Wydanie Nr 19,  z dnia 08.08.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. UWAGA


 Statuetki dla najlepszych

   Pozwolę sobie stwierdzić, że zaczyna się u nas dziać sporo dobrego. Myślę o naszych sprawach lokalnych i skupiam się na procesach zachodzących w powiecie, bo  na wydarzenia w skali gospodarki czy państwa nie mamy przecież wpływu. Pieniędzy oczywiście nie ma, sezon turystyczny jest raczej taki sobie, przedsiębiorcy narzekają czekając lepszego jutra a bezrobocie... szkoda gadać. Mimo to odnoszę wrażenie, ze coś się jednak dzieje. Od razu powiem, że nie będę nikogo chwalić, aby nie urazić tych, których  nie wymieniłem.
   Jako starosta skupiać się muszę na tym co integruje, co łączy społeczność lokalną i jest zaczątkiem przyszłego. Przyszłość zaś wyznaczają pewne kierunki, które kiedyś staną się standardem, osoby, które swoimi  sukcesami i działaniami wyznaczają nową jakość i zdarzenia, które warto nagłośnić i propagować. Pomysł nie jest nowy i w żadnym razie nie zamierzam przypisywać sobie jego autorstwa. Chciałbym tylko przeszczepić go na nasz grunt i abyśmy wspólnie nadali mu odpowiednią rangę.
   "Wilk Piski". Tak mogłaby nazywać się statuetka, którą w ciągu roku uhonorowanych mogłoby zostać pięć osób z naszego powiatu za wybitne osiągnięcia w dziedzinach takich jak: życie gospodarcze, wydarzenie kulturalne, szczególna, wyróżniająca się działalność na rzecz Ziemi Piskiej, sukces sportowy i postawa godna pochwały. Dlaczego wilk? Bo wilka właśnie mamy w herbie powiatu, a impreza miałaby mieć rangę powiatową. Niechętni powiedzą, że starosta chce wyakcentować swoją pozycję. Cóż, nie da się tego uniknąć, jeśli gala miałaby mieć taką rangę. Prawdziwymi jednak gospodarzami naszego regionu są burmistrzowie i to oni, jako równorzędni członkowie kapituły "Wilka" będą nominować laureatów statuetki. Szóstym członkiem kapituły powinien, moim zdaniem, zostać Redaktor Naczelny Gazety Piskiej. Gazeta jest najlepszym medium w naszym powiecie, dociera do prawie wszystkich i potrafi jednoczyć nasze środowisko wokół rzeczy ważnych. A na tym przecież burmistrzom i mi najbardziej zależy.
   Obok Wilków kapituła przyznawałaby również statuetki Wilczków i, jak się Państwo domyślacie, laureatami wyróżnień byliby najmłodsi. Wyobrażam sobie, że moglibyśmy ich honorować stypendiami. Każdy burmistrz ma u siebie całą czeredę zdolnych dzieciaków, którym trzeba jakoś pomóc. Gazeta Piska też  będzie hojna, prawda Panie Marku...? 
Wszystko jeszcze przed nami. Trzeba spotkań, ustaleń, zobowiązań ale coś mi mówi, że w tej sprawie pójdzie nam jak po maśle.

    Pozdrawiam i czekam na Państwa opinie.

Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piszu wraz z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Mazurskim WOPR, Mazurską Stacją Ratownictwa Wodnego w Okartowie oraz przedstawicielami Gminy w dniach 7-11 lipiec przeprowadziły kolejną kontrolę przygotowania ośrodków położonych nad wodą do bezpiecznego wypoczynku osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie powiatu

2. od 21 lipca trwa w starostwie kontrola NIK, której przedmiotem jest łączenie zatrudnienia w administracji i wykonywanie działalności gospodarczej przez pracowników starostwa . W szczególności kontrola dotycz wydziałów budownictwa i geodezji oraz Wicestarosty, Skarbnika i Sekretarza Powiatu.

3. 09 sierpnia (w sobotę) o godz. 1530 odbędzie się inauguracja sezonu kulturalnego w Muzeum Michała Kajki w Ogródku, kierowanym przez p. Wojciecha Kassa.
W programie przewidziano recytację wierszy (Irena Jun)przy akompaniamencie K. Hordyjewicz (skrzypce) i R. Zielińskiego (fortepian). Ponadto odbędzie się promocja wierszy mazurskiego poety w wydaniu polsko - niemieckim (wydawnictwo KPN Berlin).
Wydarzenie warte jest uwagi miłośników kultury z wyższej półki i dlatego w imieniu dyrektora i własnym serdecznie Państwa zapraszamy

4. Podczas kontroli ośrodków wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad obszarami wodnymi sprawdzono realizację:

  • - zagospodarowania obszarów wodnych w celu umożliwienia kąpieli osób wypoczywających nad wodami

  • - oznakowanie miejsc, w których jest zabronione lub niebezpieczne (po uprzednim sprawdzeniu przez WOPR)

  • - zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpielisk i wyposażenie kąpielisk w środki pierwszej pomocy

  • - badanie dna kąpielisk przed ich uruchomieniem

  • - stan formalno - prawny pomostów i kąpielisk

  • - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

  • - przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska i Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  

UWAGA

  W związku z tworzeniem bazy danych dla potrzeb edycji informatora turystycznego, wszystkie podmioty gospodarcze i osoby zajmujące się turystyką na terenie naszego powiatu, bądź prowadzące działalność okołoturystyczną proszone są o kontakt z Wydziałem Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu.
Tel. 423-35-05, wew. 23.