają konkurs plastyczny pt. „EUROPEJSKI ROK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

I.                    Dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych  - temat prac plastycznych „ Osoba niepełnosprawna w moim otoczeniu”.

II.                  Dla osób niepełnosprawnych :

1)       praca plastyczna pt. „Świat wokół mnie”

2)       dowolna praca ręczna

Konkurs trwa od 01.09.2003 r. do 10.10.2003 r.  Prosimy o nadsyłanie prac konkursowych        w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 10 października 2003 r. do PCPR w Piszu.

Prace będzie oceniało jury w składzie: Starosta Piski, dwóch plastyków, przedstawiciel PCPR, przedstawiciel organizacji pozarządowej, oligofrenopedagog.

Dnia 17 października 2003 r. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.