Wydanie Nr 21,  z dnia 22.08.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2.OGŁOSZENIE


Drodzy Państwo

     „Żeby im się chciało chcieć”

     Za tydzień radzić będziemy nad Powiatowym Funduszem Poręczeń Kredytowych. Czym jest, a właściwie czym mógłby być taki fundusz pisałem miesiąc temu w naszym biuletynie.
    Na spotkanie pozwoliłem sobie zaprosić burmistrzów, przewodniczących gminnych samorządów, dyrektorów banków, przedstawicieli największych firm i nadleśnictw naszego powiatu. W sumie w spotkaniu uczestniczyć będzie ponad 20 osób. Mam nadzieję, że nie będzie to jeszcze jedna nasiadówka, z której nic na przyszłość nie wyniknie. Wręcz przeciwnie. Liczę, że zdołamy w oparciu o własne środki stworzyć finansowe podwaliny pod przyszły fundusz, że własnymi staraniami doprowadzimy do porozumienia samorządów i lokalnego biznesu, że uda nam się powołać ponadgminny organizm, który już w niedalekiej przyszłości, i oby jak najszybciej mógł służyć naszym przedsiębiorcom.
     Powtórzę myśl, którą już się z Państwem dzieliłem. Podczas poprzednich spotkań w sprawie funduszu widać było doskonale podejście samorządowców do kwestii funduszu. Nas – starostów, burmistrzów i przewodniczących gminnych samorządów interesuje przede wszystkim problem zwalczania bezrobocia. Powiatowa Rada Zatrudnienia to organizm, którego celem jest przede wszystkim taki podział środków, aby bezrobocie ograniczyć i przeciwdziałać jego skutkom. Lecz jako samorządy nie mamy instrumentów pozwalających na tworzenie nowych miejsc pracy. Nie zbudujemy fabryki, nie zostaniemy jej udziałowcami i nie udzielimy jakiegoś preferencyjnego kredytu. Nie jesteśmy ani przedsiębiorstwem, ani bankiem. Co możemy, to tworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości, umożliwiać start nowych podmiotów i wzrost już istniejących. Zatem chcąc zwalczać bezrobocie należy wspierać przedsiębiorców.  Pomagać tym, którzy dają lub mogą dać pracę.
    Liczyłem po cichu, że gdy już założymy ten nasz fundusz, to władze województwa zasilą go odpowiednim kapitałem. Nic z tego chyba nie będzie, bo Urząd Marszałkowski rozsyła zaproszenia do finansowego wsparcia funduszu wojewódzkiego. Cóż, bliższa ciału koszula. Czy nasz biznes zdoła dopchać się do kasy w dość odległym przecież Olsztynie? Jeśli namawiają, to znaczy, że potrzebują pieniędzy, a zatem jest zainteresowanie poręczeniami. Kto wygra w wyścigu: przedsiębiorstwo w Olsztyna czy Pisza, hotel z Elbląga czy Rucianego, rolnik spod Ostródy czy Białej? Jestem przeciw.
     I bez tego wątpliwości i nierozstrzygniętych kwestii jest sporo. Czy stać nas na fundusz, czy wystarczy pieniędzy na jego uruchomienie i utrzymanie, czy będzie się rozwijał, czy będzie odpowiednie zainteresowanie przedsiębiorców i wreszcie jesteśmy już gotowi, aby przejść ponad partykularyzmem. Czy nie zaszkodzą mu lokalne animozje i urazy, czy obroni się przed plotkami i zarzutami i czy nie rozdepczą go swoją niechęcią ci, którzy wiedzą, że najlepiej jest w ogóle nie próbować.
     Uważam, że powinniśmy spróbować, powinniśmy dać szansę sobie, bezrobotnym i przedsiębiorcom. Twórzmy i ratujmy, nawet jeśli mielibyśmy improwizować. Przywołując tytułową myśl St. Wyspiańskiego chciejmy coś zrobić „żeby im się chciało chcieć”.

Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. w lipcu uczniowie Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Piszu w ramach unijnego programu Comenius wydali kolejną publikację w języku angielskim pt.”In quest roots. Migrations, deportations or expulions?” Stanowi ona podsumowanie trzyletniej współpracy przy realizacji wspólnego projektu pt. „Korzenie”(„Roots”), w którym uczestniczą uczniowie z czterech szkół – z Polski, Litwy i Niemiec. Publikacja została wydana pod kierunkiem następujących nauczycieli: Haliny Choroś, Magdaleny Jermacz, Andrzeja Lewandowskiego i Ryszarda W. Pawlickiego (szkolnego koordynatora projektu).

2. 15 sierpnia starostowie piscy spotkali się ze starostą powiatu gryfickiego Kazimierzem Sadź, starostą Buska Zdroju Jerzym Kolarzem i z panią burmistrz Fromborka Krystyną Lewańską. Podczas spotkania omawiano perspektywy przyszłej współpracy powiatów obejmującej swym zakresem współpracę gospodarczą, kulturalną i sportową. Po spotkaniu goście wzięli udział w obchodach Dni Wiartla.

3. 19 sierpnia odbyło się spotkanie Zespołu do Projektowania Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Piskim. Prace są już zaawansowane i trwają konsultacje nad jej treścią. Dokument ma obejmować zadania szkolnictwa ponadgimnazjalnego na lata 2004 – 2007.

4. 20 sierpnia przedstawiciele starostwa i gminy Pisz wzięli udział w otwarciu Punktu Konsultacyjno – Doradczego Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Ełku. Celem wspólnego wyjazdu jest przyjrzenie się działalności fundacji i zbadanie możliwości przeniesienia niektórych rozwiązań na nasz teren.

5. 22 sierpnia odbędzie się spotkanie dotyczące wspólnej inwestycji budowy drogi Orzysz-Cierzpięta-Miłki-Marcinowa Wola,  w którym udział wezmą starostowie piscy Zbigniew Włodkowski  i Zbigniew Zieliński , burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk , starosta giżycki Wacław Strażewicz i wójt Miłek Wiesław Sajdak. Połączenie drogowe związane jest z projektem połączenia jezior Tyrkło-Buwełno, które miałoby utworzyć nowy szlak żeglarski na Mazurach.

6. 26 sierpnia odbędzie się narada dyrektorów szkól ponad gimnazjalnych i placówek szkolno-wychowawczych w sprawie organizacji roku szkolnego 2003/2004.

OGŁOSZENIA

1. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu ogłasza nabór na szkolenie „Pracownik ochrony fizycznej I – go stopnia”.
O wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia może ubiegać się osoba, która:

  • ma obywatelstwo polskie,

  • ukończyła 21 lat,

  • ukończyła co najmniej szkołę podstawową,

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  • nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwa umyślne,

  • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Powyższe szkolenie realizowane jest w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
W związku z tym w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby  bezrobotne,  które       w okresie ostatnich 18 miesięcy nie korzystały z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, oraz szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy.
Osoby zainteresowane  kursem zapraszamy do PUP w Piszu, ul. Zagłoby 2, pok nr 5, tel. 425-12-95/96 wew. 106, kontakt z Ewą Szymańską.