Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W dniu 11 marca w piskim starostwie, miało miejsce spotkanie informacyjno- szkoleniowe skierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie naszego powiatu, w zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Głównym punktem spotkania, które zainicjował i poprowadził Członek Zarządu Powiatu Piskiego  dr Waldemar Brenda, były zasady przyznawania i rozliczania dotacji  z budżetu Powiatu Piskiego na rok 2019, przyznawanych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert. Podczas spotkania, pracownicy Wydziału Promocji odpowiedzialni za współpracę z organizacjami przedstawili informacje dotyczące nowych zasad przyznawania dotacji  z budżetu powiatu piskiego, omówili zasady sporządzania wniosku o dotację, odpowiadając na bieżące pytania uczestników spotkania oraz przedstawili możliwości pozyskania grantów w ramach innych dostępnych środków zewnętrznych.

Wizyta w Brukseli

W dn. 4 – 6 marca br. miała miejsce wizyta studyjna samorządowców z terenu Warmii i Mazur w Brukseli. W składzie delegacji znaleźli się Starostowie powiatów Warmii i Mazur oraz Burmistrzowie warmińsko-mazurskich gmin. Powiat piski reprezentował Wicestarosta Marek Wysocki. Wydarzenie zainicjowane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego miało na celu przybliżenie przedstawicielom samorządu Warmii i Mazur specyfiki procesu legislacyjnego Parlamentu Europejskiego oraz możliwości rozwoju regionalnego  w kontekście spójnej polityki rządu RP i instytucji regionalnych.

Spotkanie informacyjne Ośrodka WsparciaEkonomii Społecznej

Spotkanie informacyjne Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat oferty ośrodka w roku 2019.

Powiemy na nim między innymi o:
- darmowych szkoleniach,
- dofinansowaniach na uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego,
- dofinansowaniach na stworzenie stanowiska pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
- doradztwach dla podmiotów ekonomii społecznej,
- ścieżce wsparcia oferowanej dla wszystkich zainteresowanych projektem,
- ofercie dla samorządów.

Na spotkaniu postaramy się wyjaśnimy różnice pomiędzy przedsiębiorstwem społecznym, a zwykłą działalnością gospodarczą. Będą mieli państwo okazję zobaczyć również przykłady już istniejących podmiotów.

Spotkania odbędzie się 2 kwietnia (wtorek) o godzinie 15:30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Piszu.

Dzień Kobiet w piskim starostwie

Miłym akcentem rozpoczął się piątkowy poranek w Starostwie Powiatowym w Piszu.
Z okazji Dnia Kobiet męska część załogi Starostwa na czele z panami Starostą Andrzejem Nowickim, Wicestarostą Markiem Wysockim oraz Członkiem Zarządu Waldemarem Brendą złożyła wizytę każdej z Pań pracujących w Urzędzie.
Wszystkie Panie z okazji obchodzonego święta otrzymały wraz z kwiatem najlepsze życzenia.


Nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE - Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Sukcesy wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łupkach

Uczeń SOSW w Łupkach – Kamil Banach został powołany do kadry w składzie podstawowym w dyscyplinie – koszykówka. Oznacza to na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Abu Dhabi 2019 (Emiraty Arabskie). 7 marca Kamil wraz z trenerem wyjadą do Warszawy, gdzie zawodnik z SOSW w Łupkach otrzyma oficjalne powołanie do składu. Wyjazd na zgrupowanie zorganizował i sfinansuje Starosta Powiatu Piskiego Andrzej Nowicki. 8 marca Kamil Banach wyleci z Warszawy na Olimpiadę.

VI sesja Rady Powiatu Pisz

Minutą ciszy rozpoczęła się VI sesja Rady Powiatu Pisz. Radni uczcili tym samym pamięć zmarłego, wieloletniego nauczyciela  i wychowawcy wielu pokoleń młodzieży, zasłużonego dla miasta Pisz, Pana Mieczysława Raka.

Spotkania dla organizacji pozarządowych

W poniedziałek, 11 marca w Siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piszu ) ul. Warszawska 1, sala nr 50 – konferencyjna) o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia działań realizowanych przez NGO zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych. Omówiony zostanie nabór wniosków w ramach Konkursu Ofert Starostwa Powiatowego w Piszu na realizację zadań publicznych w 2019 r. – Uwaga!!! nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.

W trakcie spotkania przedstawiony zostanie także zarys działalności organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Piskiego.

Nasze spotkanie wesprą i przekażą informacje na temat możliwości otrzymania grantów, przedstawiciele:

Lokalnej Grupy Działania "Mazurskie Morze" oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży!

Będzie więc mowa o grantach w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020 oraz Programie mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.
I oczywiście omówiony zostanie nabór wniosków w ramach Konkursu Ofert Starostwa Powiatowego w Piszu na realizację zadań publicznych w 2019 r.

ZAPRASZAMY!! ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, GRUPY NIEFORMALNE i SAMOPOMOCOWE!!!

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości