Wydanie Nr 5,  z dnia 30.04.2003 r

Spis treści:

1. Z PRAC ZARZĄDU POWIATU

2. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

3. PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO 2002


Drodzy Państwo

   W poprzedni piątek oddano do użytku nowy oddział szpitala Powiatowego w Piszu i z pewnością relację z tego wydarzenia już znacie. Z przyjemnością chciałbym Państwa poinformować, że dzięki staraniom powiatu i przychylności Ireny Petryny – dyr. Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia, udało się zwiększyć o 100 tys. zł kwotę przeznaczoną na zakontraktowane usługi naszych służ medycznych , a szpital spełnia kolejny z warunków wejścia do Krajowej Sieci Szpitali. Ponadto w przyszłorocznym planie zabezpieczenia działań ratowniczych naszego województwa przewidziano doposażenie Orzysza w karetkę „W”. Szczegółów proszę szukać na naszych stronach www.

                                                             Starosta Piski Zbigniew Włodkowski


Z  PRAC  ZARZĄDU  POWIATU

1. Zarząd Powiatu przyjął informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie piskim oraz działania Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu w roku 2002. Na koniec 2002 r. bezrobocie w naszym powiecie wynosiło 35 procent w tym samym czasie w regionie było 28,8 proc. A w kraju 18,1 proc. Największe bezrobocie obejmuje grupę wiekową 18-34 lata – 52 proc.kobiety stanowią 53,2 proc.bezrobotnych a wykształceniem podstawowym – 415 proc. Oraz zasadniczym 32,4 proc. Bardzo wysoki udział osób nie posiada prawa do zasiłku.

2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż dzialki o pow. 25,38 ha w obrębie Szkody bdącej w zarządzie gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkól nr 1 w Białej Piskiej

3. W dniu 25 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, izby przyjęć Oddziału Intensywnej Terapii oraz podjazdu dla karetek.Całość inwestyji kosztowała około 1,4 mln zł.Na sfinalizowanie inwestycji Powiat przeznazył w formie dotacji celowej kwotę 900 tys.zł.

4. Powstała strona internetowa Centrum Zarządzania Kryzysowego powiatu piskiego adres www.pisz.czk.pl. Na stronie można znaleźć informację o tym jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Znajdziemy też ważne telefony, adresy, zawsze aktualną prognozę pogody i sytuację hydrologiczną.

 

 

POWIATOWY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA.

 

Planowane wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003 rok:

 • zakup komputera z drukarką na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska 12 tys.zł

 • wyposażenie w laptop i rzutnik 22 tys.zł – zakup samochodu na potrzeby Ochrony Środowiska (zrealizowano) 40 tys. zł

 • dofinansowanie jednostek w zakresie Ochrony Środowiska:

 1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 14.400 zł kontynuacja likwidacji skutków ub. wichury, urządzanie terenów zielonych w obrębie ośrodka.

 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu 10.000 zł – usunięcie karp po wywróconych drzewach z ich wywiezieniem i zasypaniem wyrw.

 3. Szkoła Podstawowa w Hejdyku 500 zł – gminny konkurs ekologiczny „Puszek mniej –ziemi lżej”

 4. Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy – Spółka z o.o. w Orzyszu 5.000 zł – urządzanie terenów zielonych wokół oczyszczalni ścieków, nasadzanie drzew na powierzchni 5,64 ha.

 5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem Nidzie 5.000 zł- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie oczyszczalni.

 6. Komenda Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Piszu 11.000 zł-zakup sprzętu oraz ubrań pozwalających w znaczny sposób zwalczać zagrożenie chemiczno-ekologiczne.

 7. Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy –Spółka z o. o. w Orzyszu –zadrzewienie cmentarza w Okartowie 1,192 ha  2tys. drzew.

 •  inne wydatki 23 tys.zł m.in. na: sfinansowanie akcji sprzątania Warmii i Mazur, sfinansowanie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Szkól Podstawowych, Gimnazjów i Szkół ponad gimnazjalnych z terenu powiatu Pisz. Ze względu, że zostały wyczerpane wszystkie środki finansowe przewidziane na ten rok wnioski na dofinansowanie nie będą przyjmowane.

 

 

PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO 2002 W POWIECIE PISKIM

    W Starostwie Powiatowym w Piszu odbyło się uroczyste spotkanie, na którym dokonano podsumowania roku sportowego 2002. Uczestniczyli w nim prezesi klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej.

   Na zaproszenie starosty Zbigniewa Włodkowskiego przybyli również przedstawiciele wojewódzkich władz sportowych: Jerzy Litwiński – Z-ca Dyrektora Departamentu Sportu w Urzędzie Marszałkowskim, Benedykt Jadziński – prezes W-M Federacji Sportu, Waldemar Buszan – prezes W-M Zrzeszenia LZS.

   Starosta Zbigniew Włodkowski dokonując oceny roku sportowego 2002, z satysfakcją odniósł się do wyników uzyskanych przez kluby sportowe z naszego powiatu. Złożył serdeczne podziękowania wszystkim szkoleniowcom i działaczom sportowym pracującym w klubach za pracę dla dobra sportu młodzieżowego. Wyniki sportowe uzyskane przez zawodników wielu klubów przyniosły dużo satysfakcji a ich osiągnięcia dobrze służyły promocji powiatu.

    Ministerstwo Edukacji i Sportu ogłosiło wyniki całorocznego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Klasyfikacją objęte było współzawodnictwo w czterech kategoriach wiekowych:

 • Mistrzostwa Polski Młodzików

 • Mistrzostwa Polski Juniorów

 • Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

   Z przekazanych informacji wynika, że Powiat Piski awansował w 2002r. z pozycji 127 na pozycję 98 uzyskując łącznie 253 punkty.

Na dorobek ten złożyły się wyniki sportowe uzyskane przez:

 1. MLKS ,, WIKINGOWIE ” w Piszu – taekwondo – 214 pkt

 2. UKS ,, Jedynka ”w Rucianem Nidzie – kolarstwo – 28 pkt

 3. MKS ,, Roś” w Piszu – pływanie – 11 pkt

Pan Starosta wyróżnił w/w kluby okolicznościowymi pucharami.

   Ponadto wyróżniono kluby sportowe, które w minionym roku przewodziły w sporcie młodzieżowym na szczeblu województwa i makroregionu oraz w imprezach ogólnopolskich. Szczególnie podkreślono wyniki uzyskane w II Warmińsko – Mazurskiej w Olimpiadzie Młodzieży.

 1. TSK ,, Roś ” w Piszu – koszykówka

 2. MOS w Piszu – żeglarstwo

 3. UKS ,, Jedynka ” w Orzyszu – unihokej

 4. UKS ,, Sokół ” w Białej Piskiej – piłka nożna

 5. UKS Gimnazjum w Rucianem Nidzie – piłka siatkowa i lekka atletyka

 6. MKS ,, Płomień/ Znicz ” w Białej Piskiej – piłka niożna

 7. UKŻ w Piszu – żeglarstwo

 8. UK Szach. w Białej Piskej – szachy

 9. UKS ,, Śniardwy ” w Orzyszu – piłka nożna i tenis stołowy

 10. UKTS w Drygałach – tenis stołowy

Za całokształt działalności w popularyzacji sportu masowego specjalne wyróżnienia otrzymali:

 1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Piszu

 2. Gminne Zrzeszenie LZS w Białej Piskiej

 3. Stacja Ratownictwa Wodnego w Okartowie.