Wydanie Nr 8,  z dnia 23.05.2003 r

Spis treści:

1. Informacje z Powiatu

2. PCPR w Piszu informuje

3. Sprawy Paszportowe


Informacje z Powiatu

*16 maja w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie odbyła się konferencja na rzecz rozwoju infrastruktury bezpieczeństwa Wielkich Jezior Mazurskich. Ze strony Starostwa Powiatowego w Piszu udział w konferencji wziął wice starosta Z.Zieliński

 *16 maja w Olsztynie odbyło się spotkanie z dyrektorem PKP Przewozów Pasażerskich St.Rychlewskim odnośnie funkcjonowania linii Pisz-Szczytno-Olsztyn. Istniała groźba likwidacji linii. W spotkaniu udział wzięli dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego J.Śmietanko ,wice starosta Z.Zieliński .W wyniku dyskusji ustalono, że linia zostanie utrzymana, będą kursować dwie pary pociągów oraz na okres letni pociąg „Mazury” na trasie Łódź-Warszawa-Olsztyn-Pisz, który poza sezonem będzie jeździł w weekendy . PKP ma otrzymać 6 szynobusów , które na próbę będą kursować na trasie Pisz-Szczytno-Olsztyn.

 *17 maja starostowie i przewodniczący Rady Powiatu uczestniczyli w festynie na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej .W spotkaniu uczestniczył poseł J.Kulej.

 *17 maja grupa teatralna „Bezimienni” z Zespołu Szkół nr 1 w Piszu wzięła udział w eliminacjach wojewódzkich konkursu „Narkotyki- nie bo nie”, które odbyły się w Bartoszycach. Grupa została wyróżniona dyplomem.

*19 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkanie z  ministrem prof.dr hab. T.Iwińskim.

*21 maja z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach odbył się IV Regionalny Miting Jazdy Konnej Organizatorami imprezy są Starostwo Powiatowe , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach ,Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

 *21 maja w Starostwie Powiatowym przeprowadzona została gra decyzyjna z Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego. Temat gry - działanie służb, inspekcji i straży powiatowych w warunkach zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa ludności. Grę prowadził starosta Z. Włodkowski , celem gry było zapoznanie uczestników z dokumentami normatywnymi w zakresie przeciwdziałania i zwalczania klęsk żywiołowych, zasadami wypracowywania decyzji na szczeblu powiatu, doskonalenie współpracy w ramach „Zespołu” w procesie oceny i analizy sytuacji kryzysowej.

*w dniach od 26.05 do 10.06 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu będzie gościć wystawa fotograficzna pt ”Przyroda w obiektywie” autorstwa Stanisława Janusza Monkiewicza..

*28 maja w Piszu odbędzie się X Jubileuszowy Piski Bieg Uliczny .Organizatorami imprezy są: Powiatowy SZS w Piszu, Urząd Gminy i Miasta  w Piszu , Starostwo Powiatowe w Piszu.

 *31 maja Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie , będzie świętował swoje 30-lecie .W tym dniu szkole zostanie nadane imię Unii Europejskiej , zostanie też wręczony sztandar. Uroczystość zgromadzi absolwentów szkoły oraz wielu zaproszonych gości.

*do ścisłego finału międzynarodowego konkursu „Aliante 2003” zakwalifikowali się uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu : Izabela Rudź i Jędrzej Górski. Finałowe zawody odbędą się od 13do15 czerwca na terenie Akademii Wojskowej w Morawskim Vyskovie, przy współpracy elitarnego 11 batalionu zwiadowczego z Prostejova. Finał będzie obliczony głównie na sprawdzenie kondycji fizycznej i psychicznej zawodników Dla zwycięzców przygotowana jest interesująca wycieczka , podczas której odwiedzą bazę polskiej marynarki wojennej w Gdyni, siedzibę NATO w Brukseli i amerykańską bazę wojskową w Ramstein w Niemczech. Uczniowie do zawodów przygotowują się pod kierunkiem mgr I.Lebiedzińskiej.

 

 

PCPR w Piszu informuje:

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dniem 15 maja 2003 roku rozpoczął realizację tegorocznej edycji programu „PEGAZ 2003”.

W ramach programu „Pegaz 2003” realizowane są następujące zadania:

1)  PEGAZ  obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu osobowego.

         adresaci programu – pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo w przypadku osób poszukujących pracy – zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz posiadające prawo jazdy.

2)      PEGAZ obszar B – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego

  adresaci programu – pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej oraz niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo w przypadku dzieci do 16 lat – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

3)      PEGAZ obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 adresaci programu - pełnoletnie osoby niepełnosprawne oraz niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; albo w przypadku dzieci do 16 lat – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania. Do uzyskania dofinansowania niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż:

1)      10% ceny w przypadku zakupu sprzętu komputerowego,

2)      1% ceny w przypadku zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

Wnioski składa się w Państwowym Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, ul. Kopernika 46 a w terminie od 15 maja do 30 czerwca 2003 roku.

Wnioski można odbierać w siedzibie PCPR w Piszu, ul. Gizewiusza 5, tel. 423-36-20.

  • w dniu 19 maja Rada Społeczna przy SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu zaopiniowała raport z badania bilansu zakładu za 2002 r. i również zaopiniowała plan finansowy szpitala na rok 2003.
  • Starosta Zbigniew Włodkowski został powołany w skład Regionalnego Komitetu Sterującego , który zajmuje się restrukturyzacją w ochronie zdrowia.
  • w dniu 20 maja odbyło się uroczyste otwarcie Powiatowej  Poradni Psychologiczno-Pegadogicznej w Piszu. W uroczystościach wzięli udział :kurator, przedstawiciele władz samorządowych powiatowych i gminnych, dyrektorzy szkół ponad  podstawowych.

Nowa siedziba poradni znajduje się przy ul. Warszawskiej .Środki finansowe na przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń przekazało starostwo .

Dyrektor Urszula Mierzejewska  wraz z pracownikami składa podziękowanie za nie ocenioną pomoc władzom powiatowym, dyrektorowi ZSZ w Piszu W .Miszczakowi, kierownikowi warsztatów W. Tykockiemu, dyrektor ZS nr 1 M. Oświęcimko oraz W. Mierzejewskiemu , który zasponsorował utworzenie skalniaka przed siedzibą poradni.

 

 

Sprawy Paszportowe

Biuro paszportowe w Piszu ul. Gizewiusza 5  p.24 (parter)tel . 423-35-05  w. 59 czynne codziennie w godz. 8.30-12.30 w czwartki 11.30-15.30.

Wnioski o przydział paszportu składa się w Piszu, natomiast odbiór w Ełku lub Olsztynie. Czas oczekiwania wynosi około 5 tyg.

Podstawowa opłata paszportowa wynosi – 100 zł. Dzieci do lat 16 – 30 zł, powyżej 16 lat uczące się – 50 zł.

Emeryci i renciści – 50 zł. Osoby , które ukończyły 70 lat na dzień złożenia wniosku są zwolnione z podstawowej opłaty paszportowej.