Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

DOKTOR ZAGÓRSKI ZAKOŃCZYŁ PRACĘ W PISKIM SZPITALUW czwartek 28 maja 2020r. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Piszu Marek Wysocki i dr Waldemar Brenda wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Ireną Jatkowską spotkali się z dr. Krzysztofem Zagórskim aby przekazać Doktorowi podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz ratowania zdrowia i życia wielu mieszkańców naszego powiatu.
ŚRODKI OCHRONY DLA POWIATU PISKIEGOW związku ze wznowieniem działalności centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów  i klubów seniora oraz placówek wsparcia dziennego w dniu 25 maja 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Piszu odebrało transport środków ochronnych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z zasobów Ministra Zdrowia dla jednostek wznawiających swoją działalność na terenie Powiatu Piskiego.

POWIAT PISKI ZABIEGA O DODATKOWE ŚRODKI NA ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANEW dniu 12 maja reprezentujący Zarząd Powiatu  w Piszu, Pan Marek Wysocki i dr Waldemar Brenda, którym towarzyszył Pan Poseł Jerzy Małecki, odbyli spotkanie  z Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Aliną Nowak. Tematem rozmów był wniosek Powiatu Piskiego o zwiększenie środków na aktywizację zawodową Mieszkańców powiatu.

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych choroboami zakaźnymi

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Nabór wniosków od 10 kwietnia do 4 września 2020 r.PRZEKAZANO MASECZKI DO DPS "BETEZDA" W UKCIEDzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu, w dniu dzisiejszym, udało się przekazać maseczki uszyte dla Podopiecznych i Personelu Domu Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !


Dofinansowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej za II półrocze 2019r

Dotyczy: średnie i duże przedsiębiorstwa

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że w dniu 30 czerwca br. upływa termin na składanie wniosków o dofinansowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej za II półrocze 2019r. (dla średnich  i dużych przedsiębiorstw)
Dofinansowanie przysługuje wyłącznie średnim i dużym przedsiębiorstwom (narzędzie pomocne do ustalenia statusu dostępne jest pod adresem https://kwalifikator.een.org.pl/ ).

Zarządca Rozliczeń S.A. uruchomił, pod adresem https://deminimis.zrsa.pl , portal umożliwiający uprawnionym podmiotom składanie wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowanie oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania (15,00 zł/MWh) i wolumenu energii elektrycznej zakupionej i zużytej w okresie od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.

Instrukcja wypełniania wniosków dostępna pod adresem https://www.zrsa.pl/wnioskodawca/.

Dofinansowanie wypłacane jest w formie pomocy de minimis .Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości