Wydanie Nr 11,  z dnia 06.06.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. OGŁOSZENIE

3. Z PRAC ZARZĄDU POWIATU


 

INFORMACJE Z POWIATU

1. 5 czerwca na zaproszenie Zarządu Powiatu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Piszu wicestarosta Zbigniew Zieliński wziął udział w spotkaniu.

 2. 10 czerwca o godz. 12 na placu Daszyńskiego w Piszu odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. W uroczystościach wzięli udział m.in. starosta Zbigniew Włodkowski i wice starosta i jednocześnie Przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru Zbigniew Zieliński.

 3. 14 i 15 czerwca Mazurska Stacja Ratownictwa Wodnego w Okartowie obchodzić będzie swoje 25-lecie . Z tej okazji odbędą się uroczystości na terenie Wojskowego Domu Wypoczynkowego w Orzyszu, a następnie goście przejadą na teren Stacji. /ZDJĘCIE/

 4. 30 maja w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu miało miejsce uroczyste pożegnanie tegorocznych abiturientów. Rok ten zapisał się w pamięci także z powodu największej od lat liczby zdających egzamin dojrzałości –178. W uroczystości przygotowanej przez Mirosławę Anzulewicz , Anetę Czrtoryjską i Elżbietę Gromadzką, która zadbała o część artystyczną . uroczystości uczestniczyli starosta Zbigniew Włodkowski i Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Klimek.

 5. w dniach 7 i 8 czerwca odbyły się po raz kolejny regaty o Puchar Starosty w klasie Cadet , Optymist i Optymist UKS .Zawody odbyły się przy wyjątkowo sprzyjającej pogodzie. Oprócz gospodarzy w regatach wystartowali przedstawiciele powiatów: ełckiego, giżyckiego i suwalskiego. W organizację zawodów bardzo czynnie włączyli się sponsorzy i rodzice, dzięki czemu wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymały nagrodę (ZDJĘCIE).

 6. 9 czerwca w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyła się narada robocza dyrektorów szkół ponad gimnazjalnych odnośnie projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2003/2004.Omówiono wnioski wypływające do pracy w nowym roku szkolnym, po zatwierdzeniu projektów przez Kuratorium Oświaty i Starostę.

 7. w związku ze zbliżającymi się wakacjami Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Olsztynie i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty organizują bezpłatny wypoczynek letni dla dzieci z rodzin najuboższych. Z wypoczynku tego w formie kolonii lub obozu ( w zależności od wieku) skorzysta 30 dzieci z naszego powiatu. Typowanie dzieci przeprowadzą Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach.

 

OGŁOSZENIE

Z dniem 16 czerwca 2003 roku wojewoda warmińsko-mazurski wprowadził rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów oraz wypożyczalni sprzętu pływającego.

Użyte w rozporządzeniu zwroty oznaczają:

1.statek o napędzie mechanicznym – statek posiadający mechaniczne urządzenia napędowe, niezależnie od sposobu ich zamocowania. Za statek o napędzie mechanicznym uważa się również skuter wodny, poduszkowiec oraz wodolot.

2.kąpielisko zorganizowane – teren położony na obszarze4 wodnym z plażą na stałe przystosowany do kąpieli, z wyznaczonymi i trwale oznakowanymi strefami kąpieli, wyposażony w urządzenia sanitarne raz inne urządzenia jak: pomosty, natryski i szatnie.

3.kąpielisko prowizoryczne-teren położony na obszarze wodnym, z plażą, przystosowany do sezonowego wykorzystania, z miejscem do kąpieli prowizorycznie oznakowanym oraz wyposażony w urządzenia sanitarne.

 

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU

- przyjęto projekt w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok,

- podjęto Uchwałę w sprawie obniżki ceny wywoławczej w drugim przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku wielorodzinnym nr 4 „b” wraz z udziałem w gruncie działki nr 267/5 położonej w Piszu przy ul. Sienkiewicza.

- podjęto decyzję w sprawie przekazania w trwały zarząd dla Powiatowego Zarządu Dróg nieruchomości położonych w obrębie: Pogobie Średnie, Łysonie, Pilchy, Piskorzewo, Orłowo, Łupki, Liski.