Wydanie Nr 7,  z dnia 16.05.2003 r

Spis treści:

1. PRZEMÓWIENIE STAROSTY

2. INFORMACJE  Z  POWIATU

3. PCPR INFORMUJE

4. PORADNIA PCPR

5. OTWARCIE  WARSZTATÓW


  

   11 maja na cmentarzu przy ul. Dworcowej w Piszu odbyło się uroczyste otwarcie „Parku Pokoju”. Na zaproszenie pani Miry Kreski ze Stowarzyszenia Niemieckiego „Roś” i burmistrza Pisza Andrzeja Szymborskiego przybyli z Niemiec przedstawiciele Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców  Pisza, prezydent partnerskiego powiatu Schleswig-Flensburg  Johannes Petersen oraz Konsul Generalny Niemiec .Wydarzenie to uważam za ważne , a jego charakter ma znaczenie tak dla spraw lokalnych, jak i międzynarodowych.

 

PRZEMÓWIENIE STAROSTY

Szanowni Goście, Drodzy Państwo.

Spotkaliśmy się tu na cmentarzu żołnierzy niemieckich ze względu na pamięć o latach minionych i ludziach, którzy odeszli spośród nas. Z zadumą pochylamy się nad ich grobami, z refleksją wspominamy ich losy , losy mieszkańców tej ziemi i losy naszych narodów .Wojenna zawierucha, niesprawiedliwość, śmierć i cierpienia niewinnych zawsze będą nam towarzyszyć. Będziemy mieć to w pamięci jako przestrogę dla nas i następnych pokoleń .Lecz dziś jesteśmy mądrzejsi o ich doświadczenia i właśnie za względu na pamięć o przeszłości wybieramy wspólną przyszłość

Właśnie dziś wspominamy wraz z Wami Waszych bliskich aby razem czcić wspólną przyszłość naszych narodów. Trzeba było wielu lat , żeby zapomnieć urazy, ukoić zadawniony ból i rozliczyć się w sumieniach z przeszłością.

Przez wieki wiele nas dzieliło, ale wreszcie nadszedł czas , by zrozumieć, że więcej nas łączy. Niechaj fakt, że Mazury były ojczyzną przodków wielu Niemców , a dziś są ojczyzną Polaków, skłoni nas do współpracy w rodzinie ojczyzn bez granic . Dzisiaj w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej , cieszymy się, że to właśnie naród niemiecki jest najważniejszym orędownikiem naszego przystąpienia do wielkiej rodziny zjednoczonych narodów Europy. Jesteśmy dumni, że potomkowie Kanta i Goethego, Mozarta i Schillera, Manna i Bacha zapraszają nas do wspólnej rodziny cywilizacji zachodu. Miną lata, przyjdą następne pokolenia i być może pewnego letniego dnia dwóch małych Europejczyków Niemiec i Polak , bawiąc się gdzieś na plaży w Hiszpanii, stwierdzą , że coś ich łączy , że mają coś wspólnego , bo ich przodkowie mieszkali na Mazurach. Niech „Park Pokoju” , który dziś nas złączył będzie symbolem ludzkiej mądrości, wznoszącej się ponad wszelkie podziały.

                                                           Starosta Piski

Zbigniew Włodkowski

INFORMACJE  Z  POWIATU

*dnia 29.04.2003 r w Szkole Podstawowej w Hejdyku odbyło się zakończenie I edycji konkursu Ekologicznego „Puszek mniej –ziemi lżej” Przeprowadzenie konkursu było możliwe dzięki współpracy Szkoły w Hejdyku z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piszu.

*w dniu 12 maja wice starosta Zbigniew Zieliński uczestniczył w konferencji „Turystyka w Unii europejskiej – szanse i zagrożenia” zorganizowanej w Olsztynie. Gospodarzami konferencji byli wojewoda Stanisław Szatkowski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Andrzej Ryński , prezydent Olsztyna Czesław Małkowski .Gościem honorowym był prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

*w dniach15-16 maja przedstawiciele powiatu piskiego :tj. starostwie Zbigniew Włodkowski, Zbigniew Zieliński, naczelnik wydziału Tadeusz Maconko i dyrektor szkoły Włodzimierz Miszczak wzięli udział w II Regatach Oświatowych o Puchar Starosty Giżyckiego połączonych z konferencją pt. „Wpływ działalności szkół na środowisko naturalne”.

*Starostwo Powiatowe w Piszu informuje , że istnieje możliwość zakupu używanych komputerów pochodzących z krajów Unii Europejskiej . Zakupu mogą dokonywać zarówno osoby prywatne jak i instytucje. Średnia wartość komputera to: 740 zł netto z monitorem kolorowym 14 ² , 840 zł netto z monitorem kolorowym 17 ². Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 423 35 05 ,wew. 23.

 

PCPR INFORMUJE 

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Piszu informuje ,że w dniu 21 maja 2003 r. odbędzie się w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Łukach IV Regionalny Mityng w Jeździe Konnej  Łupki 2003.

Program mityngu:

11.00 rozpoczęcie

11.10-12.00 –zawody osób niepełnosprawnych w jedzie konnej

12.00-13.30 –impreza integracyjna (przejażdżki konne, gry i zabawy sportowe, pokazy taneczne, wspólne ognisko)

13.30-14.00 –ogłoszenie wyników zawodów oraz wręczenie nagród

14.00 –zakończenie

Organizatorami imprezy są :Starostwo Powiatowe w Piszu, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Łupkach , Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Piszu oraz organizacje pozarządowe: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz  Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Orzyszu, Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Piszu, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Piszu a także Warsztaty Terapii zajęciowej w Piszu.

Imprezę można było zorganizować dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

 

PORADNIA PCPR

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu działa Specjalistyczna Poradnia Rodzinna .Mieści się w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu ul. Piaskowa 2 ,pok. Nr 1 tel. 424-05-03, 424-05-04.

Udzielane są porady w następującym zakresie : ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, problemy opiekuńczo-wychowawcze (rodzice, dzieci), problemy osobiste, małżeńskie, uzyskanie wsparcia w instytucjach pomocy społecznej, porady prawne w zakresie prawa rodzinnego , opiekuńczego , prawa pracy, prawa cywilnego.

 W porani dyżury pełnią następujący specjaliści: prawnik – wtorek 15.00-17.30 , psycholog – co drugi poniedziałek i co druga środa15.30-16.30, pedagog – co drugi poniedziałek i co druga środa 15.30 –16.30, pracownik socjalny – czwartek 15.30- 16.30, oligofrenopedagog- środa, czwartek 16.30-17.30.

 

OTWARCIE  WARSZTATÓW

22 maja 2003 r. odbędzie się uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu.

Przebieg uroczystości:

11.00-11.30 – powitanie uczestników uroczystości , uroczyste otwarcie placówki oraz przemówienia zaproszonych gości,

11.30-12.00 prezentacja placówki,

12.00-14.00 występy artystyczne :pokaz grupy tanecznej osób niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach , występ uczniów ze Szkoły Muzycznej w Piszu, koncert zespołu „Ameryka”, prezentacja wyrobów twórczości artystycznej (rzeźba, malarstwo, haft, wikliniarstwo)  z pokazem ich wykonywania oraz możliwością włączenia się do pracy, wystawa prac osób niepełnoprawnych z możliwością zakupu , gry i zabawy ruchowe integrujące osoby niepełnosprawne z lokalną  młodzieżą, wspólne ognisko przy grochówce i kiełbasce

14.00 zakończenie.