Wydanie Nr 4,  z dnia 25.04.2003 r

Spis treści:

1. WSPIERAMY ŚRODOWISKO

2. INFORMACJE Z POWIATU

3. UWAGA - KOMUNIKAT

 


Drodzy Państwo.

   Przed nami referendum w sprawie przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Osobiście nie jestem ani „euroentuzjastą” , ani ‘eurosceptykiem” .Swoje stanowisko określam jako „eurooptymizm”. Po rozważeniu wad i zalet naszego akcesu uważam , że znacznie więcej czeka nas w unii dobrego niż złego. Starostwo już dawno podjęło w tej sprawie działania przygotowawcze. Prowadzimy kampanię przedreferendalną ,, szkolimy pracowników , nawiązujemy kontakty i zabiegamy o środki strukturalne. Jeśli widzą Państwo ogłoszenia w naszym biuletynie, proszę się nimi zainteresować. Naszą ambicją jest, aby urząd starosty pomagał wszystkim podmiotom i osobom mogącym skorzystać na naszym przystąpieniu do UE.

                                                                 Starosta piski Zbigniew Włodkowski

 

WSPIERAMY ŚRODOWISKO

 

   Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej funkcjonuje od 2001 r. Wpływy tego funduszu wynoszą 100.000 zł rocznie. Zarząd Powiatu opracował zasady udzielania dotacji za środków  Powiatowego Funduszu .Ubiegający się o dotację z tego funduszu do 15 października poprzedzającego rok budżetowy składają wnioski, których wzory można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu.

Dotacje mogą być udzielane na :

 • edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju

 • wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska

 • wspomaganie innych systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła

 • realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej

 • urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków

 • realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

 • wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom

 • profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska

 • wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii

 • wspieranie ekologicznych form transportu

 • działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujących na stan gleby, powietrza i wód w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi

 • inne zadania ustalone przez radę powiatu służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

 

INFORMACJE  Z  POWIATU

 

*grupa „Bezimienni” działająca przy ZS nr 1 w Piszu zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich w konkursie „Narkotyki nie-bo nie..”. Eliminacje odbędą się 17 maja w Bartoszycach. Koszty przewozu młodzieży pokryje Starostwo Powiatowe.

*w dniach 11-12 kwietnia w ZS nr 1 w Białej Piskiej odbyły się okręgowe eliminacje XXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W zmaganiach wzięło udział 144 uczestników z 33 szkół rolniczych województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Eliminacje odbyły się w 6 blokach:

 1. Produkcja roślinna.

 2. Produkcja zwierzęca .

 3. Agrobiznes.

 4. Żywienie człowieka.

 5. Ogrodnictwo.

 6. Mechanizacja rolnictwa.

   Każdy z uczestników stanął do dwuetapowego sprawdzianu wiedzy umiejętności. Etap pisemny teoretyczny polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 60 zadań zamkniętych .Etap praktyczny polegał na wykonaniu 3 zadań .Ocenie podlegało: przygotowanie stanowiska, zaplanowanie zadania, wykonanie oraz prezentacja. Za oba etapy można było uzyskać maksymalnie 120 punktów.

   Wśród uczestników XXVII edycji OWiUR znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej. Dzięki znakomitemu przygotowaniu dwie uczennice Agnieszka Bojarska i Agnieszka Sobieraj stały się posiadaczkami indeksów studenckich. W ogólnej klasyfikacji wszystkich szkól biorących udział w Olimpiadzie, ZS nr 1 w Białej Piskiej zajął bardzo wysokie II miejsce. Wszyscy zdobywcy I,II i II miejsc , dzięki hojności sponsorów, otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz  zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do etapu centralnego, który odbędzie się w Sejnach w dniach 29-30 maja br.

*W eliminacjach do Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym- Karta Rowerowa 2003 – zorganizowanym 14 kwietnia najlepsze okazały się szkoły z Rucianego –Nidy zajmując pierwsze miejsce w kategorii drużynowej na kartę rowerową (szkoła podstawowa nr 1) oraz na kartę motorowerową (gimnazjum) .W Turnieju nagrodę indywidualną za jazdę przez tor z najmniejszą liczbą punktów karnych otrzymał Łukasz Asiński ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu. Najlepszym w jeździe indywidualnej na kartę motorowerową okazał się Paweł Grodzki z Gimnazjum nr 2 w Piszu. Obydwaj chłopcy otrzymali nagrody – rowery górskie – ufundowane przez Centrum Rowerowe w Piszu.

W drugim dniu zawodów na Warmińsko-Mazurskim Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Młodzieży Prawo Jazdy 2003 – pierwsze miejsce w kategorii drużynowej zajęła I drużyna Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu . Zwycięzcy pojadą na finał wojewódzki, który odbędzie się 7 maja w Ełku.

 

UWAGA

   W związku z tworzeniem bazy danych dla potrzeb edycji informatora turystycznego, wszystkie podmioty gospodarcze i osoby zajmujące się turystyką na terenie naszego powiatu, bądź prowadzące działalność okołoturystyczną proszone są o kontakt z Wydziałem Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu.

Tel. 423-35-05 wew.23