Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

DODATKOWY MILION NA WSPARCIE MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO

Decyzją Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Powiat Piski otrzymał 1 mln złotych w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pracy.

Decyzja jest odpowiedzią na wnioski Starosty Piskiego  o uruchomienie dodatkowych środków dla naszego Powiatu  w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Dysponowane za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy  w Piszu środki, służyć będą łagodzeniu skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej.

W najbliższym czasie informować będziemy Państwa o konkretnych działaniach w zakresie dysponowania tymi środkami.
Przypominając, władze Powiatu Piskiego mając na uwadze możliwe skutki pandemii, bardzo szybko podjęły starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na wsparcie w tym zakresie. Pierwsze rozmowy na ten temat podjął już w kwietniu Starosta Piski w czasie wideokonferencji z Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Panią Aliną Nowak. W maju przedstawiciele Zarządu Powiatu, Panowie Marek Wysocki i dr Waldemar Brenda odbyli spotkanie w tej sprawie z Panią Wiceminister.

Chcielibyśmy również zaznaczyć, że powyższe działania cały czas mocno wspierał Pan Poseł Jerzy Małecki. To nie pierwszy raz kiedy Pan Poseł wspiera działania na rzecz naszego powiatu, za co w imieniu mieszkańców dziękujemy.


Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim VI

pup

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza osoby, które uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI) realizowanego przez Powiat Piski - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.
Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)

pup

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza osoby, które uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim" (V) realizowanego przez Powiat Piski - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
Przetarg na budowę dróg rozstrzygnięty

W piątek, 10 lipca zawarte zostały umowy na przebudowę trzech dróg powiatowych. Łączna wartość zaplanowanych prac to 10.298.343,02 zł z czego 6.160.240,98 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Teren do realizacji zadań został przekazany w dniu 10 lipca. Zakończenie poszczególnych zadań przewidywany jest na 16 listopada bieżącego roku oraz 27 maja 2021 r.

Podpisane umowy dotyczą przebudowy następujących dróg powiatowych:
1. Nr 1698N od DK Nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik – Dk Nr 63;
2. Nr 1873N od drogi powiatowej Nr 1660N (Szkody) – Długi Kąt – Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt – Kowalewo;
3. Nr 4603N – ulica Jagiełły w Piszu od km 0+004,16 do km 0+655,29.

Wykonawcą robót budowalnych dla wszystkich zadań jest firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Łączna wartość wkładu własnego Powiatu Piskiego wynosi 4.138.102,04 zł.Dzienny raport nt. sytuacji epidemiologicznej w powiecie piskim

LICZBA ZACHOROWAŃ NA COVID-19 W GMINACH:
- Biała Piska: 8
- Orzysz: 0
- Pisz: 23
- Ruciane- Nida: 1Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości