Wydanie Nr 10,  z dnia 06.06.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2.  RADA POWIATU


Drodzy Państwo

Impreza lotnicza w Rostkach pokazała zainteresowanie mieszkańców powiatu piskiego tym nader widowiskowym sportem. Jest nam niezmiernie miło, że w festynie lotniczym, który był przygotowany na  200 osób. wzięło udział około 700 osób. Przerosło to nasze wszelkie oczekiwania. Impreza ta miała na celu przybliżenie mieszkańcom powiatu problematyki sportu lotniczego, spotkanie ze środowiskiem lotniczym, a także sprawdzenie możliwości przyjmowania samolotów przez lotnisko w Rostkach. W roku przyszłym na przełomie maja-czerwca zamierzamy zorganizować dużą imprezę rekreacyjną dla mieszańców naszego powiatu z udziałem samolotów pod hasłem:
" III Jarmark Lotniczy Aeroklubu Wielkich Jezior Mazurskich". Serdecznie podziękowania składamy za pomoc w zorganizowaniu międzylądowania w Rostkach w czasie rajdu lotniczego: Panu pułkownikowi Bogdanowi Markiewiczowi, panu Stanisławowi Tołowińskiemu właścicielowi lotniska w Wilamowie k/Kętrzyna oraz panu Markowi Truszkowskiemu dziennikarzowi Gazety Olsztyńskiej.

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękuje za przybycie.

 Starosta piski Zbigniew Włodkowski

 

 

INFORMACJE Z POWIATU

1. Od czerwca uruchomione zostaną kolejne programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego na zlecenie PARP rozpoczyna cykl 8 seminariów informacyjnych połączonych z warsztatami na temat systemu pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz procedur ubiegania się o dotacje i zasad sporządzania wniosków. Udział w seminarium jest bezpłatny. Pierwsze spotkanie odbyło się 28 maja w Iławie . Dzięki staraniom starosty Zbigniewa Włodkowskiego następne zaplanowano na 27 czerwca w Starostwie Powiatowym w Piszu. Kolejne odbędą się  4 lipca w Starostwie Powiatowym w Giżycku, 25 lipca w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, 29 sierpnia w Działdowskiej Agencji Rozwoju Działdowa, 26 września w Urzędzie Miasta w Gołdapi, 24 października w Elbląskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Elblągu , 28 listopada w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie.

W programie seminarium: programy pomocowe dla przedsiębiorstw finansowane ze środków krajowych, dostępne programy dla MSP w ramach Phare w 2003 roku, procedura ubiegania się o dotacje w ramach Phare, zasady przygotowania wniosków o dotację w ramach programów Phare, systemy pomocy i programu dla otoczenia biznesu, gdzie szukać informacji i pomocy.

Zapraszamy i oczekujemy na zgłoszenia.

Kontakt -  Starostwo Powiatowe w Piszu tel. 423-35-05 w.23  z p. Renata Bazydło.

2. W ramach projektu PHARE realizowanego przez Duńską Szkołę Administracji Publicznej pracownicy Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu uzyskali certyfikaty Unii Europejskiej w zakresie Programów Redukcji Zanieczyszczeń i Zintegrowanej Kontroli Zanieczyszczeń (IPPC )

3. Wskutek dopingu Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu Szkoła Podstawowa im K.I.Gałczyńskiego w Okartowie  i Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie przystąpiły do Konkursu 4 H „Las i  My”  rozpisanego przez Fundację Edukacyjną 4 H w Polsce. Celem programu jest : - przygotowanie oferty turystycznej dla mieszkańców gminy, młodzieży z innych gmin i potencjalnych turystów,- zateresowane mieszkańców gminy walorami swojego terenu,- zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na bogactwo historyczne i przyrodnicze regionu. O wynikach konkursu poinformujemy.

4. 30 maja starosta Zbigniew Włodkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym inwalidów wojennych. Starosta w swoim wystąpieniu prosił członków oddziału piskiego aby  nie rozwiązywali swojego koła wskazując , że sa dla naz żywą historią inionych czasów. Członkowie koła zgłosili wniosek , aby w przychodniach i na drzwiach gabinetów lekarskich zamieścić informacje , że inwalidzi wojenni i weterani wojenni przyjmowani są poza kolejnością.

 5. W dniu 30 maja z okazji Dnia Samorządowca zostało zorganizowane spotkanie pracowników starostwa. Na spotkanie integracyjne zostali również zaproszeni radni powiatowi.

 6. Zakończyły się matury, niestety nie wszystkim udało się szczęśliwie przebrnąć przez egzamin dojrzałości i tak: w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu do egzaminu przystąpiło 83 osoby , zdało 76, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu przystąpiło 152 osoby zdało 129, Zespół Szkół nr 1 w Piszu przystąpiło 128 zdało 115, Zespół Szkół Zawodowych w Piszu przystąpiło 175 zdało 165, Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej przystąpiło 54 zdało 32, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie przystąpiło 119 zdało 93.

 

RADA POWIATU

1. W dniu 29 maja odbyła się sesja Rady Powiatu. W trakcie obrad radni przyjęli i pozytywnie ocenili informację Komendanta Komendy Powiatowej Policji Jana Topki o istotnych zagrożeniach bezpieczeństwa i  porządku publicznego oraz efektywności działań KPP w 2002 r., pozytywnie też oceniono informację dyrektora SP ZOZ Marka Skarżyńskiego na temat funkcjonowania SP ZOZ przedłożonej  wraz z bilansem zamknięcia działalności w 2002 r. W związku z powyższym radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe SP ZOZ-u na rok 2002.

2. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz Rady Pedegogicznej i Dyrekotora ZSLiD w Rucianem Nidzie Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie nadania ZSLiD imienia Unii Europejskiej.

3. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz parkowania pojazdów na parkingu strzeżonym.

4. Rada Powiatu przyjęła stanowisko w sprawie nie zatrudniania emerytów w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych, przyjęła stanowisko w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Józefem Cukrowskim. W wyniku odmowy przyznania środków finansowych na utrzymanie dróg powiatowych po kataklizmie 4 lipca 2002r. Rada Powiatu przyjęła stanowisko w tej sprawie, które zostanie skierowane do Premiera Rządu RP ,parlamentarzystów.

5. Rada Powiatu przychylnie ustosunkowała się do wniosku Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Piszu w sprawie umieszczenia herbu Powiatu Piskiego na sztandarze.