You are hereOTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU PISKIEGO

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU PISKIEGO


By admin - Posted on 25 styczeń 2010

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU W PISZU

z dnia 30 października 2018 roku

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2019.

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego a dnia 5 listopada 2018 r. (Nr: PN.4131.403.2018) dot. nieważności uchwały Nr XLV/298/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2018 r., w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”, w części dotyczącej §18, §19, §21 ust. 2, §21 ust. 5-6 oraz §21 ust. 7 Zarząd Powiatu w Piszu wprowadza zmiany w zakresie Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2019.

Treść zmienionego regulaminu do pobrania poniżej. Równocześnie informujemy, iż wprowadzone zmiany nie wpływają na termin składania ofert oraz na samą treść nadsyłanych ofert.

 

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61, e-mail: promocja@powiat.pisz.pl


Pliki do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia

  2. Regulamin konkursu

  3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

  4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  5. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

  6. Wzory

    1. Wzór oferty

    2. Wzór umowy

    3. Wzór sprawozdania  7. Uchwała Nr 100/140/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 94/138/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu (...)

  8. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

  9.  

     

     

    OGŁOSZENIE    Uchwała Nr 38/124/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 maja 2018    w sprawie:


    w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2018 roku.

    Starosta Powiatu Piskiego
    /-/ mgr Andrzej Nowicki


    treść uchwały

     

     

     

     

     

    OGŁOSZENIE ZARZĄDU

    POWIATU W PISZU

    z dnia 28 lutego 2018 roku

     

    w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.
     

     

    Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

     

    Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


    Pliki do pobrania:

    1. Treść ogłoszenia

    2. Regulamin konkursu

    3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

    4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

      1. Wzór oferty

      2. Wzór umowy

      3. Wzór sprawozdania

     

     

     

    OGŁOSZENIE    Uchwała Nr 95/109/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 listopada 2017    w sprawie:


    rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

    Starosta Powiatu Piskiego
    /-/ mgr Andrzej Nowicki


    treść uchwały

     

     

     

     

     

    OGŁOSZENIE ZARZĄDU

    POWIATU W PISZU

    z dnia 7 listopada 2017 roku

     

    w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  w roku 2018.
     

     

    Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

     

    Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


    Pliki do pobrania:

    1. Treść ogłoszenia

    2. Regulamin konkursu

    3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

    4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    5. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

    6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

      1. Wzór oferty

      2. Wzór umowy

      3. Wzór sprawozdania

     

     

     

    OGŁOSZENIE    Uchwała Nr 76/99/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 sierpnia 2017    w sprawie:


    udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2017 roku.

    Starosta Powiatu Piskiego
    /-/ mgr Andrzej Nowicki


    treść uchwały

     

     

     

     

     

    OGŁOSZENIE ZARZĄDU

    POWIATU W PISZU

    z dnia 1 sierpnia 2017 roku

     

    w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2017 w zakresie:
     

    1. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
    2. Sportu i rekreacji.
    3. Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
     

    Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

     

    Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


    Pliki do pobrania:

    1. treść ogłoszenia

    2. Uchwała nr 64/95/2017 Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie: przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2017 roku

    3. Regulamin konkursu

    4. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

    5. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

      1. Wzór oferty

      2. Wzór umowy

      3. Wzór sprawozdania

     

     

     

    OGŁOSZENIE    Uchwałą Nr 63/95/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 1 sierpnia 2017    uchylająca uchwałę Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 lipca 2017r. Nr 62/94/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2017 roku

    Starosta Powiatu Piskiego

    /-/ mgr Andrzej Nowicki


    treść uchwały

     

     

     

     

     

    OGŁOSZENIE ZARZĄDU

    POWIATU W PISZU

    z dnia 2 czerwca 2017 roku

     

    w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2017 w zakresie:
     

    1. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
    2. Sportu i rekreacji.
    3. Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
     

    Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

     

    Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


    Pliki do pobrania:

    1. treść ogłoszenia

    2. regulamin konkursu

    3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

    4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

      1. Wzór oferty

      2. Wzór umowy

      3. Wzór sprawozdania

     

     

     

     

    OGŁOSZENIE ZARZĄDU

    POWIATU W PISZU

    z dnia 14 listopada 2016 roku

     

    w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.


    Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.


    Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w:

    Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


    Pliki do pobrania:

    1. treść ogłoszenia

    2. regulamin konkursu

    3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

    4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    5. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

    6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

      1. Wzór oferty

      2. Wzór umowy

      3. Wzór sprawozdania


     

     

     

     

    OGŁOSZENIE    o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.    Starosta Piski unieważnia konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Starostwa Powiatowego w Piszu w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 z uwagi na fakt, iż w ogłoszonych w dniu 19 października 2016 r. konkursie doszło do błędnego wskazania wysokości dotacji. Wszystkie oferty nadesłane w terminie ich składania zostaną odesłane oferentom bez uprzedniego otwierania. Równocześnie informuję, iż wraz z przygotowaniem poprawnej dokumentacji konkursowej konkurs zostanie ogłoszony ponownie.

    Starosta Powiatu Piskiego

    /-/ mgr Andrzej Nowicki


     

     

     

     

    OGŁOSZENIE ZARZĄDU

    POWIATU W PISZU

    z dnia 19 października 2016 roku

     

    w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.


    Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.


    Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w:

    Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


    Pliki do pobrania:

    1. treść ogłoszenia

    2. regulamin konkursu

    3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

    4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    5. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

    6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

      1. Wzór oferty

      2. Wzór umowy

      3. Wzór sprawozdania


     

     

     

     

    ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT
    na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2016
    Informacja z dnia 2016-05-04


    I. Zadnia i priorytetowe działania powiatu do realizacji w roku 2016:

    1. Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii.

    2. Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji.

    3. Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

    II. Suma środków przeznaczonych na realizację w/w zadań powiatu w roku 2016:

    Łącznie 21 000 zł /po 7 000 zł na każde działanie/.

    III. Wielkość środków przeznaczonych w roku poprzednim: 21 000 zł.

    IV. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

    1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

    2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

    3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

    V. Terminy i miejsce składania ofert:

    1. Oferta powinna być złożona w terminie tj. do dnia 31 maja 2016 r.

    2. Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając je na powyższy adres (liczy się data wpływu).

    3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - 2016” wraz z danymi teleadresowymi Oferenta.

    VI. Zasady składania ofert:

    1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Ul Warszawska 1, 12-200 Pisz uzupełnionej oferty wraz z załącznikami lub przesłanie jej na powyższy adres (liczy się data wpływu).

    2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25). Wzór dostępny jest w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu oraz poniżej do pobrania.

    3. Szczegóły dotyczące zasad składania ofert zostały ujęte w ramy Regulaminu Otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu piskiego w 2016 roku, który dostępny jest w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu.

    4. Oferty przesłane e-mailem, faxem nie będą brane pod uwagę.

    VII. Tryb rozpatrywania ofert:

    1. Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

    2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną w drodze uchwały Rady Powiatu Pisz Komisję Grantową.

    3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja Grantowa niezwłocznie wzywa Oferenta do uzupełnień.

    4. Zarząd Powiatu w Piszu, w formie uchwały podejmuje decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji (uzasadniając wybór).

    VII. Termin realizacji zadania

    Zadanie musi być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2016 r.

    VIII. Szczegółowe informacje

    Szczegółowe informacje można uzyskać w:
    Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu,
    Ul. Warszawska 1, pok. Nr 38,
    tel. /87/ 425-47-62; e-mail: promocja@powiat.pisz.pl

    Niezbędne dokumenty dostępne są w siedzibie Starostwa:
    1. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
    2. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
    3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016,
    4. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2016 roku,
    5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25),
            a. Wzór oferty,
            b. Wzór umowy,
            c. Wzór sprawozdania,
     

     

     

     

     

    OGŁOSZENIE ZARZĄDU

    POWIATU W PISZU

    z dnia 16 listopada 2015 roku

     

    w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016.


    Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.


    Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w:

    Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-60


    Pliki do pobrania:

    1. treść ogłoszenia

    2. regulamin konkursu

    3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

    4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    5. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

    6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

      1. Wzór oferty

      2. Wzór umowy

      3. Wzór sprawozdania


     

 

 

ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2015

Informacja z dnia 2015-05-13


I. Zadnia i priorytetowe działania powiatu do realizacji w roku 2015:

1. Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii.

2. Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji.

3. Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

II. Suma środków przeznaczonych na realizację w/w zadań powiatu w roku 2015:

Łącznie 21 000 zł /po 7 000 zł na każde działanie/.

III. Wielkość środków przeznaczonych w roku poprzednim: 21 000 zł.

IV. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

V. Terminy i miejsce składania ofert:

1. Oferta powinna być złożona w terminie tj. do dnia 15 czerwca 2015 r.

2. Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta  Starostwa Powiatowego w Piszu, Ul. Warszawska 1,
12-200 Pisz lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając je na powyższy adres (liczy się data wpływu).

3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - 2015” wraz z danymi teleadresowymi Oferenta.

VI. Zasady składania ofert:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Ul Warszawska 1, 12-200 Pisz uzupełnionej oferty wraz z załącznikami lub przesłanie jej na powyższy adres (liczy się data wpływu).

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25). Wzór dostępny jest w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu oraz poniżej do pobrania.

3. Szczegóły dotyczące zasad składania ofert zostały ujęte w ramy Regulaminu Otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu piskiego w 2015 roku, który dostępny jest w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu.

4. Oferty przesłane e-mailem, faxem nie będą brane pod uwagę.

VII. Tryb rozpatrywania ofert:

1. Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną w drodze uchwały Rady Powiatu Pisz Komisję Grantową.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja Grantowa niezwłocznie wzywa Oferenta do uzupełnień.

4. Zarząd Powiatu w Piszu, w formie uchwały podejmuje decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji (uzasadniając wybór).

VII. Termin realizacji zadania

Zadanie musi być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2015 r.

VIII. Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu,
Ul. Warszawska 1, pok. Nr 38,
tel. /87/ 425-47-62; e-mail: promocja@powiat.pisz.pl


Niezbędne dokumenty dostępne są w siedzibie Starostwa lub do pobrania poniżej:


1. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
2. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015,
4. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2015 roku,
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25),
        a. Wzór oferty,
        b. Wzór umowy,
        c. Wzór sprawozdania,

 

 

 

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz