Wydanie Nr 9,  z dnia 30.05.2003 r

Spis treści:

1. INFORMACJE Z POWIATU

2. OGŁOSZENIA


INFORMACJE Z POWIATU

 

1. w dniu23 maja odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, która pozytywnie zaopiniowała program Powiatowego Urzędu Pracy pt „Absolwenci szkół wyższych pozyskują Środki pomocowe dla Powiatu Piskiego”. Uczestnikami programu będą absolwenci szkół wyższych zarejestrowani jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu .Po 3 miesiącach szkolenia, odbędą się warsztaty sprawdzające . Najlepsi zostaną zatrudnienia na staż absolwencki.

2. w dniu 23 maja w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu odbyło się spotkanie w sprawie budowy chodnika na ulicy Warszawskiej  (od ronda do ulicy Jagiełły) W spotkaniu udział wzięli kierownik Rejonu Dróg Krajowych w Ełku Zdzisław Purta , wicestarosta Zbigniew Zieliński , burmistrz Andrzej Szymborski oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Leszek Skolimowski.

3. dnia 23 maja starostowie powiatu piskiego Zbigniew Włodkowski i Zbigniew Zieliński oraz naczelnik Wydziału Edukacji Tadeusz Maconko byli gospodarzami spotkania w którym udział wzięli dyrektor Kuratorium Oświaty Krystyna Sobolewska i dyrektor Grażyna Przasznyska oraz naczelnicy Wydziałów Edukacji z Kętrzyna R.Tołkowicz i Ełku B.Obara. Wcześniej odbyły się warsztaty na których wyłoniono grupę do zebrania materiałów i opracowania porozumienia między organem nadzoru pedagogicznego  a jednostka samorządu terytorialnego na temat obszarów współpracy  i współdziałania .Obszary dotyczą: - doskonalenie nauczycieli, - podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości pracy szkół i placówek , - współdziałanie w zakresie rozwoju bazy , - rozwijanie aktywnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji , -organizacja pracy szkół i placówek ,- przepływ informacji , - budowanie systemu wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, - awans zawodowy nauczycieli , -szkoły placówki niepubliczne.

4. 24 maja  w Ostródzie odbyły się IV Samorządowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po raz kolejny reprezentacja samorządowców  Powiatu Piskiego skutecznie rywalizowała o główne trofeum Marszałka naszego Województwa.     W konkurencjach kadry kierowniczej w poszczególnych grupach I miejsca zdobyli: Przewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Gminy i Miasta Pisz. W piłce nożnej drużyna zajęła VI miejsce, w piłce siatkowej V miejsce. W konkurencji  przeciągania liny reprezentacja samorządowców zajęła IV miejsce, pokonując m. in. reprezentację Urzędu Marszałkowskiego. Reprezentacja kobiet w lekkoatletyce zdobyła 2 srebrne medale – w biegu na 60 m. Renata Bazydło, w biegu na 400 m Małgorzata Prusaczyk. W skoku w dal IV miejsce zajęła Renata Bazydło, Józef Boćwiński V miejsce. W konkurencji pchnięciu kulą Elżbieta Nowińska zajęła IV miejsce, a Jerzy Duda zajął V miejsce. W wieloboju rodzinnym Powiat Piski reprezentowała rodzina Państwa Strzałkowskich. Niestety zabrakło zawodników w tenisie stołowym i ziemnym przez co Powiat Piski zajął w klasyfikacji generalnej VI miejsce. Mamy nadzieję, że na V Jubileuszowych Igrzyskach w 2004 roku reprezentacja samorządowców naszego powiatu wypadnie jeszcze lepiej.    

5. w dniu 24 maja w Rucianem Nidzie odbyły się zawody strażackie. W zawodach wystartowały cztery drużyny. Impreza odbyła się w związku ze świętem strażackim.  Drużynom  kibicował starosta Zbigniew Włodkowski i burmistrz Leszek Gryciuk. W trakcie strażackiego święta zostały wręczone odznaczenia.

6. 25 maja rozpoczął się Żeglarski Tydzień Polonii Mazury 2003 pod honorowym patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Na terenie powiatu piskiego uczestnicy pojawili się 27 maja . Zwiedzili Zakład Doświadczalny PAN w Popielnie. Następnego dnia na zaproszenie Starosty Piskiego goście zwiedzili Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu, gdzie obejrzeli też występy młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Piszu.

7. 27 maja w Warszawie starosta Zbigniew Włodkowski odbył spotkanie z parlamentarzystami i prezesem spółki BRASCO A.Śmietanko . Celem spotkania było poparcie wniosku powiatu piskiego w sprawie remontu dróg powiatowych.

8. 30 maja powiat piski odwiedzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych J.Truszczyński  i dyrektor Biura Integracji Europejskiej D.Podlaszewska. Goście spotkają się z młodzieżą Zespołu Szkół  Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie a następnie z władzami i mieszkańcami powiatu. Spotkania mają na celu kampanię przed referendalną.

9. Zarząd Powiatu wystąpił o przyznanie z rezerwy celowej państwa środków finansowych na utrzymanie i przywrócenie do stanu przejezdności dróg, którymi wywozi się drewno z obszaru klęski żywiołowej. W odpowiedzi wyjaśniono, że w związku z kataklizmem Rząd udzielił znaczącej pomocy w roku ubiegłym a ponieważ bezpośrednim powodem zniszczenia dróg w powiecie piskim jest transport drewna z terenów objętych kataklizmem należałoby rozważyć możliwość pozyskania części środków ze sprzedaży pozyskanego drewna. Podjęto decyzje o przekazaniu tej sugestii Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

 

OGŁOSZENIA

1. od dnia 2 czerwca Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego , Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Starostwa Powiatowego w Piszu będzie przeniesiony na ulicę Gizewiusza 5 .

2. od dnia 2 czerwca Biuro Rady Powiatu będzie funkcjonowało w ratuszu pl.Daszyńskiego 7.

3. od 30 maja do 1 czerwca będzie trwał II Europejski Jarmak Lotniczy pod patronatem honorowym marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego Jarmark zorganizowany jest przez Aeroklub Polski, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Przegląd Lotniczy Aviation Revue oraz Aeroklub Krain Jezior .Jarmark będzie odbywać się na lotnisku Kętrzyn Wilamowo a 1 czerwca o godz. 12.00 na zaproszenie starosty piskiego nastąpi lądowanie i postój na lotnisku w Rostkach k/Orzysza .Zorganizowane zostaną przeloty dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

4. 30 maja starosta piski Zbigniew Włodkowski pożegna maturzystów w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu.