Wydanie Nr 18,  z dnia 01.08.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. RZECZNIK KONSUMENTÓW INFORMUJE

3. OGŁOSZENIE


Drodzy Państwo

    Będąc przedstawicielem administracji samorządowej mam w swych ustawowych kompetencjach miedzy innymi nadzór nad działalnością organizacji, związków i stowarzyszeń. Jednocześnie uważam, że administracja powinna jak najmniej ingerować w taką działalność. Odgórne kontrolowanie, przymuszanie i jakiekolwiek sterowanie aktywnością wszelkich dobrowolnych organizacji jest wbrew istocie ich dobrowolności. Mało tego. Uważam, że tylko inicjatywy oddolne są autentyczne i wartościowe, a inspiracja płynąca z góry zawsze jest obarczona pewną dozą nieufności. I oto paradoks: wbrew swym wyznawanym przekonaniom, starosta będzie dzisiaj namawiał do utworzenia nowej organizacji.
   Ilość organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze z branży turystycznej jest w Polsce przeogromna. Wszystkie wyrażają interesy, potrzeby i opinie środowiska w sposób najlepszy i właśnie tylko one powinny być pytane o opinie, zapraszane do współpracy i dofinansowane. Wynikający z tego galimatias uniemożliwia prowadzenie jakiejkolwiek sensownej polityki gospodarczej w tym względzie pomiędzy administracją a biznesem. O braku porozumienia pomiędzy samymi przedstawicielami nawet nie wspominam. Ustalenie standardu jakości usług, katalogu ofert, współpracy w ramach branży czy znaku jakości jest niemożliwe. Na dodatek zrzeszenia rodzą się i umierają nawet nie wiedzieć kiedy. Sam znak parę osób, którym założenie kolejnego stowarzyszenia przychodzi z nadzwyczajną łatwością.

    Polska Organizacja Turystyczna (POT) to twór mający organizować gospodarkę turystyczną na poziomie krajowym. Na poziomie regionalnym turystyką zajmować się będą ROT-y, czyli Regionalne Organizacje Turystyczne.
   Założona w styczniu Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła działalność 01 lipca b.r., a jej biuro mieści się w Olsztynie przy ul. Staromiejskiej 1. W sierpniu przedstawiona zostanie strategia rozwoju turystyki naszego regionu, która wyznaczy priorytety działań na nadchodzące lata. W oparciu o nią będziemy budować własną strategię, która uzupełni strategię rozwoju powiatu. Musimy również, a właściwie powinniśmy stworzyć LOT, czyli lokalną organizację turystyczną, która zajmie się promocją i koordynacją działań promocyjnych w całym powiecie.
    Co dają nam ROT-y i LOT-y? Korzyści jest cała lista, począwszy od wspierania budowy lokalnego biznesu, a na funduszach strukturalnych skończywszy. Dla mnie najważniejsze są zmniejszone koszty promocji oferty turystycznej, dostęp do bazy oferty turystycznej w kraju i za granicą. Wspólna działalność wydawnicza, bezpłatna dystrybucja, badania i analizy rynku, dofinansowanie udziału w targach itd., itp.
     Stary slogan, że w jedności siła niesie ważną aktualną treść. Zamiast rozczłonkowania, dezintegracji i działań na własna rękę, możemy (możecie) działać wspólnie. Obok rekreacji stacjonarnej, gdzie turysta spędza w jednym miejscu 2 tygodnie, tworzy się nowy styl wypoczynku. Przyjezdni stają się przejezdnymi i jeżdżą od jednej turystycznej atrakcji do drugiej. Kiedyś we Francji zdumiałem się jakie to proste. Dzięki karnetom wykupionym w Normandii zwiedziliśmy Zamki nad Loarą o 30% taniej. W następnym roku oglądaliśmy w Hiszpanii Sagrada Familia i dlatego nocleg w Cordobie mieliśmy  za pół ceny. Oferta turystyczna to jedno, a porozumienia to drugie.  Dajmy im szansę aby po zobaczeniu Tatr czy Helu chcieli popływać na Mazurach.

Starosta Piski Zbigniew Włodkowski

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. w maju młodzież i nauczyciele Szkoły Podstawowej imK.I.Gałczyńskiego w Okartowie przystąpili do organizacji ścieżki dydaktycznej na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Giżycko. Trasa ścieżki przebiegać będzie wzdłuż jeziora Tyrało . Przyszłym turystom i osobom odwiedzającym lasy ukażą się urokliwe zatoczki, bogactwo roślin, wzgórze- pozostałość po wczesnośredniowiecznej osadzie Galindów. Przygotowanie ścieżki jest w fazie projektowania

2. 25 lipca wice starosta Zbigniew Zieliński i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu Leszek Skolimowski spotkali się ze starostą ostrołęckim i z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrołęce w sprawie wspólnej inwestycji budowy drogi Pisz-Karpa-Łączki.
Termin rozpoczęcia inwestycji ustalono na miesiąc wrzesień.

3. 25 lipca komendant Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Piszu Mirosław Czyż i wice starosta Zbigniew Zieliński spotkali się z komendantem Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej Grzegorzem Knieflem . Omawiano realizację zadań KPPSP w Piszu

4. 26 lipca wice starosta spotkał się z kierownictwem Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie Andrzejem Chudzickim i Janem Sagańskim . Tematem spotkania było bezpieczeństwo na jeziorach powiatu piskiego.

5. 30 lipca wice starosta brał udział w naradzie w Oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Zdrowia w Olsztynie . Tematem posiedzenia było omówienie wojewódzkiego planu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW INFORMUJE

   Od 1 stycznia br. sprzedawca ponosi większą odpowiedzialność za jakość oferowanych towarów. Odpowiada nie tylko za ich oznakowanie, opakowanie, stan plomb, zabezpieczeń ale także za reklamę danego produktu nawet jeżeli sam nie jest jej autorem, lecz np.producent, hurtownik czy importer.
Od stycznia handlowiec odpowiada za niezgodność towaru z umową. Niezgodność ta występuje , gdy towar nie spełnia powszechnych, rozsądnych oczekiwań kupującego.
   Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru w ciągu dwóch lat od wydania rzeczy. Od 1 stycznia 2003 r. klient reklamujący towar niezgodny z umową nie może od razu domagać się zwrotu pieniędzy. Teraz osoba zgłaszająca niezgodność rzeczy z umową może domagać się najpierw jej naprawy lub wymiany na nową, zgodną z umową. Żądania obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy wchodzą w grę dopiero , gdy naprawa lub wymiana: są niemożliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają kupującego na znaczne niedogodności.
    Żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy można również wtedy, gdy sprzedawca nie zrealizował żądań klienta w odpowiednim terminie. Sprzedawca powinien ustosunkować się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. Gdy tego nie zrobi, przyjmuje się, że reklamację uznał.
    Powstały mankament należy reklamować w terminie dwóch miesięcy od jego zauważenia. Podczas reklamacji należy pamiętać o protokole reklamacyjnym, dokładnym określeniu wady, roszczeniu .
    Konsument musi być aktywny i świadomy swych praw. Przede wszystkim wybierając towar w sklepie musi pamiętać, że nie ma prawa zwrotu towaru bez wad, czyli zgodnego z umową lub reklamą.   

OGŁOSZENIA

  

1. Aktualny wyciąg z rozkładu jazdy pociągów obowiązujący od dnia 15 lipca do 13 grudnia 2003 r.

  • Pisz-Olsztyn: 4.55, 13.50, 18.23.

  • Olsztyn –Pisz  10.52, 15.46, 21.06

2.Starostwo Powiatowe w Piszu jest w trakcie opracowywania szczegółowej dokumentacji nt. firm działających w szeroko rozumianej branży turystycznej. Zebrany materiał posłuży do opracowania w przyszłości strony internetowej z ofertą turystyczną naszego regionu i wydania folderu. Osoby zainteresowane zamieszczeniem swojej informacji w w/w dokumentacji prosimy o kontakt z P. Lechem Golubiewskim tel.4233505 wew.23.