Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Ostatnia droga

W piątek, 15 lutego odbyło się ostanie pożegnanie Proboszcza Ś.P. Ks. Kan. Lecha Gardockiego wieloletniego duszpasterza Parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej  w Orzyszu. Ta jakże smutne uroczystość zgromadziła licznych wiernych – mieszkańców Orzysza oraz okolic, samorządowców, w tym Marka Wysockiego – Wicestarosty Piskiego oraz Zbigniewa Włodkowskiego – Burmistrza Orzysza, pracowników instytucji oraz przedstawicieli organizacji, jednocząc ich we wspólnej modlitwie. W ostatnim pożegnaniu wieloletniego proboszcza uczestniczył także Biskup Ełcki Jerzy Mazur.

Pokój jego duszy.

Kwalifikacja Wojskowa 2019

W poniedziałek, 11 lutego, rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Piskiego. W bieżącym roku obowiązek stawiennictwa przed Komisją Poborową dotyczy 512 osób, w tym 345 z rocznika podstawowego, czyli osób urodzonych w 2000 r. Praca Komisji trwać będzie do 14 marca.

Policja w Piszu podsumowała miniony rok

Marek Wysocki – Wicestarosta Piski wraz z dr Waldemarem Brendą – Członkiem Zarządu Powiatu w Piszu uczestniczyli w rocznej odprawie Komendanta Powiatowego Policji  w Piszu, która miała miejsce  w piątek, 8 lutego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia

W tym roku przypada 100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia. To święto upamiętniające początek polskich służb zatrudnienia nawiązujące do podpisania 27 stycznia 1919 roku dekretu  o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami przez Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego. Podpisanie tego aktu uznaje się za początek polskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

„Pamiątka regionu Warmii i Mazur”

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii  i Mazur”.
Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać charakterystyki regionu,  a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I. Nagroda – 5.000 zł
II. Nagroda – 3.000 zł
III. Nagroda – 2.000zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2019 r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.

Spotkania w Ministerstwie Zdrowia

Dzięki pośrednictwu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego W. Małeckiego 6 lutego 2019r. przedstawiciele Zarządu Powiatu Pisz - wicestarostowie Marek Wysocki oraz dr Waldemar Brenda w Ministerstwie Zdrowia spotkali się z wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko. W spotkaniu uczestniczyli również poseł Jerzy  W. Małecki, starosta powiatu kętrzyńskiego Michał Kochanowski oraz Grzegorz Prokop, radny Sejmiku Wojewódzkiego. Przedmiotem rozmów była sytuacja szpitali powiatowych w regionie. Szczególnie wiele uwagi poświęcono szpitalom w Piszu i Kętrzynie. Przedyskutowano rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację finansową i kadrową obydwu placówek. Wstępnie zapoznano się również z planami Ministerstwa Zdrowia na najbliższe miesiące odnośnie polityki państwa względem szpitali powiatowych. Spotkanie wpisuje się w działania władz powiatu piskiego, mające na celu utrzymanie dotychczasowej infrastruktury szpitalnej w powiecie.

Wspólnie dla lokalnej społeczności

Trzy projekty, zrealizowane wspólnie przez Powiat Piski oraz instytucje rządowe zostały oficjalnie zakończone  i przekazane do użytku we wtorek, 5 lutego. W ceremoniach związanych z tymi wydarzeniami uczestniczyli między innymi Jerzy Wojciech Małecki – Poseł na Sejm RP, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Krzysztof Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Andrzej Nowicki – Starosta Piski, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, Waldemar Brenda i Jan Alicki – Członkowie Zarządu Powiatu Piskiego oraz Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz wraz  z Radnymi.

Kurs z zakresu obsługi wysokospecjalistycznych maszyn typu Harwester.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim

 

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy zgodę na realizację dodatkowej edycji kursu umiejętności zawodowych  z zakresu obsługi wysokospecjalistycznych maszyn typu Harwester. Podobnie jak poprzednio, kurs obejmować będzie część teoretyczną z uzyskaniem kwalifikacji do obsługi urządzeń transportu bliskiego potwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz praktyczną składającą się z ćwiczeń na symulatorze jak i samym harwesterze w naturalnych warunkach pracy.

OWES EŁK zaprasza na szkolenia otwarte

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na cykl dwóch jednodniowych szkoleń otwartych.

Szkolenia skierowane są do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Oświadczenie w sprawie SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Piskiego,

Od dłuższego czasu poważna sytuacja finansowo – kadrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców Powiatu Piskiego.

W związku z tą sytuacją informujemy, że Zarządowi Powiatu w Piszu zależy na ciągłości pracy całego Szpitala Powiatowego w Piszu, jak  i oddziału ginekologiczno – położniczego. Dlatego popieramy działania Dyrekcji i pracowników, zmierzające do zapewnienia obsady dyżurów na tym oddziale. W miesiącu lutym system dyżurów został dopięty, dlatego Dyrekcja wycofała pismo, skierowane do Wojewody  w  ostatnich dniach ubiegłego roku, w sprawie zawieszenia funkcjonowania niniejszego oddziału. Oddziałowi ginekologiczno – położniczemu nie grozi ograniczenie w żadnej formie. W chwili obecnej trwają dalsze intensywne starania dotyczące pozyskania lekarza do pracy na oddziale  w przyszłości.

Nadmieniamy, że Powiat Piski zawsze traktował priorytetowo wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem i rozwojem SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.

Zarząd Powiatu oraz Rada Powiatu od wielu lat stoją na stanowisku wspierania piskiego szpitala. Wyrazem tej polityki są dokonane na przestrzeni ostatnich 20 lat inwestycje przekraczające 35 mln zł. Dzięki temu mieszkańcy mogą być dumni z odremontowanego i nowoczesnego obiektu. Inwestycje, modernizacje i ciągłe doposażanie, w tym także wspomnianego oddziału ginekologiczno- położniczego, wskazują na długoterminowe plany funkcjonowania tej placówki na dotychczasowych zasadach. Te działania stanowią najlepsze potwierdzenie woli powiatowych władz samorządowych, aby utrzymać Szpital Powiatowy w Piszu w nieuszczuplonej postaci.

Zapewniamy, że zgadzamy się z głosem Mieszkańców Powiatu Piskiego wskazującym na potrzebę funkcjonowania piskiego Szpitala na obecnych zasadach i podejmujemy wszelkie możliwe działania, by taki stan zachować.

Starosta Piski Andrzej Nowicki

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości