Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Wsparcie szkół ponadpodstawowych w Powiecie Piskim

W dniu 14 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piszu odbyło się spotkanie poświęcone wspieraniu szkół ponadpodstawowych w procesie rekrutacji, a uczniów  w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, w sytuacji gdy we wrześniu 2019r. do szkół prowadzonych przez powiat piski zgłoszą się jednocześnie absolwenci trzyletniego gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej.

IV Sesja Rady Powiatu Pisz VI Kadencji - 28.12.2018 zapis audio-videoNiniejszym mamy przyjemność udostępnić Państwu zapis IV Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w wersji offline. Jest to dokładny zapis obrad sesji z dnia 28.12.2018

IV sesja Rady Powiatu Pisz

W piątek, 28 grudnia odbyła się IV sesja Rady Powiatu Pisz. Tuż przed rozpoczęciem sesji miało miejsce przekazanie przez Krzysztofa Rumińskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z Siedzibą  w Piszu, na ręce Andrzeja Nowickiego – Starosty Piskiego pucharu za uzyskanie V miejsca  w województwie Warmińsko Mazurskim piskiego SZS.

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się  7 stycznia o godzinie 12:00 w Lidzbarku Warmińskim  w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).

Wspóldziałanie transgraniczne na rzecz turystyki

Ku końcowi dobiega transgraniczny projekt Powiatu Piskiego oraz litewskiego Rejonu Alytus pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonie Piskim i Alytusie”. Projekt zakładał działania nastawione na obustronną promocję Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus, jako celów podróży, wypoczynku i aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Dyżury aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, na terenie powiatu piskiego w 2019 r.Uchwała Nr III/12/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 6 grudnia 2018 r.  w sprawie rozkłądu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2019 r.

§ 1 Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2 Ustala się dyżury aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3 Ustala się godziny dyżurów aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w następujący sposób:

• dyżur w dniach od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godz. 21.00 i kończy o godz. 7.30,
• dyżur w soboty rozpoczyna się o godz. 18.00 i kończy o godz. 8.00,
• dyżur w niedzielę rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 7.30,
• dyżur świąteczny rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 7.30, a jeśli święto wypada w sobotę, dyżur rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy się o godz. 8.00.

Do pobrania:

Grafik dyżurów aptek w 2019 r.

Rozkład godzin pracy aptek w 2019 r.

Mikołaj odwiedził dzieci w PCPR w Piszu

Mikołaj w PCPR

 

19 grudnia 2018r. odbyło się Spotkanie Świąteczne z Mikołajem zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.
Dzieci z rodzicami przybyły do Centrum, by spotkać się z Mikołajem i otrzymać prezenty. Był prawdziwie świąteczny nastrój, mnóstwo atrakcji w postaci zabaw i konkursów oraz słodki poczęstunek. Nie mogło oczywiście zabraknąć Świętego Mikołaja, który rozdawał prezenty, pozował do wspólnych zdjęć i cierpliwie wysłuchiwał najskrytszych marzeń dzieci.

Spotkanie informacyjne w sprawie otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego

Spotkanie informacyjne na temat ogłoszenia Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego w zakresie ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w roku 2019. Konkurs ogłoszony jest na stronie: www.bip.warmia.mazury.pl (zakładka: „Organizacje pozarządowe”).

UWAGA – WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH !!!

Informacja dla prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Starosta Piski informuje, że w dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592).

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości